Tesin tuottotutkimus: Suomalaiset pääomasijoitusrahastot eurooppalaista kärkeä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tuottotutkimuksen mukaan suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat vuosi vuodelta parantaneet juoksuaan. Varsinkin finanssikriisin jälkeen perustetut venture capital -rahastot loistavat tuottovertailussa suhteessa eurooppalaisiin verrokkeihin ja tuovat merkittävää lisätuottoa verrattuna listattuun markkinaan.

Uudemman sukupolven (vuosien 2009 ja 2015 välillä perustetut) venture-rahastot ovat tuottaneet sijoittajille 25 % vuotuista tuottoa. Tuoton noustessa houkuttelevalle tasolle rahastot ovat myös palauttaneet sijoittajille varoja ennätystahtia.

”Suomalaisessa venture capital -rahastomarkkinassa on tapahtunut selvä positiivinen muutos 2000-luvun alkuun verrattuna. Vuoden 2009 jälkeen perustetut ns. seuraavan sukupolven rahastot ovat tuottovertailussa eurooppalaista kärkeä, mikä kertoo osaamisen kasvusta ja startup-ekosysteemin kehittymisestä”, sanoo Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

”Suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna kaikkien aikojen ennätyspotin rahoitusta yhteensä 1,2 miljardia euroa. Suurin sijoittajaryhmä tässä potissa oli venture capital -sijoittajat. Yhä useampi ammattimainen rahastosijoittaja haluaakin nyt mukaan tähän kasvuun sijoittamalla venture capital -rahastoihin, ja tämä yhdistettynä hyvään tuottotasoon on suomalaiselle rahastomarkkinalle erittäin hyvä uutinen”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Pääosa tutkimuksessa raportoidusta venture capital -markkinan tuotoista on vielä realisoitumatonta. Rahastojen lopulliseen tuottoon vaikuttavat kohdeyritysten menestyksen lisäksi markkinatilanne ja irtautumismarkkinan toimivuus eli uusien omistajien löytyminen yrityksen seuraavaan kasvuvaiheeseen.

”Suomalaiset venture-rahastot ovat palauttaneet varoja sijoittajille hieman eurooppalaista keskitasoa nopeammin. Yhä useampi suomalainen startup-yritys on hyvällä kasvupolulla, ja huomio kiinnittyy jatkossa rahastojen kykyyn irtautua näistä yrityksistä ja realisoida tuottoja sijoittajille”, sanoo tutkimuksen tehnyt Tesin seniorianalyytikko Samuel Wendelin.

Myös buyout-rahastojen kehitys on ollut hyvää. Vuosien 2009 ja 2015 välillä perustetut uudemmat buyout-rahastot ovat tuottaneet sijoittajille 17 % vuotuista tuottoa ja jatkaneet tasaista tahtia myös palautusten osalta.

Tesin pääomarahastojen tuottotutkimuksessa on mukana noin 40 kooltaan 10–350 miljoonan euron suuruista suomalaista pääomasijoitusrahastoa. Tarkasteltavat rahastot on jaettu venture capital -rahastoihin ja kasvu- ja buyout-rahastoihin. Rahastot on lisäksi jaoteltu perustamisvuoden mukaan vanhan sukupolven rahastoihin (vuonna 2002–2008 perustetut) ja uudempiin, seuraavan sukupolven rahastoihin (vuonna 2009–2015 perustetut), jotta markkinasta saataisiin mahdollisimman realistinen ja tasapainoinen kuva sen pienestä koosta huolimatta. Pääomasijoitusrahastoissa kohdeyritysten kehitykseen perustuvaa tuottokehitystä on tyypillisesti nähtävissä noin viiden vuoden kohdalla. Siksi uusimmat viimeisen viiden vuoden aikana perustetut rahastot eivät vielä ole tutkimuksessa mukana.

Katso lisää

Lisätiedot

Tesi, johtaja Matias Kaila, 040 720 1324, matias.kaila@tesi.fi
Tesi, seniorianalyytikko Samuel Wendelin, 050 512 5656, samuel.wendelin@tesi.fi
Pääomasijoittajat, toimitusjohtaja Pia Santavirta, 040 5467 749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa.

 Twitter LinkedinKuvat ja logot | Tilaa uutiskirje

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

 Twitter | Linkedin |InstagramMediapankki | Tilaa uutiskirje