Tesin tuottotutkimus: Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot ylittävät listatun osakemarkkinan tuotot

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin tuoreen, suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottoja luotaavan selvityksen mukaan kotimaiset rahastot tuottavat hyvin sekä listattuun osakemarkkinaan että eurooppalaisiin verrokkirahastoihin verrattuna.

”Yleisesti voi sanoa, että viimeisen noin viidentoista vuoden ajan hajautetusti suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittanut on kerännyt sijoituksilleen parempia tuottoja kuin samaan aikaan listattuun osakemarkkinaan sijoittanut”, kertoo Matias Kaila, Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja.

Erityisen hyvin vertailussa pärjäävät parhaiten menestyvät venture capital -rahastot, jotka ovat tuottaneet noin 2,5-kertaisesti sen, mitä listattu markkina on tuottanut.

Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat muun muassa suuret institutionaaliset sijoittajat, kuten suomalaiset työeläkeyhtiöt.

Suomessa vahva venture capital -markkina

Suomalainen venture capital -kenttä on kehittynyt finanssikriisin jälkeen vahvaksi. ”Jopa puolet finanssikriisin jälkeen sijoitustoimintansa aloittaneista rahastoista kuuluu vuosituotolla mitattuna parhaiten tuottavaan joukkoon, kun ne asetetaan rinnakkain eurooppalaisten verrokkien kanssa”, kertoo Jens Färm, tuottotutkimuksen koonnut seniorianalyytikko.

Vuosien 2009–2015 sijoitustoimintansa aloittaneiden rahastojen vuosituotot ylsivät vuoden 2022 loppuun mennessä 22 prosenttiin. Viime vuoden selvityksen mukaan tähän ikäryhmään kuuluvien venture capital -rahastojen vuosituotto oli 25 prosenttia. Kailan mukaan vuosituottoprosentin painuminen johtuu yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta ja erityisesti suurempien scaleup-yritysten arvostustasojen laskusta.

Tänä vuonna tutkimukseen mukaan otetut uusimman sukupolven eli 2016–2020 sijoitustoimintansa aloittaneet rahastot ovat tuottaneet myös hyvin ja yltävät vuosituotoissa 19 prosenttiin.

Buyout- ja growth- rahastojen tuotot pääosin tasaisia

Vuosina 2009–2015 sijoitustoimintansa aloittaneet, vakiintuneisiin kasvuyrityksiin sijoittajat buyout- ja growth-rahastot ovat tuottaneet edellisvuoden tutkimuksen tapaan tasaisesti 17 prosenttia Ne pärjäävät tuotoissa varsin hyvin myös eurooppalaisten verrokkien rinnalla.

Uudemmilla, vuosien 2016–2020 aikana perustetuilla buyout- ja growth-rahastoilla vuosituotot sen sijaan ovat jääneet 11 prosenttiin. Färmin mukaan tulos johtuu osittain siitä, että osa näistä rahastoista on vielä sijoitusvaiheessa, joten arvonnousua ei ole vielä tapahtunut.

Tutkimuksesta

Tutkimus on laaja ja kattaa käytännössä koko suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan. Siinä tutkittiin erikseen startupeihin sijoittavia venture capital -rahastoja ja vakiintuneempiin kasvuyrityksiin sijoittajia buyout- ja growth-rahastoja. Lisäksi rahastot jaettiin molemmissa ryhmissä vielä kahteen eri ikäryhmään: vuosina 2009–2015 ensisijoituksen tehneisiin rahastoihin ja vuosina 2016–2020 ensisijoituksen tehneisiin rahastoihin. Uudempien rahastojen tuottoja tarkasteltiin tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksessa on mukana 44 suomalaista rahastoa, ja määrä jakautuu tasaisesti buyout- ja growth-ja venture capital -rahastoihin. Vanhempia (2009–2015) rahastoja tutkimuksessa on 19 kappaletta ja uudempia (2016–2020) 25 kappaletta. Kerättyjä varoja näillä kaikilla rahastoilla on yhteensä noin neljä miljardia.

Tuottotutkimus tarkastelee suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan tuottotilannetta vuoden 2022 lopussa.

Lisätiedot:

Tutkimus: Jens Färm, seniorianalyytikko, Tesi
jens.farm@tesi.fi, +358 40 566 0067

Mediakontaktit ja haastattelupyynnöt: Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö, Tesi
saara.vettenranta@tesi.fi, +358 40 723 3516

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn | Uutiskirje