Työeläkeyhteisöt ja Teollisuussijoitus perustivat 135 milj. euron rahaston kasvuyritysten rahoitukseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä työeläkeyhteisöt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat perustaneet yhteisen Kasvurahastojen Rahasto Ky:n, joka tulee sijoittamaan kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin.

Uuden rahastojen rahaston pääoma on 135 miljoonaa euroa, josta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 60 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 40 prosenttia.

Kasvurahastojen Rahasto Ky tulee tekemään sijoituksia Suomessa toimiviin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin. Sijoituksia voidaan tehdä kaikille toimialoille, kiinteistöjä lukuun ottamatta. Tavoitteena on sijoittaa valikoidusti parhaisiin hankkeisiin ja riittävän suurella summalla. Uusi rahasto pyrkii sijoittamaan vuosittain kahdesta neljään rahastoon yhteensä 30-50 miljoonaa euroa markkinatilanteesta riippuen. Pääosan sijoitussitoumuksistaan Kasvurahastojen Rahasto tekee toimintansa jo vakiinnuttaneiden hallinnointiyhtiöiden rahastoihin.

– Työeläkeyhteisöt haluavat osaltaan täydentää kotimaista riskirahoitusmarkkinaa ja sijoittaa kotimaisiin kasvuyrityksiin. Samalla hajautamme alkuvaiheen yrityksiin sisältyviä sijoitusriskejä, perustelee Ilmarisen johtaja Esko Torsti, joka tulee toimimaan uuden rahaston sijoitusneuvoston puheenjohtajana.

– Teollisuussijoituksella on laaja ja pitkä kokemus rahastosijoittamisesta. Kotimaisten ja kansainvälisten verkostojemme kanssa näemme merkittävän osan uusista, kiinnostavista hankkeista. Olemme sijoittaneet jo yli 80 yksityiseen pääomasijoitusrahastoon, ja rahastositoumuksemme ovat tällä hetkellä noin 380 miljoonaa euroa, kertoo uutta rahastoa hallinnoivan Teollisuussijoituksen rahastotiimin johtaja Jouni Hakala.

Kasvurahastojen Rahasto Ky:n toiminta käynnistyy joulukuussa.

 

Lisätietoja:

– johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
puh. 010 284 3945, esko.torsti (at) ilmarinen.fi

– johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 400 1767, jouni.hakala (at) teollisuussijoitus.fi

 

Ilmarinen on eläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on pitää huolta yhtiössä vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Ilmarinen hoitaa myös tulevien eläkkeiden katteena olevaa sijoitusomaisuutta. Yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmiensä kanssa Ilmarinen kehittää suomalaista työeläketurvaa ja sen pitkän ajan rahoitusta. Ilmarisessa on vakuutettuna lähes 417 000 työntekijän ja 51 000 yrittäjän eläketurva. Yhtiön maksutulo vuonna 2007 oli 2,8 miljardia euroa. Eläkkeinä Ilmarinen maksoi 2,4 miljardia euroa lähes 263 000 eläkkeensaajalle. Ilmarinen on keskinäinen yhtiö. Sen omistajina ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut ja takuupääoman omistajat. www.ilmarinen.fi

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kuntien eläkevakuutus palvelee 493 000 vakuutettua ja yli 307 000 eläkkeensaajaa. Sijoitusomaisuus on noin 22,9 miljardia euroa (30.6.2008). Eläkkeitä kuntien eläkevakuutus maksaa noin 2,7 miljardia euroa vuodessa. www.keva.fi

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevien eläkkeiden maksamiseen ja eläkkeistä aiheutuvien menojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Rahaston markkinahintainen pääoma oli syyskuun 2008 lopussa 10,96 miljardia euroa. www.ver.fi

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Eläke-Fennian vakuutusmaksutulo oli 968,1 miljoonaa euroa vuonna 2007. Sijoitusten markkina-arvo vuonna oli 6,1 miljardia euroa. Vakuutettuja yhtiöllä on noin 194 550 ja eläkkeensaajia noin 77 600. Eläke-Fennia työllistää noin 250 työeläkevakuutusalan ammattilaista. www.elake-fennia.fi

Eläke-Tapiola on Suomen kolmanneksi suurin työeläkevakuuttaja ja osa asiakkaiden omistamaa Tapiola-ryhmää. Eläke-Tapiola huolehtii sekä yrittäjien että työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta ja osallistuu Suomen työeläkejärjestelmän kehittämiseen. Vakuutusten hoitamisen ja eläkevarojen vastuullisen sijoittamisen lisäksi Eläke-Tapiola palvelee asiakkaitaan työhyvinvointi-, kuntoutus- ja rahoitusasioissa. Eläke-Tapiolassa on vakuutettuna noin 190 000 työntekijää ja 50 000 yrittäjää. Eläke-Tapiolan maksutulo vuonna 2007 oli noin 1,3 miljardiaeuroa, ja eläkkeitä maksettiin 110 000 eläkkeensaajalle yhteensä lähes 1,1 miljardia euroa.www.elake-tapiola.fi

OP-Henkivakuutus Oy on OP-Pohjola -ryhmän vuonna 1995 perustama ja kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat yksityishenkilöiden ja yritysten tarpeisiin suunnitellut sijoitus-, säästö- ja eläkevakuutukset. www.op.fi

OP-Eläkekassa perustettiin vuonna 1950 ja hoitaa OP-ryhmän palveluksessa olevien henkilöiden työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläketurvan. www.op.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Vuonna 2007 Eteran maksutulo oli 628 miljoonaa euroa. Sijoituksia oli vuoden lopussa 6,1 miljardia euroa ja sijoitustoiminnan tuotto oli 4,5 % vuonna 2007. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi yhteensä 863 miljoonaa euroa 156 000 eläkkeensaajalle. Vakuutettuja työntekijöitä oli 325 000 vuonna 2007. www.etera.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi