Tesin maine ja sidosryhmätuki vahvasti hyvällä tasolla yhteiskunnallisten päättäjien keskuudessa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Alkuvuonna 2022 teetetyn Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan Tesin maine ja sidosryhmätuki ovat vahvasti hyvällä tasolla yhteiskunnallisten vaikuttajien keskuudessa. Maineen kokonaisarvosana oli 3,7 ja sidosryhmätuen kokonaisarvosana 3,9 asteikolla 1–5.

Kevään tutkimuksen kohderyhmät olivat poliittiset päättäjät, valtion virkamiehet, etujärjestöt, valtion erityisrahoittajat ja tutkimuslaitokset.

Maineen osatekijöistä Tesi sai parhaat arvosanat taloudesta ja vastuullisuudesta − eniten parannettavaa on vuorovaikutuksessa

Tesi sai maineen osatekijöistä parhaat arviot taloudesta ja vastuullisuudesta. Tesin onnistuminen suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämisessä yltää erinomaiselle tasolle. Myös arviot aktiivisesta pääomasijoittajasta ja osaavasta omistajasta saavat hyvät arviot kaikilta vastaajaryhmiltä. Voimakkaimmin eri kohderyhmien antamat arvosanat vaihtelivat näkemyksellisen tiedon ja osaamisen jakamisessa, ja eniten parannettavaa Tesillä on aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

”Tutkimus kertoi meille monista vahvuuksistamme, onnistuneesta tekemisestämme ja hyvistä lähtökohdistamme. Mitä aktiivisempaa yhteydenpitomme on, sitä positiivisemmin meitä arvioidaan”, sanoo Tesin viestintäjohtaja Susanna Aaltonen.

”Tulokset nostivat myös esiin selkeitä kehitysmahdollisuuksia, joista merkittävimmät liittyivät uudistumiskykyisyyden ja näkemyksellisen tiedon esiin tuomiseen sekä aktiiviseen yhteydenpitoon. Maineella on tutkitusti selvä yhteys sidosryhmätukeen. Saamme tästä tutkimuksesta erinomaista syötettä paitsi sidosryhmätyöhön, myös brändin ja ilmeen uudistamiseen”, Aaltonen jatkaa.

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII