Uusi omistusrakenne tukee Aidonin kasvustrategiaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kuva: Aidon Oy

Aidon Oy, älykkäiden sähkönmittausratkaisujen teknologiatoimittaja, on kasvattanut liiketoimintaansa nopeasti viime vuosina. Kasvustrategian vahvistamiseksi yrityksen omistusrakenne on järjestelty uudelleen siten, että pohjoismainen pääomasijoittaja Alder liittyi Aidonin omistajaksi enemmistöosuudella. Aidonin nykyinen johtoryhmä ja yrityksen toimitusjohtaja Timo Chrons jatkavat tehtävissään.

– Strategiamme on nousta Pohjoismaiden johtavaksi älykkäiden mittausratkaisujen toimittajaksi sekä edetä muualle Eurooppaan kehittämällä markkinoiden edistyksellisimpiä älykkään mittauksen ratkaisuja nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Alderin tulo enemmistöomistajaksi vauhdittaa strategiamme toteuttamista, minkä lisäksi saamme yrityksemme käyttöön arvokasta osaamispääomaa, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Timo Chrons.

– Euroopan sähkömarkkinoiden murros ja siihen liittyvä älykkäiden sähköverkkojen ja etäluennan kehittyminen avaavat merkittävät markkinanäkymät Aidonin kaltaiselle yritykselle. Aidonin selkeä visio olla luotettu älykkäiden sähkönmittausratkaisujen toimittaja, rohkea eteneminen markkinoilla sekä vahva asiantuntemus ja teknologiaosaaminen ovat siivittäneet yrityksen hyvään kasvuun. Alder haluaa olla mukana vauhdittamassa tällaisten vahvojen pohjoismaisten ympäristöteknologian yritysten menestymistä pitkän aikavälin sitoutumisella, sanoo Alderin edustaja ja partneri Dag Broman.

Suomen Teollisuussijoitus Oy, 2VK Invest AS ja yrityksen johto jatkavat omistajina. Midinvestin hallinnoimat rahastot ja yksityiset sijoittajat myivät osuutensa.

– Aidonin ainutlaatuiset tuotteet sekä kokenut ja kunnianhimoinen yrittäjätiimi herättivät kiinnostuksemme jo yrityksen käynnistäessä toimintaansa. Olemme tyytyväisiä, että omistusjärjestely mahdollistaa Aidonin kasvustrategian jatkamisen ja toiminnan laajentamisen Pohjoismaista muualle Eurooppaan, sanoo Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy:n toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Chrons, Aidon Oy, puh. 0400 775 300, timo.chrons@aidon.com

Partner Dag Broman, Alder, puh. +46 705 16 40 18, dag.broman@alder.se

Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, puh. 050 5399 378, jukka-pekka.nikula@midinvest.fi

Johtaja Jussi Hattula, Teollisuussijoitus, puh: +358 40 066 9955, jussi.hattula@teollisuussijoitus.fi

 

Aidon on Pohjoismaiden johtava avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvien etäluentajärjestelmien ja uuden sukupolven älykkäiden energiapalvelulaitteiden toimittaja. Aidonin tuotteet ovat käytössä yli miljoonassa mittauspisteessä Pohjoismaissa. Aidonin liikevaihto kasvoi vuonna 2012 36 miljoonaan euroon. Yrityksen vuotuinen panostus tuotekehitykseen on 10 % liikevaihdosta. Aidonilla on toimipisteet Jyväskylässä ja Vantaalla sekä Täbyssä Ruotsissa ja Askerissa Norjassa.

Alder on kasvupääomasijoittaja, jonka tavoitteena on edistää vahvojen pohjoismaisten ympäristöteknologiayritysten menestymistä. Pääomasijoituksen lisäksi Alder tuo yrityksiin johtamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyvää osaamista. Alder hallinnoi noin 135 miljoonan eron pääomaa. Yhtiön sijoittajat ovat isoja pohjoismaisia ja eurooppalaisia eläkerahastoja, vakuutusyhtiöitä ja perheyhtiöitä.

Midinvest Management Oy on keskisuurten ja pienten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen erikoistunut yksityinen pääomasijoitusyhtiö. Midinvest hallinnoi 70 miljoonan euron pääomia, ja sijoittajina ovat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Midinvestin hallinnoimissa rahastoissa on tällä hetkellä noin 20 kohdeyhtiötä.