Tesin vakautusohjelmasta tehty sijoituspäätöksiä kuuteen yritykseen yhteensä 42 milj. eurolla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesi käynnisti vakautusrahoitusohjelman 14.4.2020. Tesi on tähän mennessä tehnyt ohjelmasta sijoituspäätöksiä kuuteen yritykseen yhteensä 42 milj. eurolla. Nämä yritykset toimivat teollisuuden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan aloilla. Yritykset työllistävät Suomessa 5800 henkilöä.

Vakautusohjelman sijoitukset eroavat Tesin normaalista sijoitustoiminnasta ja tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten akuuttiin kassakriisiin koronatilanteessa. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa. Kohdeyritysten liikevaihdon tulee olla vähintään 10 milj. euroa, henkilöstömäärän yli 50 ja yrityksen toiminnan on ollut oltava kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen myös jatkossa. Tesi pyrkii irtautumaan sijoituskohteista kriisistä selviämisen jälkeen. Vakautusohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa.

”Sijoitamme vakautusohjelmasta vain yrityksiin, jotka ovat kohdanneet äkillisen likviditeettikriisin koronatilanteen vuoksi, ja joiden liiketoiminta voi jatkua rahoituksen turvin. Olemme selektiivisiä sijoituksissamme, jotta panostuksemme kohdistuvat juuri nyt apua tarvitseviin yrityksiin. Priorisoimme hankkeita työllisyysvaikutusten sekä kiireellisyyden perusteella”, sanoo johtaja Jussi Hattula Tesistä.

Tesi tekee sijoitukset vakautusohjelmasta joko osakesijoituksena tai vaihtovelkakirjalainana. Oman pääoman ehtoinen vaihtoehto vahvistaa välittömästi yrityksen omavaraisuusastetta, mutta kestää pidempään neuvotella. Vaihtovelkakirjalaina tarjoaa mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun sekä joustavuuden konvertoida omaksi pääomaksi, mikäli tilanne pitkittyy. Kaikki sijoitukset on toistaiseksi toteutettu vaihtovelkakirjalainana. Tesi lainanantajana ei voi luovuttaa lainansaajien nimiä julkisuuteen ilman yrityksen lupaa. Tämänhetkisistä kohdeyrityksistä vain NoHo Partners Oyj on julkistanut sopineensa Tesin kanssa 10 milj. euron vaihtovelkakirjalainasta.

Tesi on saanut rahoitushakemuksia 35 yritykseltä yhteensä 132 milj. eurolla. Hakemus- ja sijoituspäätösmäärät on jaoteltu toimialoittain alla olevassa taulukossa.   

 

 Toimiala   Haettu rahoitus Tesiltä (€m)   Kpl   Sijoituspäätökset (€m)   Kpl 
 Teollisuus  58 10 28 3
 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito  10 1    
 Rakentaminen  11 4    
 Tukku- ja vähittäiskauppa  8 3    
 Kuljetus ja varastointi  1 1    
 Majoitus- ja ravitsemistoiminta  22 5 12 2
 Informaatio ja viestintä  6 4    
 Kiinteistöalan toiminta  2 1    
 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  3 1 3 1
 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta  3 1    
 Koulutus  4 2    
 Taiteet, viihde ja virkistys  4 1    
 Muu palvelutoiminta  2 1    
 Yhteensä  132 35 42 6

 

Lue lisää:

Lisätietoja rahoituksesta ja hakuohjeet 

Työ- ja elinkeinoministeriön koronasivusto

 

Lisätietoja:

Jussi Hattula, johtaja, kasvu- ja teolliset sijoitukset, Tesi
E-mail: jussi.hattula@tesi.fi, Puh: +358 40 066 9955

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII