Tesin Kasvuyrityspulssi: Yritykset ennakoivat yhä kasvua – työvoimapula hidasteena

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin Kasvuyrityspulssin mukaan listaamattomilta yrityksiltä löytyy tulevaisuudenuskoa ja kasvuhalua haastavista ajoista huolimatta. Yritykset arvioivat sekä kuluvalle että tulevalle vuodelle kasvua. Tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien taso on vakaa. Voimakkaasti itsensä kasvuhakuisiksi arvioivat ja pääomasijoitetut yritykset erottuvat muiden joukosta erityisen positiivisesti. Työvoimapula koskee nyt entistä tasaisemmin eri aloja, ja on paitsi kasvun myös normaalitoiminnan este.

Tesin selvitys tehtiin nyt kuudetta kertaa, ja se kattaa listaamattomat vähintään viiden henkilön yritykset talouden merkittävimmiltä toimialoilta.

Yritykset arvioivat vuodelle 2022 keskimäärin 8,5 %:n ja vuodelle 2023 viiden prosentin liikevaihdon kasvua, mikä vastaa suunnilleen Euroopan keskuspankin inflaatioennusteita. Voimakkaasti kasvuhakuisilla vastaavat kasvuarviot ovat moninkertaiset.

”Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat loistaneet kyselytutkimustemme perusteella läpi kriisien, ja ne ovat myös kyenneet realisoimaan odotukset vaikeassa ympäristössä. Tuosta valikoidusta joukosta löytynevät myös ne Suomen tulevaisuuden suuntaa määrittelevät helmet, jotka kykenevät uudistamaan kotimaista yrityskenttää ja kehittämään korkeaa tuottavuutta”, sanoo Tesin kehitys- ja tutkimustoiminnasta vastaava johtaja Henri Hakamo.

Kasvunäkymiä heikentää kuitenkin merkittävä työvoimapula. Selvityksen mukaan työvoimapulaa kärsii lähes 60 % yrityksistä. Heistä joka kuudennelle työvoimapula on normaalitoiminnan este ja lähes joka toiselle kasvun este. Suurin pula on majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Kaikilla aloilla työvoimapulasta kärsii vähintään noin puolet yrityksistä ja noin joka kuudes yritys kertoo työvoimapulan leikkaavan yli kymmenyksen liikevaihdosta.

Pääomasijoitetut yhtiöt panostavat kasvuun investoinnein

Pääomasijoittajien omistamissa yhtiöissä suunnitellaan muita yrityksiä rohkeammin investointeja ja lisätään muita voimakkaammin myös T&K-panostuksia.

Investointien lisäämistä ennakoi kaikista yrityksistä kolmannes, kun pääomasijoitetuista yrityksistä lähes 60 % suunnittelee investointien lisäämistä. Luvut ovat lähes viime vuoden tasolla.

T&K-toimintaa on kolmanneksella kaikista yrityksistä ja noin 80 %:llä pääomasijoitetuista yrityksistä. T&K-toimintaa aikoo lisätä joka viides kaikista yrityksistä ja yli puolet pääomasijoitetuista yrityksistä. Luvut ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten.

”Yritykset ovat kyenneet mukauttamaan toimintaansa Suomessa ja luovimaan läpi haastavien aikojen kiitettävin arvosanoin. Tämä iso kuva välittyy kyselytutkimuksestamme. Pääomasijoitetut yritykset ovat pärjänneet hyvin ja näkymät ovat jopa yllättävänkin positiiviset”, Henri Hakamo summaa.

Avainluvut

  • Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2023 inflaation tahdissa. Kaikki yritykset +5 %, kasvuhakuiset +26 % ja pääomasijoitetut +24 %.
  • Käyttökatteen arvioidaan nousevan 2023 keskimäärin 2,7 prosenttiyksikköä noin 15 %:iin. Samaa 15 %:n tasoa ennakoidaan myös pääomasijoitetuissa yrityksissä.
  • Työvoimapulaa kärsii 57 % yrityksistä. Heistä 17 %:lle työvoimapula on normaalitoiminnan este ja 47 %:lle kasvun este. Suurin pula on majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (70 %).
  • Sähkönsäästötoimenpiteitä on tehnyt 50 % yrityksistä. 43 % tehnyt energiansäästöinvestointeja.
  • Investointien lisäämistä ennakoi kaikista yrityksistä 32 % ja pääomasijoitetuista 57 %. Investointien osuudeksi liikevaihdosta arvioidaan keskimäärin 8 % ja pääomasijoitetuissa yrityksissä 20 %.
  • T&K-toimintaa on 35 %:lla kaikista yrityksistä, 66 %:lla voimakkaasti kasvuhaluisista yrityksistä ja 81 %:lla pääomasijoitetuista yrityksistä. T&K-toimintaa aikoo lisätä 20 % kaikista yrityksistä, 40 % voimakkaasti kasvuhaluisista yrityksistä ja 54 % pääomasijoitetuista yrityksistä.

Kasvuyrityspulssi on Tesin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteuttama pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tutkimus, jossa selvitetään muun muassa kasvuun, kannattavuuteen, rahoitukseen, investointeihin, työvoimapulaan ja osaamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn osallistui 1 517 yritystä ja sen vastausaika oli 11.10.2022–18.11.2022. Tutkimus kattaa talouden kannalta merkittävimmät toimialat (8/16 toimialaa). Alle viiden henkilön yritykset on rajattu kyselyn ulkopuolelle, mutta liikevaihdon ylärajaa ei ole asetettu.

Katso lisää

Lisätiedot

Henri Hakamo, 040 050 2721, henri.hakamo@tesi.fi, CDO
Susanna Aaltonen, 040 593 4221, susanna.aaltonen@tesi.fi, viestintäjohtaja

Linkki Henri Hakamon kuvaan

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi  | Twitter  | LinkedIn Uutiskirje