Uusi siemenrahasto yliopistotutkimuksen kaupallistamiseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Helsingin Yliopisto, Spinno Seed Oy ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sijoittajina uudessa Innofinancen hallinnoimassa siemenvaiheen pääomarahastossa. Rahasto on toinen tänä vuonna perustettu yksityinen, puhtaasti siemenvaiheen rahoitukseen keskittynyt suomalainen rahasto.

Tavoitteena on kerätä yhteensä 10-15 miljoonan euron rahasto. Juuri päättyneen, ensimmäisen vaiheen jälkeen rahaston koko on nyt 6 miljoonaa euroa. Välittömästi alkavassa toisessa vaiheessa on tarkoitus hakea lisää rahoitusta yksityisiltä tahoilta.

" Helsingin yliopisto on jo parin vuoden ajan etsinyt toimivaa tapaa edistää yliopistotutkimuksesta lähtöisin olevien yritysten syntyä. Neuvottelujen tuloksena on löytynyt yliopiston näkökulmasta erinomainen rahoittajayhteenliittymä. Uskomme rahaston hyvien taustavoimien antavan toiminnalle suotuisat lähtöasemat. Helsingin yliopisto toivoo, että sen piiristä löytyy tulevina vuosina runsaasti hyviä yritysaihioita, jotka läpäisevät rahaston seulan", kertoo kvestori Ilkka Hyvärinen Helsingin Yliopistosta.

Teollisuussijoituksen johtaja Mika Räsänen korostaa siemenrahoituksen ja pääkaupunkiseudun tärkeyttä uusien tutkimustulosten kaupallistamiseksi: "Alkuvaiheen yritysten pääomahuolto täytyy turvata riittävän hyvin, jotta yliopistoissa syntyvät uudet liikeideat ja yritysaihiot saadaan hyödynnetyiksi. Pääkaupunkiseudulla on noin puolet koko maan innovaatiopotentiaalista ja näin ollen on erittäin tärkeää, että alueella on aktiivisesti toimivia, yksityisesti hallinnoituja siemenvaiheen sijoittajia."

"Sijoittaminen uuteen siemenrahastoon on meille merkittävä käytännön toimenpide pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian toteuttamisessa. Innofinance hallinnoi jo Spinno Seed rahastoa ja lähdemme mielellämme heidän hallinnoimaansa uuteen rahastoon mukaan Helsingin Yliopiston ja Teollisuussijoituksen kanssa", kertoo positiivisen sijoituspäätöksen taustoista Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Spinno Seed Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Rahasto sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin. Kohdeyritystä pyritään rahoittamaan siten, että se riittää markkinoille menoon ja liiketoiminnan saamiseen vahvaan kasvuun. Rahoituksessa hyödynnetään myös julkisia rahoituslähteitä, kuten TEKES ja Finnvera, sekä pyritään yhteistyöhön bisnesenkeleiden ja myöhemmin myös pankkien kanssa.

Sijoitusten koko vaihtelee muutamista kymmenistä tuhansista aina miljoonaan euroon saakka. Yhteistyökumppaneiden avulla alkuvaiheen yrityksen saama rahoitus voi helposti olla kaksin- tai kolminkertainen.

"Olemme hyvin tyytyväisiä, että pääsemme nyt myös uudella rahastollamme jatkamaan tärkeätä työtä alkuvaiheen yritysten rahoittamiseksi. Kokemus on osoittanut, että siemenvaiheen rahoittaminen voi olla hyvin kannattavaa, mutta se edellyttää voimakasta panostamista päivittäin kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen", kertoo Martti Hintikka, Innofinancen toimitusjohtaja.


Lisätietoja:

Johtaja Mika Räsänen, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh. (09) 6803 6817 ja 050 352 9984
mika.rasanen@teollisuussijoitus.fi