Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 – Suomen ja Euroopan hidastuva talous heijastui Tesin tulokseen

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen lasku sekä heikkenevät talousnäkymät Suomessa ja Euroopassa näkyvät odotetusti Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) alkuvuoden 2023 negatiivisessa tuloksessa. Heikentyvä toimintaympäristö vaikuttaa pääomasijoitusmarkkinaan huomattavasti aiempaa haastavampien varainkeruu-, jatkorahoitus- ja irtautumismahdollisuuksien kautta.

Tesi teki alkuvuonna 2023 sitoumuksia ja sijoituksia 108 miljoonalla eurolla.

Tesi antoi rahastositoumuksia yhteensä 83 miljoonalla eurolla. Summa koostuu sitoumuksista kolmeen ulkopuoliseen pääomasijoitusrahastoon sekä 64 miljoonan euron sitoumuksesta Kasvurahastojen Rahastoon (KRR V). KRR V:sta tullaan tekemään sijoituksia seuraavien kolmen vuoden aikana. Tesin hallinnoimat ja sen yhdessä kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa perustamat KRR:t sijoittavat suomalaisiin venture capital – ja kasvu- ja buyout-rahastoihin.

Tesi teki 24 suoraa sijoitusta suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin, yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Näistä ensisijoituksia oli viisi ja jatkosijoituksia 19.

Puolivuosikauden tulos oli arvostustasojen laskun takia 36 miljoonaa euroa tappiolla.

Alkuvuodesta 2023 Tesi palautti Suomen valtiolle aiemmin sovitusti 90 miljoonaa euroa korona-ajan erityissijoitusohjelmista. Ohjelmista aikanaan palautuvat pääomat Tesi palauttaa takaisin Suomen valtiolle.

”Startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen lasku näkyi odotetusti Tesin alkuvuoden 2023 tuloksessa. Suomen talouden näkymissä ei ole nähtävissä myöskään muutosta parempaan, mikä näkyy pääomasijoitusmarkkinoilla rahastojen varainkeruun hidastumisena sekä kasvurahoitus- ja exit-näkymien heikentymisenä”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Turbulenssia on nähty ennenkin. Tesin markkinaehtoinen ja pitkällä aikavälillä kannattava toiminta on mahdollistanut sen, että tuulisissa paikoissa meillä on valmiutta toimia vastasyklisesti vakauttajana”, Santavirta jatkaa.

Alkuvuonna 2023 ne kotimaiset pääomasijoitusrahastot, joissa Tesi on mukana, keräsivät uutta pääomaa viime vuoden heikentyneessä tahdissa. Tesin kansainvälisten sijoituskumppanien sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin olivat hieman vuoden takaista korkeammalla tasolla.

Otamme ja jaamme riskiä yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Jotta voimme pärjätä globaalissa kilpailussa, meidän tulee yhteisvoimin houkutella Suomeen lisää kansainvälistä pääomaa, ja kasvattaa sitä kautta suomalaisia pääomasijoitusrahastojen ja startup- ja kasvuyritysten kokoa kohti kansainvälistä tasoa”, päättää Santavirta.

Tesin avainluvut H1 2023 (suluissa H1 2022)

 • Sijoituksia ja sitoumuksia EUR 108 milj. (109), joista
  • rahastositoumuksia EUR 83 milj. (45), josta 3 kpl (4) ulkopuolisia pääomasijoitusrahastoja ja 1 kpl Tesin hallinnoima KRR V
  • suoria sijoituksia yrityksiin EUR 25 milj. (64), 24 kpl (24)
   • ensisijoituksia 5 kpl (13) ja jatkosijoituksia 19 kpl (11)
  • jatkosijoituksia koronakriisiin hoitoon liittyneistä erityissijoitusohjelmista EUR 2 milj. (51)
 • Irtautumisia yrityksistä 3 kpl (8)
 • Tesin tulos EUR -36 milj. (12)
 • Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin yrityksiin Tesin sijoituskumppaneilta EUR 73 milj. (27)
 • Tesin kotimaisten kohderahastojen keräämä uusi pääoma EUR 221 milj. (203)
 • Tesin hallinnoitavat pääomat 30.6.2023 EUR 2,5 miljardia (2,4).
  • rahastositoumuksia 118 kpl (112), joista rahastojen rahastoja 5 kpl (4), ja suoria sijoituksia 130 kpl (130)
  • rahastositoumuksista 2 kpl ja suorista sijoituksista 52 kpl (52) tehty ensisijoitusten osalta suljetuista korona-ajan erityissijoitusohjelmista.

Lue lisää H1 2023-puolivuosikatsauksestamme!

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pia Santavirta, Tesi, pia.santavirta@tesi.fi, +358 40 546 7749
viestintäjohtaja Susanna Aaltonen, Tesi, susanna.aaltonen@tesi.fi, +358 40 593 4221

Pia Santavirran kuva

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje