Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 – Heikentynyt taloustilanne näkyy yritysten arvostuksissa

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Tesin puolivuositulos on yhä positiivinen, mutta jäi merkittävästi edellisvuotta pienemmäksi johtuen pääomasijoitusten arvostustasojen nousun taittumisesta ja rahoitusarvopapereiden tappioista. Vuoden 2021 ennätyslukujen jälkeen suomalaisten pääomasijoitusrahastojen keräämät uudet pääomat ovat pienentyneet, mutta lupaaville kasvuyhtiöille löytyy yhä rahoitusta.

”Yleinen taloustilanne näkyy myös Tesin tuloksessa, josta pääosa on laskennallista ja realisoitumatonta. Inflaation ja korkojen nousun lisäksi energiakriisi ja alhainen talouskasvu luovat epävarmuutta sijoitusten arvostustasojen tulevaan kehitykseen. Jos tilanne heikkenee edelleen, koko vuoden tulos saattaa muodostua negatiiviseksi”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

Epävarmassa markkinatilanteessa Tesin kaltaisen toimijan rooli korostuu

Tesi teki alkuvuonna 2022 uusia sijoituksia ja sitoumuksia 109 miljoonalla eurolla sekä rahastoihin että suoraan kasvuyrityksiin. Sijoitusten määrä säilyi edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta maaliskuun lopussa ensisijoitusten osalta suljettuja koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmia. Tesin kotimaiset kohderahastot keräsivät uutta pääomaa ja Tesin kohderahastojen kansainväliset sijoituskumppanit sijoittivat Suomeen selvästi edellisvuoden huippulukuja vähemmän. Tästä laskusta osa on luonnollista kausivaihtelua.

”Pääomasijoitusmarkkinan rahoittamat kasvuyritykset ovat merkittävässä roolissa uudistuvan ja kestävän talouskasvun aikaansaamisessa. Tesin roolina on täydentää markkinaa. Sijoitamme kansainväliseen kasvuun, kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa ja autamme suomalaisia kasvuyhtiöitä onnistumaan myös haastavampina aikoina”, Sasse jatkaa.

H1/2022 Avainluvut (suluissa H1/2021)

 • Tesin uusia sijoituksia ja sitoumuksia EUR 109 milj. (83), joista
  • rahastositoumuksia EUR 45 milj. (47)
  • suoria sijoituksia yrityksiin EUR 13 milj. (12)
  • koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmasijoituksia EUR 51 milj. (24)
 • Irtautumisia 8 kpl (4)
 • Kansainvälistä pääomaa Suomeen Tesin kohderahastojen sijoituskumppaneilta EUR 27 milj. (165)
 • Tesin kotimaisten kohderahastojen keräämä uusi pääoma EUR 203 milj. (427)
 • Uusia Suomeen sijoittavia pääomarahastoja 4 kpl (4)
 • Tesin tulos EUR 12 miljoonaa (212)
 • Tesin hallinnointavia pääomia 30.6.2022 EUR 2,4 miljardia (2,1). Luku koostuu rahastosijoituksista 112 kpl (100), rahastojen rahastoista 4 kpl (4) ja suorista kohdeyhtiösijoituksista 130 kpl (87), joista 52 kpl (30) koronaohjelmiin liittyviä.

Lue lisää H1/2022 puolivuosikatsauksesta

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, jan.sasse@tesi.fi 040 861 9151
viestintäjohtaja Susanna Aaltonen, Tesi, susanna.aaltonen@tesi.fi, 040 593 4221

Jan Sassen kuva

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII