Tesin vuosi 2022: Talouden perusasetukset muuttuivat

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoitusalalla vuosi 2022 näkyi startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen laskuna, pääomasijoitusrahastojen varainkeruun vaikeutumisena ja listautumismarkkinan hiljentymisenä. Haastavasta vuodesta huolimatta ulkomaiset sijoittajat pysyivät Suomessa, ja suomalaiset startup- ja kasvuyritykset onnistuivat keräämään kasvurahoitusta alustavien ennusteiden mukaan aikaisempien vuosien ennätystahdissa. Startup-yrityksissä katse on nyt voimakkaan kasvun tavoittelun sijaan kuitenkin entistä enemmän kannattavuudessa. Tesin sijoitusvolyymi oli lähes 300 miljoonaa euroa.

Tesi teki vuonna 2022 uusia sijoituksia ja sitoumuksia 297 miljoonalla eurolla sekä rahastoihin että suoraan kasvuyrityksiin. Näistä rahastositoumuksia oli 90 miljoonaa euroa, normaalin sijoitustoiminnan suoria sijoituksia 27 miljoonaa euroa ja koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmasijoituksia 180 miljoonaa euroa.

Koronakriisin hoitamiseen luodut tilapäiset erityissijoitusohjelmat suljettiin ensisijoitusten osalta maaliskuun 2022 lopussa. Ohjelmista on sijoitettu vuoden 2022 loppuun mennessä 63 suomalaiseen startup- ja kasvuyritykseen yhteensä 269 milj. euroa sekä varauduttu jatkosijoituksiin. Ohjelmiin saadun 350 miljoonan euron pääomituksen osalta on sovittu, että Tesi palauttaa sijoituksista aikanaan palautuvat varat valtiolle. Tilikauden päättymisen jälkeen, alkuvuonna 2023 saatujen palautusten myötä Tesi palauttaa Suomen valtiolle 90 miljoonaa euroa keväällä 2023.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaation paluu, korkojen nousu ja arvostustasojen lasku näkyivät pääomasijoitusmarkkinoilla ja Tesin tuloksessa, joka kääntyi usean voitollisen vuoden jälkeen tappiolliseksi. Tesin tilikauden verojen jälkeinen tulos (-26 milj. euroa) oli ensimmäistä kertaa tappiollinen seitsemän voitollisen vuoden jälkeen. Yhtiön koko toiminnan ajalta kertyneet voittovarat olivat vuoden lopussa 910 miljoonaa euroa. Valtion yhteensä 1 019 miljoonan euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 929 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 6,6 % verojen jälkeen.

Tesi varautuu sopeutumaan markkinatilanteeseen ja mahdollisesti laskeviin arvostustasoihin. Viime vuosien vahva tuloskehitys ja organisaatioon kumuloitunut osaamis- ja verkostopääoma antavat Tesille hyvät edellytykset suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

”Tesin kaltaisen toimijan merkitys markkinan täydentäjänä ja kehittäjänä korostuu jatkuvasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Lisäksi kestävyys on suomalaisille yrityksille kilpailuetu ja sitä haluamme omalla toiminnallamme kirittää”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

2022 Avainluvut (suluissa 2021)

 • Tesin uusia sijoituksia ja sitoumuksia EUR 297 milj. (207), joista
  • rahastositoumuksia EUR 90 milj. (136)
  • suoria sijoituksia yrityksiin EUR 27 milj. (45)
  • koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmasijoituksia EUR 180 milj. (26)
 • Maksamattomia taseen ulkopuolisia sijoitussitoumuksia kaikkiaan 539 milj.
 • Uusia Suomeen sijoittavia pääomarahastoja 9 kpl (14)
 • Tesin tilikauden tulos EUR -26 milj. (338)
 • Tesin hallinnointavat pääomat 31.12.2022 EUR 2,5 miljardia (2,4), joka koostuu rahastosijoituksista 111 kpl (109), rahastojen rahastoista 4 kpl (4) ja suorista kohdeyhtiösijoituksista 128 kpl (119)

Lue lisää 2022 vuosikertomuksesta

 

Lisätiedot: 

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Tesi 
040 546 7749 
pia.santavirta@tesi.fi 
Pia Santavirran kuva

Viestinnän yhteys:

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, Tesi
040 593 4221
susanna.aaltonen@tesi.fi 

 

Tesihaluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista.tesi.fi|Twitter  |  LinkedIn |Uutiskirje