Tesin Kasvuyrityspulssi – Yritykset vahvoista asemista uuteen vuoteen, työvoimapula leikkaa kasvua

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) Kasvuyrityspulssin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat lähdössä positiivisin kasvuodotuksin uuteen vuoteen, mutta työvoimapulaa leikkaa kasvua ja on jo osalle yrityksistä normaalitoiminnan este. Kasvuhakuisuus on erityisen suurta informaatio- ja viestintäalalla, teollisuudessa sekä pääomasijoituksia saaneissa yrityksissä. Vaikka yleiskuva on vahvan positiivinen, vaikeuttaa koronatilanne yritysten toimintaa.

”Maailmantalouden yleinen kasvu näkyy myös suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten vahvoissa kasvuodotuksissa. Valtaosa yrityksistä on uusiutunut ja muuttanut pysyvästi toimintaansa koronan vuoksi”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

”Erityisen vahvaa kasvuhakuisuus on pääomasijoitetuissa yrityksissä, ja niissä myös investointien kasvuodotukset ovat korkeimmalla”, Jan Sasse jatkaa.

Yritystoiminnan isoimmat haasteet liittyvät työvoimapulaan sekä materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Korona aiheuttaa edelleen laajoja häiriöitä toimitusketjuissa ja häiriöt ovat kasvaneet vuoden 2021 aikana.

”Työvoimapulasta kärsii valtaosa yrityksiä, se leikkaa kasvua ja on jo lähes 30 prosentille työvoimapulasta kärsiville yrityksistä normaalitason toiminnan ylläpitämisen este”, sanoo Tesin CDO Henri Hakamo.

Vahvaa kasvuhakuisuutta myös investoinneissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä

 • Kasvuhakuisia on 65 % kaikista yrityksistä ja 95 % pääomasijoitetuista yrityksistä
 • Eniten kasvuhakuisia on informaatio- ja viestintäalalla 79 % sekä teollisuudessa 77 %
 • Vuonna 2022 kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana informaatio- ja viestintäalan vetämänä
 • T&K-toiminnan kasvua vuodelle 2022 ennakoi 35 % ja sen aikoo aloittaa 8 %
 • Investointien kasvua vuodelle 2022 ennakoi 37 % kaikista ja pääomasijoitetuista 50 %
 • 74 % yrityksistä on muuttanut koronan vuoksi toimintaansa, 67 % pysyvästi

Työvoimapula on jo osalle normaalitoiminnan este

 • Työvoimapulasta kärsii 58 % kaikista ja 69 % pääomasijoitetuista yrityksistä
 • Työvoimapula on 27 %:lle normaalitason ylläpitämisen este ja 76 %:lle kasvun este
 • Kolmanneksessa yrityksiä työvoimapula kohdistuu sekä kotimaisiin että ulkomaisiin työntekijöihin
 • 65 % työvoimapulasta kohdistuu suorittaviin työtehtäviin, ja tilanne vaihtelee aloittain
 • Toimitusketjuhäiriöt ovat kasvaneet, niistä kärsii jo 65 % yrityksistä

Kasvuyrityspulssi on Tesin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteuttama pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tutkimus, jossa selvitetään muun muassa kasvuun, kannattavuuteen, rahoitukseen, investointeihin, työvoimapulaan ja osaamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn osallistui 1 575 yritystä ja sen vastausaika oli 20.11.2021-28.12.2021. Tutkimus kattaa talouden kannalta merkittävimmät toimialat (8/16 toimialaa). Alle viiden henkilön yritykset on rajattu kyselyn ulkopuolelle.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, jan.sasse@tesi.fi, 040 861 9151
CDO Henri Hakamo, Tesi, henri.hakamo@tesi.fi, 040 503 4221
viestintäjohtaja Susanna Aaltonen, susanna.aaltonen@tesi.fi, 040 593 4221

Kuvia medialle:

Jan Sassen kuva
Henri Hakamon kuva

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII