Uusi tutkimus: Enkelisijoittajat sijoittavat skaalautuviin tulevaisuuden teknologioihin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen bisnesenkeliverkosto FiBANin (Finnish Business Angels Network) ja Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uusin tutkimus osoittaa enkelisijoittamisen ammattimaisuuden, muiden sijoittajien kiinnostuksen FiBANin kohdeyrityksiin sekä ekosysteemin yhteistyön tiivistymisen. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kuva 1: FiBANin jäsenien sijoituskohteiden sektorit. Pääasialliset tietolähteet: Orbis, PitchBook, Dealroom, Mergermarket, FiBAN, Vainu.io, Business Finland, Talouselämä

Enkelisijoittajat sijoittavat skaalautuviin tulevaisuuden teknologioihin, kuten tekoäly ja koneoppiminen. Kolme suurinta sektoria, joihin bisnesenkelit sijoittivat olivat data ja analytiikka, terveysteknologia, sekä tiede ja tekniikka. Terveysteknologian suosio on pysynyt vakaana viime vuosina. Tulevaisuuden teknologioiden jatkokehittymisen näkökulmasta oli positiivista, että ohjelmistojen lisäksi myös fyysisiin laitteistoihin sijoitettiin edelleen mittavasti.

“Tyypillisesti bisnesenkelit etsivät skaalautuvia sijoituskohteita joiden arvon kasvattamiseen he voivat antaa pääoman lisäksi erikoisosaamistaan ja verkostojaan. Päämääränä sijoittajilla on kuitenkin exit, eli yrityksestä irtautuminen”, kertoo Amel Gaily, FiBANin toimitusjohtaja.

Toimiva yhteistyö enkelisijoittajien kanssa on tärkeää kasvuyritysten kehitykselle

Enkelisijoittamisen ammattimaistuminen näkyy jatkosijoitustutkimuksen tuloksista joista ilmenee, että enkelisijoittajien sijoituskohteiden sektorit ovat lähes yhteneväiset VC-rahastojen sijoituskohteiden kanssa miltei kymmenen vuoden dataa tarkasteltaessa.

“Enkelisijoittajat luovat toiminnallaan pohjaa kasvuyritysmarkkinan kehitykselle ja toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä on kriittistä koko ekosysteemin kannalta. Analyysien perusteella voimme havaita enkeleiden ja VC-sijoittajien yhteistyön tiivistyneen vuosien varrella ja toiminnan kokonaisuudessaan kehittyneen positiiviseen suuntaan niin kohdevalinnan kuin jatkosijoitustenkin osata”. Henri Hakamo, Tesin Chief Digital Officer, sanoo.

Suomessa startup-ekosysteemi on aiempaa tiiviimpi, bisnesenkeleiden, pääomasijoittajien ja muiden startup-sijoittajien tehdessä lähemmin yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa. Vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen FiBAN lanseerasi vuonna 2020 uuden jäsenluokan, Angel Friendly Investor, joka on tarkoitettu VC-rahastoille.

FiBANin jäsenien sijoittamisen ammattimaistuminen takaa sen, että hyviä startup-yrityksiä pystytään kiihdyttämään kasvuun. FiBAN pitää hyvänä sitä, että yhteistyössä VC:iden ja muiden startup-sijoittajien kanssa saamme enemmän aikaan”, toteaa Annukka Mickelsson, FiBANin hallituksen puheenjohtaja.

Kuva 2: FiBANin jäsenten ja VC-rahastojen sijoitussektorit. Pääasialliset tietolähteet: Orbis, PitchBook, Dealroom, Mergermarket, FiBAN, Vainu.io, Business Finland, Talouselämä.

Lisätiedot:

Annukka Mickelsson, hallituksen puheenjohtaja, FiBAN ry, +358 50 3390963, annukka.mickelsson@fiban.org

Amel Gaily, toimitusjohtaja, FiBAN ry, +358 50 3655019, amel.gaily@fiban.org

Henri Hakamo, Chief Digital Officer, Tesi, henri.hakamo@tesi.fi

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII 

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin sekä kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien ammattikuntaa Suomessa. FiBANin sijoittajaverkostoon kuuluu yli 650 sijoittajajäsentä.
Twitter | LinkedIn | Facebook |Instagram | Mediapankki | Tilaa uutiskirje