Valtion pääomasijoitustoiminta tehostuu jo vuonna 2024, kun hallitusohjelman mukaisen yritysjärjestelyn käytännön toteutus etenee

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti valtion pääomasijoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä se Suomen Teollisuussijoitus-konserniin. Työ- ja elinkeinoministeriö on syksystä 2023 alkaen arvioinut kattavasti yritysjärjestelyn eri toteutusvaihtoja ja päätynyt malliin, jossa Ilmastorahaston ja Oppiva Investin toiminta lakkaa vuonna 2024 kokonaisuudessaan, ja Business Finland Venture Capitalin toiminta lakkaa nykymuodossaan.

Tesi(Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä.Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn   Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje