Vakautusrahoitusohjelma käynnistyy tänään 14.4.

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sijoituksilla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli. Ohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa.

Tesi rahoittaa ensisijaisesti yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

  • Liikevaihto on vähintään 10 milj. euroa
  • Henkilöstömäärä on yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä on edellytykset myös siihen jatkossa
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä

Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt sijoitukset poikkeavat Tesin normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin maksuvalmiuskriisiin. Teemme tilanteesta riippuen sijoitukset joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Oman pääoman ehtoinen vaihtoehto vahvistaa välittömästi omavaraisuusastetta, mutta kestää pidempään neuvotella. Vaihtovelkakirjalaina tarjoaa mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun sekä joustavuuden konvertoida omaksi pääomaksi, mikäli tilanne pitkittyy. 

Haemme ohjelmalla mahdollisen suurta vaikuttavuutta suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. Suuren hakemusmäärän vuoksi asetamme hankkeet kiireellisyysjärjestykseen sen mukaan, kuinka suuri työllistäjä yhtiö on Suomessa ja kuinka kauan yrityksen rahat riittävät. 

Lisätietoja ja hakuohjeet