Tesin maine kasvuyritysten ja rahastojen silmissä on erinomainen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Huhtikuussa 2023 toteutettu Luottamus & Maine -tutkimus kertoo, että Tesiin luotetaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Tesin sijoituskohteet – pääomasijoitusrahastot ja kasvuyritykset – näkevät Tesin, ja sen perusteella analysoida Tesin vahvuudet ja tärkeimmät kehityskohteet.

Tutkimus tehtiin kahdeksan näkökulman kautta: vastuullisuuden, hallinnon, talouden, johdon, innovaatioiden, vuorovaikutuksen, tuotteiden ja palveluiden ja työnantajakuvan. Tutkimuskyselyyn vastasi 106 henkilöä. Tutkimuksen vastausprosentti oli korkea, 41 %.

Kokonaisuudessaan arvio on erinomainen: keskiarvo oli 4,24 (asteikolla 1–5). Erityisesti talous, vastuullisuus ja hallinto saivat Tesin sijoituskohteilta korkeita arvosanoja. Kehittämisen varaa puolestaan oli uusiutuvuudessa ja kehittyvyydessä, jossa siinäkin Tesi ylsi hyvälle tasolle, lähelle neljää.

”Tutkimuksen perusteella voi todeta, että Tesi koetaan sijoituskohteidemme joukossa vakaaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Tehtävänämme on kehittää suomalaista kasvuyritys- ja pääomasijoitusmarkkinaa, ja näin vahva luottamus juuri niiltä ryhmiltä vahvistaa vielä entisestään sitä, että teemme asioita oikein”, kertoo Susanna Aaltonen, Tesin viestintäjohtaja.

Erityisen iloinen Aaltonen on siitä, että Tesin tekemä kestävyystyö on kerännyt hyviä arvioita.

”Teemme paljon konkreettista työtä kestävän kasvun eteen: alaa kartoittavan tutkimustiedon lisäksi julkaisemme tänä vuonna kolme kestävyystyökalua yritysten ja pääomasijoittajien vapaaseen käyttöön”, hän jatkaa.

Ota kestävyystyökalut käyttöösi: tässä on linkki Tesin julkaisemaan SG-matriisiin, jonka avulla voi tarkastella yrityksen kestävyyttä yhteiskuntavastuun ja hallinnon näkökulmista.

Hiilijalanjälkilaskuri ja laajempi ESG-käsikirja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.