Vakautusohjelmasta tehty sijoituksia 10 yritykseen 54 milj. eurolla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti huhtikuussa vakautusrahoitusohjelman. Vakautusohjelman sijoitukset eroavat Tesin normaalista sijoitustoiminnasta ja tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten akuuttiin kassakriisiin koronatilanteessa. Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 milj. euroa. Kohdeyritysten liikevaihdon tulee olla vähintään 10 milj. euroa, henkilöstömäärän yli 50 ja yrityksen toiminnan on ollut oltava kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen myös jatkossa. Tesi pyrkii irtautumaan sijoituskohteista kriisistä selviämisen jälkeen. Vakautusohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa.

Tesi on tähän mennessä tehnyt ohjelmasta sijoituspäätöksiä kymmeneen yritykseen yhteensä 54,1 milj. eurolla. Nämä yritykset toimivat teollisuuden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, taiteen, viihteen ja virkistyksen, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla. Yritykset työllistävät Suomessa 8200 henkilöä. Tesi on saanut vakautusrahoitushakemuksia 39 yritykseltä yhteensä 140,5 milj. eurolla.

”Vakautusrahoituksen kysyntä on pysynyt kesän ajan maltillisella tasolla. Teollisten yritysten tilauskirjat eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä kovin vahvoja, joten kysynnän voidaan odottaa lähtevän kasvuun syksyn kuluessa,” sanoo Jussi Hattula Tesistä.

Tesi tekee sijoitukset vakautusohjelmasta joko osakesijoituksena tai vaihtovelkakirjalainana. Oman pääoman ehtoinen vaihtoehto vahvistaa välittömästi yrityksen omavaraisuusastetta, mutta kestää pidempään neuvotella. Vaihtovelkakirjalaina tarjoaa mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun sekä joustavuuden konvertoida omaksi pääomaksi, mikäli tilanne pitkittyy. Kaikki vakautussijoitukset on toistaiseksi toteutettu vaihtovelkakirjalainana. Tesi lainanantajana ei voi luovuttaa lainansaajien nimiä julkisuuteen ilman yrityksen lupaa. Tämänhetkisistä kohdeyrityksistä NoHo Partners Oyj on julkistanut sopineensa Tesin kanssa 10 milj. euron vaihtovelkakirjalainasta.

Hakemus- ja sijoituspäätösmäärät on jaoteltu toimialoittain alla olevassa taulukossa.

Toimiala Haettu rahoitus Tesiltä (€m)  Kpl  Sijoituspäätökset (€m)  Kpl
 Teollisuus 62 12 32 4
 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 10 1
Rakentaminen 11 4
Tukku- ja vähittäiskauppa 10 4
Kuljetus ja varastointi 2 1 2 1
 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 23 6 13 3
 Informaatio ja viestintä 6 4
Kiinteistöalan toiminta 2 1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 1 3 1
 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3 1
Koulutus 4 2
Taiteet, viihde ja virkistys 5 1 5 1
 Muu palvelutoiminta 2 1
Yhteensä 140 39 54 10

Lisätietoja vakautusohjelmasta ja hakuohjeet

Lisätietoja antaa:

Jussi Hattula, johtaja, kasvu- ja teolliset sijoitukset, Tesi
jussi.hattula@tesi.fi, +358 40 066 9955

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII