Vendep Capital julkistaa 40 miljoonan euron rahaston varhaisen kasvuvaiheen ohjelmistoyritysten kasvun vauhdittamiseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 

Vendep Capital on kerännyt uuteen rahastoon huhtikuun lopussa päättyneellä ensimmäisellä varainhankintakierroksella yli 30 milj. euron sijoitukset. Rahaston tavoitekoko on 40 milj. euroa. Rahasto tekee sijoituksia yritysohjelmistoja tarjoaviin varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin pääasiassa Suomessa. Rahaston sijoittajia ovat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, säätiöt, perheiden sijoitusyhtiöt ja yksityishenkilöt.

Vendep Capital Fund II -rahastoon on ensimmäisellä varainhankintakierroksella tehnyt sijoitussitoumuksen noin 20 sijoittajaa, muun muassa Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), Kasvurahastojen Rahasto II (KRR II), Elo, Sitra, AI-Partners ja Gerako. Sijoittajien joukossa on myös säätiöitä, kuten Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Saastamoisen säätiö, ja Vendepin ensimmäisessä rahastossa Vendep Startup Fund I:ssä mukana olevia sijoittajia. Useat uuden rahaston sijoittajat tekevät myös suoria sijoituksia startup-yrityksiin. Näiden sijoittajien mukanaolo lisää Vendep Capitalin näkyvyyttä kasvuyrityskentässä ja tukee rahaston sijoituskohteiden hankintaa. Tesin ja KRR II:n suuret ankkurisijoitukset ja tuki olivat puolestaan erittäin tärkeitä rahaston varainkeruun onnistumiselle. Vendep Capitalin sijoitustiimi on sijoittanut rahastoon yhteensä miljoona euroa.

Rahaston ensisijoitus on tyypillisesti 0,5-1 milj. euroa. Rahaston sijoituskohteiksi soveltuvat yritysohjelmistoja tarjoavat yritykset, jotka toimivat usein SaaS-mallilla. Sijoitusstrategian mukaisilla yrityksillä on jo huomattava määrä tyytyväisiä asiakkaita, ja niiden toistuvan kuukausittaisen laskutuksen odotetaan olevan vähintään 30 000-50 000 euroa, mistä merkittävä osa tulee ulkomailta.

Vendep Capitalin sijoitustiimi Jupe Arala, Hannu Kytölä ja Sakari Pihlava osallistuvat aktiivisesti kohdeyritysten kehittämiseen. Tavoitteena on nopeuttaa yritysten kasvua niin, että ne herättävät kansainvälisten sijoittajien mielenkiinnon ja kykenevät rekrytoimaan parhaita osaajia. Kansainvälisen kasvun, myyntiorganisaation ja sijoittajakontaktien luomisessa Vendep Capital hyödyntää Lontoossa, Amsterdamissa, Berliinissä ja San Franciscossa toimivien partnereiden verkostoa.

”Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla ei ole riittävästi tahoja, jotka sijoittaisivat tämän sektorin yrityksiin, kun ne hakevat 0,5-2,5 milj. euron rahoitusta, ja auttaisivat niitä kasvamaan A-rahoituskierrosta varten. Vendep Capital Fund II vastaa tähän tarpeeseen. Olemme erityisen iloisia siitä, että niin moni ensimmäiseen rahastoomme mukaan lähteneistä sijoittajista halusi sijoittaa myös uuteen rahastoon. Ensimmäisen rahastomme salkussa on useita lupaavia yrityksiä, joista rahoitusalan hakukonepalvelua tarjoava AlphaSense on hienolla kasvu-uralla ja jo noussut alansa johtavaksi toimijaksi USA:n markkinoilla. Uuden rahaston perustamisen myötä vahvistamme myös tiimiämme ja palkkaamme Helsinkiin yhden uuden sijoitusammattilaisen”, sanoo Vendep Capitalin partneri Sakari Pihlava.

”On hienoa saada markkinaan uusi venture capital -toimija, joka on aiemmin osoittanut kykynsä startup-kiihdyttäjänä ja joka sitä kautta tuntee Suomen markkinan. Odotamme innolla uusien kasvutarinoiden syntymistä”, kertoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Tesistä.

Heti kesän jälkeen Vendep Capital järjestää nykyisille ja tuleville sijoituskohteille suunnatun B2B Camp -tilaisuuden, jonka teema on SaaS-myyntitiimin perustaminen Lontooseen ja San Franciscoon. Näillä tilaisuuksilla pyrimme jakamaan arvokkaita kokemuksia sekä portfolioyritystemme, että tulevien kohdeyritysten kesken, joiden kasvua aktiivisesti seuraamme.

Lisätietoja

Sakari Pihlava, partneri, Vendep Capital Oy, 040 771 3941, sakari.pihlava@vendep.com

Riitta Jääskeläinen, sijoitusjohtaja, Tesi,  050 309 2733, riitta.jaaskelainen@tesi.fi    

 

Vendep Capital Fund II sijoittaa varhaisen kasvuvaiheen ohjelmistoyrityksiin, jotka tavoittelevat voimakasta kansainvälistä kasvua. Huhtikuussa 2017 perustetun rahaston tavoitekoko on 40 miljoonaa euroa, ja sen pääomat on kerätty kotimaisilta yksityisiltä sijoittajilta ja julkisilta tahoilta, kuten Tesiltä (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja Sitralta. Rahasto voi tehdä sijoituksia yksin tai syndikoidusti muiden sijoittajien kanssa. www.vendep.com

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi @TesiFII