Valtio hankki omistukseensa enemmistön arktisesta erityisosaajasta Aker Arcticista

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy on tänään 17.12.2013 ostanut STX Finland Oy:ltä enemmistöosuuden eli 66,4 prosenttia Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta.

Aker Arctic on maailman johtava arktisten alueiden merilogistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuja sekä erilaisia arktisia aluksia kehittävä suunnitteluyhtiö. Yhtiön muut omistajat ovat tasaosuuksin Finnish ABB Oy ja norjalainen Aker Engineering and Technology AS.

Valtion osalta kauppahinta osakkeista on 9,3 milj. euroa. Hankinta toteutetaan kaupallisin ehdoin pohjautuen ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvonmääritykseen. Samassa yhteydessä myös vähemmistöomistajat lisäävät omistustaan Aker Arcticista yhtäläisin kauppaehdoin valtion hankinnan kanssa.

– Arktisen merenkulun odotetaan lisääntyvän huomattavasti tulevien vuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Maailman johtavana arktisia ratkaisuja kehittävänä suunnitteluyhtiönä Aker Arcticilla on hyvät mahdollisuudet saada merkittävä markkinaosuus toimialalla. Tällä on luonnollisesti myös positiivinen vaikutus yhtiön arvoon pitkällä aikavälillä. Siksi pidän kauppaa varsin onnistuneena valtion kannalta, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on viime kuukausina aktiivisesti kartoittanut mahdollisuuksia turvata yhtiön osaamisen säilyminen ja edelleen kehittyminen Suomessa. Yhtiössä olevan osaamisen, kuten esimerkiksi teollisoikeuksien, siirtyminen pois Suomesta olisi merkinnyt vakavaa takaiskua koko suomalaisen arktisen meriteollisuuden tulevaisuuden kehittämiselle.

– Valtiolla on erityinen intressi myötävaikuttaa siihen, että keskeistä arktista tietotaitoa edustavalle Aker Arcticille löydetään ainutlaatuisen osaamisen säilyttävä ja tulevaisuuden kehitykselle avoin omistuspohja. Globaalisti käytössä olevien kaupallisten sovellusten lisäksi yhtiön osaamista voidaan hyödyntää myös Suomen puolustusvoimien apuna. Yhtiössä oleva osaaminen ja sen hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa, kun Suomen arktista strategiaa sekä TEM:n asettaman Meriteollisuus 2020 -työryhmän esityksiä toteutetaan, Vapaavuori mainitsee.

Aker Arcticiin on kertynyt keskeisin suomalainen meriosaaminen. Yhtiö on luonut lukuisia menestyksekkäitä laivakonsepteja arktiseen merenkulkuun, muun muassa maailman ensimmäisen ns. vinojäänmurtajakonseptin, joka on parhaillaan rakenteilla Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakalla. Aker Arctic on myös mukana suunnittelemassa sekä Kanadan että Kiinan uusia polaarijäänmurtajia.

Maailmanlaajuisesti huippuluokan arktisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen on Suomella tärkeää useasta syystä, esimerkiksi arktisen liiketoiminnan kehittämisen sekä huoltovarmuuskysymysten kannalta. Aker Arcticilla nähdään olevan tulevina vuosina liiketoiminnassaan lupaavia kasvunäkymiä mm. Koillisväylän avautumisen myötä.

– Yhtiön toiminta vahvistaa myös laajemmin Suomen meriteollisuusklusteria ja sen tulevaisuuden näkymiä vahvoilla ja kilpailukykyisillä erityisosaamisalueilla. Sekä suomalaisen arktisen että meriteollisuusosaamisen säilyttämisen kannalta on tärkeää, että Aker Arcticissa oleva huippuosaaminen sekä myös pitkät ja menestyksekkäät liikesuhteet kansainvälisille markkinoille säilyvät suomalaisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan piirissä, ministeri Vapaavuori sanoo.

 

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, puh. 040 756 7180
toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus, puh. 09 6803 6811
toimitusjohtaja Mikko Niini, Aker Arctic, puh. 0400 322 747

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin.

Aker Arctic Technology Oy on (Aker Arctic) on perustettu 30. joulukuuta 2004 ja toimii jäänmurtajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin erikoistuneena yhtiönä. Yhtiö työllistää noin 40 henkeä ja liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa. Aker Arctic jatkaa toimintoja, jotka ovat tulleet tunnetuiksi laivanrakennusalalla Wärtsilä Ice Model Basin (WIMB, 1969), Wärtsilä Arctic Research Centre (WARC, 1983) and Kvaerner Masa-Yards Arctic Technology Centre (MARC, 1989) toimesta.

Vuonna 2006 yhtiön uusi laivojen mallikoelaitos vihittiin käyttöön Helsingin Vuosaaressa. Laitoksessa voidaan testata jääpeitteisille vesialueille tarkoitettuja jäänmurtajia, rahtilaivoja sekä mereen asennettavia rakenteita. Laitosta voidaan käyttää myös monenlaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Mallikokeiden lisäksi yhtiö palvelee asiakkaitaan konsultoimalla, suunnittelemalla laivoja, tekemällä tutkimus- ja mittausmatkoja sekä tarjoamalla koulutusta jäätyvillä merialueilla tapahtuviin toimintoihin.

Yhtiön asiakaskuntaa ovat globaalisti laivanvarustamot, öljy- ja kaasuyhtiöt, telakat ja laivojen suunnittelijat. Aker Arcticin suunnittelun referensseinä on yli 60 rakennettua jäänmurtajaa ja useita kymmeniä rakennettuja jäätä murtavia rahtialuksia, lisäksi se on toteuttanut asiakkailleen lukuisia mallikokeita sekä kehitys- ja konsultointiin liittyviä toimeksiantoja.