Tesin selvitys pääomasijoittamisen kestävyydestä – Kestävyys on pääomasijoittamisessa peruslähtökohta, jatkossa startupeilta ja kasvurahoituksen hakijoilta vaaditaan enemmän

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin selvityksen mukaan kasvurahoitusta etsivien startup- ja kasvuyritysten kannattaa ottaa toimintansa kestävyys tosissaan, sillä kaikki pääomasijoittajat arvioivat sijoituksia tehdessään sijoituskohteidensa vastuullisuutta. Kestävyysasioiden avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, ja kestävyyden arviointi tulee systematisoitumaan myös omistuksen aikana.

Tesin selvitys tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi 33 suomalaista pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiötä, mikä kattaa lähes koko markkinan eli noin 90 % toimijoista. Selvityksen tavoitteena oli koota kokonaiskuva ja tarjota pääomasijoittajille vertailutietoa kehitystyön tueksi. Tulokset palvelevat myös kasvuyrityksiä ja startupeja, sillä liiketoiminnan kestävyys vaikuttaa jatkorahoituksen saatavuuteen.

Vastuullisuuden ja kestävyyden huomioiminen on suomalaisten pääomasijoittajien toiminnan peruslähtökohta. Yleisimpiä kestävyystavoitteita ovat kohdeyhtiöiden ESG- ja vaikuttavuusarvioinnit, ja aihealueista henkilöstön hyvinvointi ja monimuotoisuus. Pääomasijoittajista reilu 60 % tekee ESG-arvioinnin kaikista ensisijoituksista ennen sijoituspäätöstä, lähes 90 % ainakin osasta.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Pääomasijoittajista vajaa kaksi viidennestä seuraa kestävyyden kehittymistä kaikissa sijoituksissaan omistuksensa aikana, ja 55 % ainakin osassa. Jatkossa suurin osa pääomasijoittajista tekee systemaattisempaa ja kattavampaa yritysten kestävyyden arviointia. Tämä heijastuu käytännössä sijoituskohteiden valintaan ja toisaalta sijoituskohteena olevien yritysten kestävyystavoitteiden tukemiseen.

”Startup- ja kasvuyhtiöillä on oltava valmiuksia huomioida oman liiketoiminnan kestävyysnäkökulmia selvästi aiempaa laajemmin. Kyse on myös siitä, mitkä yhtiöt saavat jatkossa rahoitusta”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”On luonnollista, että pääomasijoittajilla kestävyyden arviointi on lähtenyt liikkeelle sijoituspäätöksistä. Omistuksen aikaisen kestävyyden arviointi tulee yleistymään ja vaatii myös pääomasijoittajilta lisävalmiuksia. Kestävyyden kehittäminen on arvonluontia parhaimmillaan”, sanoo Tesin rahastosijoitustoiminnasta vastaava Matias Kaila.

Suomalaiset pääomasijoittajat ja kestävyys

  • 94 %:lla kestävyys on osa yhtiön strategiaa
  • 97 %:lla on kestävyystavoitteita
  • 61 % tekee ESG-arvioinnin ennen sijoituspäätöstä kaikista ensisijoituksista, 88 % tekee arviointia ainakin osasta
  • 39 % vaatii kaikilta yrityksiltä kestävyysmittarien seurantaa, 55 % tekee seurantaa vähintään osasta (huom. luvut päivitetty 8.2.23)
  • 73 % aikoo tehdä SFDR Artikla 8 tai 9 mukaista raportointia tulevaisuudessa, luku on nyt 27 %

Katso lisää 

Huom! Lukuja päivitetty 8.2.2023 (yhteenvedon s. 4 ja 15 sekä infotilaisuuden esityksen s. 3 ja 12).

Lisätiedot

Pia Santavirta, 040 546 7749, pia.santavirta@tesi.fi
Matias Kaila, 040 720 1324, matias.kaila@tesi.fi
Susanna Aaltonen, 040 593 4221, susanna.aaltonen@tesi.fi, viestintäjohtaja

Linkki Pia Santavirran kuvaan
Linkki Matias Kailan kuvaan

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi  | Twitter  | LinkedIn  Uutiskirje