Tesin vuosi 2021: Sijoittajien ja yritysten kasvuodotukset säilyivät, ja arvostustasot nousivat koronakriisistä huolimatta

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Rahoitusmarkkinat kehittyivät positiivisesti, ja aikaisemmista kriiseistä poiketen kansainväliset sijoittajat pysyivät Suomen markkinoilla. Tesin sijoitusten arvostukset ja tulos nousivat merkittävästi. Aktiivisen, osaavan omistajuuden rooli tulee edelleen korostumaan, sillä suuri osa rahastojen ja yhtiöiden arvosta on vielä realisoitumatonta ja edellyttää pitkäjänteistä toimintaa jatkossakin.

– Yleinen talouskasvu oli vuonna 2021 pandemiasta huolimatta ripeää ja sijoitusten arvostustasot nousivat. ​Korkeat arvostustasot näkyivät myös Tesin kasvaneessa tuloksessa, josta pääosa on laskennallista ja realisoitumatonta, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

Tesi teki vuonna 2021 uusia sijoituksia ja sitoumuksia 207 miljoonalla eurolla sekä rahastoihin että suoraan kasvuyrityksiin mukaan lukien Finnveran jäljellä olleen pääomasijoitustoiminnan osto. Tesin kotimaiset rahastot keräsivät uutta pääomaa miljardi euroa (686), ja Tesin rahastojen kansainväliset sijoituskumppanit sijoittivat Suomeen 192 miljoonaa euroa (171). Eurooppalainen yhteistyö sai jatkoa, kun Tesi ja Euroopan investointipankki sopivat vuoden lopussa uudesta 100 miljoonan euron yhteisrahoitusohjelmasta suomalaisille pk-yrityksille.

– Olemme pääomasijoittajana mukana ratkaisemassa globaalia ja kotimaista kestävyyshaastetta. Annamme oman osamme kestävään kehitykseen, kun rahoitamme uudistuvia yrityksiä, tuotamme lisäarvoa omistajana ja teemme laaja-alaista yhteistyötä, sanoo Jan Sasse.

Tesin tilikauden tulos oli 338 miljoonaa euroa (179). Kun mukaan lasketaan tilikauden 2021 tulos, olivat yhtiön koko toiminnan ajalta kertyneet voittovarat 936 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Valtion yhteensä 819 miljoonan euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 755 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 7,4 % verojen jälkeen.

Koronakriisin hoitamiseen liittyvillä tilapäisillä erityissijoitusohjelmilla Tesi on joustavasti vastannut tilanteen luomaan markkinakapeikkoon pääomasijoitusmarkkinassa. Tilanteen tasaannuttua on luontevaa luopua tilapäisiksi tarkoitetusta toiminnasta. Sijoitusohjelmista voi hakea rahoitusta ensisijoitusten osalta 31.3.2022 saakka. Jatkosijoitukset ovat mahdollisia myös maaliskuun jälkeen.

Venäjän helmikuun lopussa Ukrainaan aloittamalla hyökkäyksellä tulee olemaan merkittävät inhimilliset, geopoliittiset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Tässä tilanteessa Tesi pyrkii toiminnallaan tukemaan kasvuyrityksiä ja pääomasijoitusmarkkinaa.

2021 Avainluvut (suluissa 2020)
 • Tesin uusia sijoituksia ja sitoumuksia EUR 207 milj. (248), joista
  • rahastositoumuksia EUR 136 milj. (82)
  • suoria sijoituksia yrityksiin EUR 45 milj. (38)
  • koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmasijoituksia EUR 26 milj. (63)
 • Kansainvälistä pääomaa Suomeen Tesin rahastojen sijoituskumppaneilta EUR 192 milj. (171)
 • Tesin kotimaisten rahastojen keräämä uusi pääoma EUR 1,0 mrd. (686)
 • Uusia Suomeen sijoittavia pääomarahastoja 14 kpl (9)
 • Tesin tilikauden tulos EUR 338 milj. (179)
 • Tesin hallinnointavat pääomat 31.12.2021 EUR 2,4 miljardia (1,9), joka koostuu rahastosijoituksista 109 kpl (97), rahastojen rahastoista 4 kpl (4) ja suorasta kohdeyhtiösijoituksista 119 kpl (76)
Lue lisää 2021 vuosikertomuksesta
Lisätietoja

toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, jan.sasse@tesi.fi, +358 40 861 9151

Linkki Jan Sassen kuvaan


Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy)
on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII