Tesi mukana ankkurisijoittajana teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja Viafin Servicen First North -listautumisessa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kuva: Viafin Service 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Dividend House Nordic Small Cap -rahasto sekä Viafin Oy ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Viafin Servicen osakkeita suunnitellussa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.

”Suomen First North on kehittymässä hyvin ja voisi houkutella nykyistäkin enemmän kasvuhakuisia yrityksiä ruotsalaisten malliin. Tesi kasvun rahoittajana on osaltaan mukana elävöittämässä markkinapaikkaa ja näemme pitkäjänteisen ankkurisijoittajan roolin pörssilistautumisessa meille luontevana. Sparraamme mielellämme listautumista harkitsevia yhtiöitä sijoittajan näkökulmasta,” toteaa Tesin sijoituspäällikkö Miikka Salminen.

Viafin Servicen asiakkaita ovat sellu-, kartonki-, energia-, kemian- ja metalliteollisuuden alalla toimivat suuret kansainväliset yritykset. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat prosessi-, hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja asennustyöt.

Yhtiön tavoitteena on laajentua tulevaisuudessa kotimaassa ja tarjota asiakkailleen kasvavan toimintaverkostonsa avulla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita. Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

”Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Liikevaihtomme (alustava pro forma) on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 30 miljoonaan euroon, ja uskomme tämän olevan vasta kasvutarinamme alku. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa. Olen erittäin iloinen, että suunnitellun listautumisen toteutuessa meille on tulossa mukaan omistajiksi merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Toivon, että omistuspohjamme laajenee myös lukuisilla yksityissijoittajilla,” kertoo Viafin Servicen hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola.

”Viafin Servicellä on hyvä kasvutarina. On hienoa, että voimme olla listautumisannin kautta mukana tukemassa yhtiön kehittymistä seuraavalle tasolle,” kommentoi Miikka Salminen.

Lisätietoja listautumisannista

Lisätietoja:

Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, Viafin Service Oyj, +358 50 371 4663
Tuomas Tuomela, toimitusjohtaja, Viafin Service Oyj, +358 40 090 7441
Miikka Salminen, sijoituspäällikkö, Tesi, +358 40 535 4758

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön alustava pro forma -liikevaihto 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella oli 31,2 miljoonaa euroa ja alustava pro forma -käyttökate (EBITDA) 2,3 miljoonaa euroa (7,5 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 52,5 %. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä. www.viafinservice.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomen seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi / dtg.tesi.fi / @TesiFII