Tesin tuottotutkimus 2021: Suomalaisilta pääomasijoitusmarkkinoilta kiitettävää tuottoa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin tekemän tuottotutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalainen pääomasijoitusmarkkina voi tällä hetkellä hyvin. Kasvu- ja buyout-rahastojen tuotot ovat vakioituneet hyvälle tasolle, ja sijoitusten arvo realisoituu tasaista tahtia. Myös venture capital -markkina kukoistaa ja suomalaisten venture capital -rahastojen tuotot ovatkin nousseet erinomaiselle tasolle viime vuosina.

Tesin uusimman tuottotutkimuksen mukaan suomalainen venture capital – ja buyout-markkina voi tällä hetkellä hyvin. Tuottotutkimus tarkastelee suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan tuottotilannetta vuoden 2020 lopussa. Tutkimukseen otettiin mukaan noin 40 rahastoa. Tarkasteltavat rahastot on jaettu venture capital -rahastoihin sekä kasvu- ja buyout-rahastoihin. Rahastot on lisäksi jaoteltu perustamisvuoden mukaan uusiin (2009–2015) ja vanhoihin (2002–2008) rahastoihin.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2018 ensimmäistä kertaa julkaistulle tuottotutkimukselle. Tarkoituksena on julkaista vastaavanlainen tuottopäivitys jatkossa vuosittain. Tutkimusten tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa toimialan suorituskyvystä rahastojen hallinnoijille, sijoittajille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille.

Venture capital -markkina kasvaa ja kukoistaa

Tutkimustulosten mukaan historiallisesti vaatimattomista tuotoistaan tunnettu suomalainen venture capital -markkina voi tällä hetkellä hyvin. Uudemman, vuoden 2009 jälkeen perustetun rahastosukupolven tuottoprosentti on ollut ennätykselliset 20 %. Tesin vuoden 2018 tuottotutkimuksessa vastaava prosentti uusilla rahastoilla oli 8 %, joten kasvu on ollut huomattavaa. Suomalaisten venture capital -rahastojen tuotot ovat nousseet erinomaiselle tasolle jopa eurooppalaiseen vertailuryhmään nähden.

Venture capital -alalle tyypillisesti yksittäiset onnistuneet sijoitukset vaikuttavat merkittävästi yksittäisten rahastojen ja koko toimialan tuottoon. Lähivuosina onnistumisia on kuitenkin tapahtunut useiden eri toimijoiden rahastoissa. Tämänhetkinen markkinan tuottotaso ei siis ole seurausta vain yksittäisen toimijan onnistumisesta.

Pääosa tutkimuksessa raportoidusta venture capital -markkinan tuotoista on vielä realisoitumatonta. Rahastojen lopullinen suoriutumistaso on alttiina niin kohdeyhtiöissä kuin markkinoillakin tapahtuville muutoksille.

”Seuraava kehityskohde venture capital -markkinoilla on irtautumisten aikaansaaminen. Uudemman rahastojoukon kohteet ovat saavuttamassa irtautumiskypsyyden lähiaikoina, joten merkittäviä pääomapalautuksia on odotettavissa lähivuosina”, toteaa Tesin rahastotiimin sijoitusanalyytikko Samuel Wendelin.

Tasaista tuottoa buyout-markkinoilla

Venture capital -markkinan tapaan Suomen buyout-markkina voi hyvin ja sen kehitys on ollut vakaata viime vuosina. Tutkimustulokset osoittavat, että markkinan tuotot ovat vakioituneet hyvälle tasolle ja sijoitusten arvo realisoituu tasaisesti. Vanhoilla rahastoilla tuottoprosentti on ollut 8 % ja uusilla rahastoilla 15 %. Vuoden 2018 tuottotutkimuksessa vastaavat tuottoasteet olivat 7 % ja 14 %, eli muutokset ovat olleet pieniä.

Kohdeyhtiöiden tuotoissa rahastojen salkkujen sisällä on suurtakin vaihtelua, mutta rahastotasolla vaihtelu tasoittuu. Koronapandemian vaikutuksia on havaittavissa yksittäisissä kohdeyhtiöissä, mutta markkinatasolla pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta markkinan tuottoihin.

Tuottotutkimus 2021

Lisätiedot:

Samuel Wendelin, sijoitusanalyytikko

+358 50 512 5656

samuel.wendelin@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,9 miljardia euroa. www.tesi.fi @TesiFII