Tesistä sanottua – Yrityskuvatutkimus 2017

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

”Tesi on onnistunut hyvin aktiivisessa hallitustyöskentelyssä ja ratkaisujen hakemisessa hankalissakin tilanteissa”, ”Ovat toimineet aktiivisena keskustelukumppanina”, ”Tesi on hyvä yhteistyökumppani, koska sitä kautta on helpompi myös saada muita pääomasijoittajia mukaan toimintaan”

Tesiin kohdistuvat odotukset eroavat toisistaan. Moni toivoi vieläkin aktiivisempaa roolia kansainvälisen pääoman tuomisessa Suomeen sekä panostusta erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kehittämiseen. Osa nosti esiin tarpeen varhaisemman vaiheen yritysten rahoittamiseen. Jotkut vastaajista toivoisivat Tesin keskittyvän puhtaasti rahastosijoittamiseen ja toiset puolestaan suoriin sijoituksiin. Sidosryhmämme kaipasivat myös entistäkin tiiviimpää yhteydenpitoa ja viestintää toiminnastamme.

”Rahoitustarpeet omistajavaihdosten yhteydessä”, ”Rohkeampaa riskinottoa ennakkoluulottomasti uusia välineitä käyttäen”, ”Suoriin pääomasijoituksiin”, ”Pääomarahastosijoittamiseen ja tällä alueella erityisesti kasvuvaiheen rahastoihin (ml. vähemmistöomistamisen periaatteella toimivat rahastot)”, ”Vaikuttavuuden tuominen näkyvämmäksi”

Toimintamme kehittämisessä näkyvät myös sidosryhmiemme esiin nostamat teemat. Ensi vuoden aikana keskitymme muun muassa kansainvälisen osaamisen ja pääomien kanavoimiseen, osaavan omistamisen kehittämiseen, vastuulliseen sijoitustoimintaan ja kestävään kehitykseen sekä näkyvämpään viestintään sidosryhmillemme. Tähtäämme siihen, että suomalaiset yritykset kasvavat, toimivat vastuullisesti ja menestyvät.

 

Lisätietoa tutkimuksesta:

Toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi
puh. +358 40 861 9151, jan.sasse(at)tesi.fi

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat yli miljardi euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea yhteiskuntana seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita https://tesi.fi ja @TesiFII.