Uusioaines ja Hasopor muodostavat Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tiukentuva eurooppalainen sääntely nostaa lasinkierrätysastetta ja avaa markkinoita Uusioaineksen ja Hasoporin muodostamalle kokonaisuudelle. EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 75 % lasista kierrätetään.

”Jo Uusioaineksen hankinnan yhteydessä määrittelimme yhdessä Tesin kanssa strategian, jonka tavoitteena on rakentaa johtava eurooppalainen vaahtolasinvalmistusyhtiö. Hasoporin yritysosto on erinomainen askel strategiamme toteuttamisessa” taustoittaa oululaisen sijoitusyhtiö Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola. Osana kauppaa Partnera Glass Recyclingille siirtyy osuus tanskalaisesta vaahtolasivalmistajasta, jonka yhtenä osakkaana on Reiling Group.

” Vaahtolasin valmistus varmistaa kierrätyslasin täysimittaisen hyödyntämisen ja soveltuu siksi erinomaisesti Tesin kiertotalousohjelmaan. Lasinpuhdistusprosessin ohessa syntyvä hieno lasiaines on muille toimijoille ongelma ja jäte, mutta Uusioaines ja Hasopor valmistavat siitä vaahtolasia, joka on ympäristöystävällinen eriste- ja kevennemateriaali. Vaikuttavuus tarkoittaa meille taloudellisen kannattavuuden lisäksi uusia ratkaisuja, kun lasijäte jatkaa kiertoaan esimerkiksi kevytsoran korvaajana maanrakennuksessa”, kuvailee Tesin sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo.

”Eurooppalainen lasinkierrätysmarkkina on erittäin hajautunut. Hasoporin oston jälkeen yhtiöiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 480 000 m3 vaahtolasia, joka vastaa noin 4 000 täyttä rekka-autollista. Nykyaikaiset tuotantolaitokset mahdollistavat tuotteiden tuomisen uusien asiakasryhmien saataville, kun tietoisuus niiden hyödyistä eri käyttökohteissa leviää”, kuvailee yhtiön toimitusjohtajana aloittava Arto Pohjonen. Hyvän tuotteen ja uusien kansainvälisten markkinoiden lisäksi hän näkee tehtaiden synergian avaavan innostavia reittejä myös tuotekehitykseen. Pohjonen on aiemmin toiminut mm. Lujatalon ja Destian toimitusjohtajana, joten hänellä on vankka kokemus yhtiön asiakaskentästä sekä DI:n ja eMBA:n koulutus.

Hasopor AB:n toimitusjohtaja Roger Boren uskoo kokonaisuuteen. ”Ruotsin ja Suomen yrityskulttuurit sulautuvat saumattomasti yhteen ja yhtiöillä on nyt mahdollisuus oppia toisiltaan. Yhdistyminen näkyy jatkossa myös entistä parempana asiakaskeskeisyytenä, kun voimme palvella asiakkaita kahdesta tuotantolaitoksesta käsin.”   

 

Lisätietoja:

Partnera Oy, toimitusjohtaja Jari Pirkola
+358 400 867 784 jari.pirkola@partnera.fi

Tesi, sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo
+358 50 438 3311 samuel.saloheimo@tesi.fi

Partnera Glass Recycling Oy, toimitusjohtaja Arto Pohjonen
+358 40 840 2560

 

Vaahtolasin ominaisuudet

Vaahtolasi on 100 % kierrätettyä kevyttä, palamatonta, routimatonta ja lämpöä eristävää vaahtolasimursketta.

Vaahtolasin ominaisuuksiin kuuluu hyvä kantavuus, eristävyys ja luiskattavuus ilman erillistä tuentaa. Infrarakentamisessa vaahtolasi sopii routaeristeeksi sekä rakenteiden keventäjäksi. Talonrakentamisessa se soveltuu sekä uudis- että korjauskohteisiin esimerkiksi ala-, ylä- ja välipohjien täytteeksi sekä seinien vierustäyttöihin.

 

Partnera Glass Recycling (PGR) Oy on lasinpuhdistus- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka täysin omistamia tytäryhtiöitä Uusioaines Oy ja Hasopor AB ovat. PGR:n pääomistajat ovat Partnera ja Tesi.

Uusioaines Oy on Forssassa ja Jokioisilla toimiva vaahtolasin valmistaja ja Suomen suurin lasinkierrättäjä, joka käsittelee vuosittain yli 90 000 tonnia kierrätyslasia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 14 miljoonaa euroa ja se työllistää 35 henkilöä. Uusioaines myy vaahtolasia Foamit-tuotemerkillä. www.uusioaines.com ja www.foamit.fi

Hasopor AB on Ruotsin Hammarissa sijaitseva vaahtolasin valmistukseen erikoistunut yhtiö. Hasoporin liikevaihto vuonna 2018 oli 8 miljoonaa euroa ja se työllistää 25 henkilöä. www.hasopor.se

Partnera Oy toimii sijoittajana sekä omistuskohteidensa kumppanina ja neuvonantajana. Yhtiö työskentelee julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, jossa toimiviin yrityksiin ja infrastruktuurihankkeisiin se sijoittaa. Omistuskohteidensa menestyksen kautta Partnera kasvattaa omistaja-arvoaan. Partneralla on noin 28 000 osakasta, joiden joukossa on niin yksityisiä kuin julkisia omistajia. Suurin yksittäinen omistaja on Oulun kaupunki. www.partnera.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka investoi tuottavasti ja vastuullisesti luoden arvoa heti alusta alkaen. Tesin hallinnoimien investointien kokonaisarvo on 1,2 miljardia euroa, ja sen portfolioon kuuluu kaikkiaan yli 700 yritystä joko suoraan tai välillisesti rahastojen kautta. Tesi vie Suomea seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. www.tesi.fi www.dtg.tesi.fi/@TesiFII