Tesin vaikuttavuuskatsaus: Positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee kasvuyhtiöiden liiketoimintamalleihin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoitetut yritykset kasvavat monilla mittareilla verrokkejaan nopeammin ja luovat sitä kautta hyvinvointia yhteiskuntaan. Positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy myös yhä enemmän kasvuyhtiöiden liiketoimintamalleissa, jotka vastaavat ajan haasteisiin. Samaan aikaan oman toiminnan vastuullisuuden kehittämisessä on kasvuyhtiöillä vielä tehtävää.

”Pääomasijoitetut yritykset tutkitusti kasvavat, investoivat, työllistävät ja panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen huomattavasti keskimääräistä enemmän. Tämä näkyy myös niissä lähes 450 suomalaisessa yrityksessä, joissa Tesi on vähemmistöomistajana mukana. Uskomme, että kasvuyrityksillä on tärkeä rooli suomalaisen elinkeinorakenteen monipuolistamisessa ja globaalien haasteiden ratkaisemisessa jatkossakin”, kommentoi Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

”Tavoittelemme toiminnallamme mahdollisimman suurta positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Taloudellisen kestävyyden lisäksi edellytys sijoituksellemme on, että se täyttää ESG-kriteerimme, sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vastuullisuutta, ja pystymme vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniemme kanssa”, Sasse jatkaa.

Tesi selvittää tietomallistaan ja kysyy vuosittain yritysvastuun eri osa-alueista niiltä suomalaisilta kasvuyrityksiltä, joissa se on suoraan tai välillisesti pääomarahastojen kautta mukana omistajana. Tulokset osoittavat kasvuyhtiöiden taloudellisen merkittävyyden ja sen, että ESG-mittareilla kehitettävää vielä riittää. Poimintoja avainluvuista:

  • noin 11 miljardia euroa liikevaihtoa
  • yli 70 000 työpaikkaa
  • verokertymää Suomeen noin 1,3 miljardia euroa
  • 31 % yrityksistä energia ja / tai jäteseurantaa
  • 20 % yrityksistä kasvihuonekaasujen seurantaa tai se kehitteillä
  • Naisia hallituksissa keskimäärin 13 %
  • Code of Conduct laadittu tai kehitteillä 63 %

Edistämme suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä – yksi Tesin euro toi kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin kymmenen muuta

Tesi edistää suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pääosin vähemmistösijoittamalla Suomeen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Vuonna 2021 yksi Tesin euro toi mukanaan lähes kymmenen yksityisen kotimaisen tai ulkomaisen sijoittajan euroa. Tesin suorien yrityssijoitusten määrä kasvoi merkittävästi lähinnä koronakriisin hoitoon luotujen erityissijoitusohjelmien sekä Finnveralta Tesille siirtyneen pääomasijoitustoiminnan myötä.

Tesin vaikuttavuuskatsaus täydentää vuosikertomuksen osana julkaistavaa vastuullisuusraportointia ja havainnollistaa erityisesti toimintamme positiivisia välillisiä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikuttavuuskatsaus julkaistaan alkusyksystä, koska toimintamme luonteen vuoksi osa raporttiin tarvittavasta tiedosta on saatavilla vasta vuosiraportoinnin jälkeen.

 

 

Lisätietoja:

Jan Sasse, toimitusjohtaja, 040 861 9151
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, 040 593 4221, susanna.aaltonen@tesi.fi

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII