Tesiltä rahoitusta keskisuurille yrityksille koronakriisissä  

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti 14.4.2020 vakautusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan turvaamiseksi. Ohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Tesi sijoittaa yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin.

Ensimmäisen kahden viikon aikana Tesin vakautusrahoitusta on hakenut 23 yritystä yhteensä 92,1 milj. eurolla. Tesillä on tällä hetkellä kolme sijoituspäätöstä valmistelussa yhteensä 25,5 milj. euron arvosta.  Sijoitusprosessi kestää vähintään kaksi viikkoa ensikontaktista sijoituspäätökseen. Sen aikana Tesi arvioi huolellisesti yhtiön aiempaa toimintaa, koronatilanteen vaikutuksia ja yrityksen potentiaalia tulevaisuudessa. Tesi priorisoi hankkeita työllistämisvaikutusten ja rahoitustarpeen kiireellisyyden perusteella.

Sijoitamme ohjelmasta vain yrityksiin, jotka ovat kohdanneet äkillisen likviditeettikriisin koronatilanteen vuoksi, ja joiden liiketoiminta voi jatkua rahoituksen turvin. Olemme selektiivisiä sijoituksissamme, jotta panostuksemme kohdistuvat juuri nyt apua tarvitseviin yrityksiin. Näin saamme ohjelman avulla aikaan parasta mahdollista vaikuttavuutta”, kertoo Tesin Jussi Hattula, johtaja, kasvu- ja teolliset sijoitukset.

Hakemuksia on tullut seuraavilta toimialoilta: teollisuus; informaatio ja viestintä; vesihuolto, viemäri- ja jätehuolto; majoitus- ja ravitsemistoiminta; taiteet, viihde ja virkistys; kuljetus ja varastointi; tukku- ja vähittäiskauppa; koulutus; kiinteistöalan toiminta; hallinto- ja tukipalvelutoiminta; muu palvelutoiminta. Hakemukset ovat tähän mennessä tulleet suurimmaksi osaksi yrityksiltä, joissa päätökset voidaan tehdä nopeasti, koska päätöksentekijöitä on vain muutamia.

Apua nopeasti keskisuurten yritysten likviditeettikriisiin

Tesi pyrkii vastaamaan toimillaan markkinatilanteeseen ja omalta osaltaan vähentämään koronaviruksen vaikutuksia suomalaisessa yrityskentässä. Tesin huhtikuussa tekemän kyselytutkimuksen mukaan pk-yritysten kassavarat ja muut käytettävissä olevat varat riittävät nykyarvion mukaan suurimmalla osalla yrityksistä useamman kuukauden, mutta noin 10% vastaajista ei selviä seuraavaa kuukautta. Vajaa puolet vastanneista pitää maksuvaikeuksia mahdollisina seuraavien kolmen kuukauden sisällä. Kyselytutkimukseen vastasi 801 yritystä BKT:n näkökulmasta tärkeimmiltä toimialoilta.

”Hyvilläkin yhtiöillä likviditeetti loppuu koronakriisin edetessä, ja pankkien rahoituksessa voi tulla raja vastaan. Tämän jälkeen yhtiöt tarvitsevat pankin kannalta alisteista rahoitusta: omaa pääomaa tai välirahoitusta. Tesin vakautusohjelma palvelee tätä tarkoitusta”, jatkaa Hattula.

Vakautusohjelman sijoitukset eroavat Tesin normaalista sijoitustoiminnasta ja tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten akuuttiin kassakriisiin. Tesi tekee sijoitukset ohjelmasta joko osakesijoituksena tai vaihtovelkakirjalainana. Oman pääoman ehtoinen vaihtoehto vahvistaa välittömästi yrityksen omavaraisuusastetta, mutta kestää pidempään neuvotella. Vaihtovelkakirjalaina tarjoaa mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun sekä joustavuuden konvertoida omaksi pääomaksi, mikäli tilanne pitkittyy.

Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa. Kohdeyritysten tulee olla keskisuuria yrityksiä (liikevaihto vuonna 2019 vähintään 10 milj. euroa, henkilöstömäärä yli 50 ja yrityksen toiminnan on ollut oltava kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen myös jatkossa. Tesi pyrkii irtautumaan sijoituskohteista kriisistä selviämisen jälkeen.

Tesi ei julkaise yksittäisten vakautussijoituksen saaneiden yritysten nimiä vakautussijoituksina sopimuksellisista syistä. Kaikkien osakesijoituksia saaneiden yritysten nimet tullaan julkaisemaan Tesin nettisivuilla, koska Tesi on niissä omistaja. Silloin kun Tesi toimii lainanantajana, ei yhtiön nimeä julkisteta, ellei yhtiö itse näin halua arvioituaan julkistuksen vaikutusta mm. asiakas- ja tavarantoimittajasuhteisiinsa. Vaihtovelkakirjalaina on tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, eikä Tesistä tule silloin omistajaa yrityksessä. Tesistä tulee yrityksen omistaja tässä tapauksessa vasta, jos vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan omaksi pääomaksi, jolloin yrityksen nimi tulee näkymään Tesin nettisivuilla normaaliin tapaan.

Viimeinen kappale päivitetty 29.4.2020.   
Lisätietoja ja hakuohjeet

Lue lisää:

Koronakriisin vaikutukset pk-yrityksiin – kyselytutkimuksen tulokset

Työ- ja elinkeinoministeriön koronasivusto

Lisätietoja:

Jussi Hattula, johtaja, kasvu- ja teolliset sijoitukset, Tesi
E-mail: jussi.hattula@tesi.fi, Puh: +358 40 066 9955

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – https://tesi.fi | http://www.dtg.tesi.fi | @TesiFII