Tesin monimuotoisuuskatsaus: Pienin askelin oikeaan suuntaan, työtä monimuotoisuuden eteen on vielä paljon tehtävänä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) monimuotoisuuskatsaus osoittaa, että työtä monimuotoisuuden kasvattamiseksi on jatkettava. Edistystä on kuitenkin tapahtunut, sillä pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöiden sijoitustiimien ikärakenne on entistä tasaisempi ja naisten osuus sijoitustiimeissä on hieman noussut.

Pääomasijoitusrahastojen sijoitustiimien lisäksi Tesin monimuotoisuuskatsaus kattaa oman organisaation sekä suorien sijoitusten hallituskokoonpanot. Tesi on mukana valtaosassa suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, joten tältä osin katsaus kuvaa koko alan tilannetta.

”Pääomasijoitusrahastojen sijoitustiimeissä kolmannes analyytikoista ja managereista on naisia. Alamme siis olla entistä paremmassa lähtötilanteessa. Uskomme, että pääomasijoitusala on matkalla oikeaan suuntaan monimuotoisuuden osalta, ja haluamme edistää tätä kehitystä”, kommentoi Tesin rahastosijoitustiimin johtaja Matias Kaila.

”Meidän kaikkien täytyy kuitenkin tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että muutos on pysyvää. Monimuotoisuutta täytyy saada aikaan niin partneritasolla, kuin myös yritysten hallituksissa”, Kaila jatkaa.

Suomalaiset pääomasijoitusrahastot monimuotoistuvat pienin askelin
  • -Kotimaisten pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöiden sijoitustiimeissä naisten osuus on 18 % (16 % vuonna 2020).
  • 42 %:lla (44 % vuonna 2020) suomalaisista pääomarahastoista ei kuitenkaan ole yhtään naista sijoitustiimissään.
  • Sijoitustiimien analyytikoista jo 32 % on naisia, mutta partnereista vain 11 %.
  • Alle 35-vuotiaiden määrä sijoitustiimeissä on kasvanut lähes 12 % viimeisen kolmen vuoden aikana.
Kohdeyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on vain 13 %, mutta kasvussa
  • Tesin kohdeyhtiöiden hallitukset koostuvat yhä keskimäärin vanhemmista ikäluokista ja lähes puolet (46 %) hallitusjäsenistä on yli 54-vuotiaita.
  • Yhtiöiden hallituksissa naisten osuus on kasvanut edellisestä vuodesta yli 80 %, mutta tästä huolimatta naisten osuus hallitusjäsenistä on vain 13 % (7 % vuonna 2020).
Tesin omat sijoitustiimit edustavat alan keskiarvoa Suomessa
  • Tesin omissa sijoitustiimeissä naisten osuus 17 % (16 % vuonna 2020) on suunnilleen samalla tasolla suomalaisten pääomarahastojen 18 % (16 %) osuuden kanssa, mutta alle Tesin kansainvälisten pääomarahastojen 30 % (28 %) osuuden.
  • Ikärakenne Tesin omissa sijoitustiimeissä on markkinaa hieman keskimääräistä nuorempaa.

Tesi on julkaissut monimuotoisuuskatsauksen vuodesta 2019 lähtien. Nyt kolmatta kertaa julkaistu katsaus kattaa Tesin kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden sijoitustiimit, kohdeyhtiöiden hallitukset sekä Tesin oman organisaation. Tutkimuksessa monimuotoisuutta on mitattu sukupuolen ja iän osalta. Lisäksi kansalaisuus on otettu huomioon Tesin kohdeyhtiöiden hallituksiin nimeämien henkilöiden osalta.

Katso lisää: Tesin monimuotoisuuskatsaus 2021

 

Lisätietoja:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset
+358 40 720 1324
matias.kaila@tesi.fi
Kuva Matias Kailasta

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja
+358 593 4221
susanna.aaltonen@tesi.fi
Kuva Susanna Aaltosesta

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII