Wedeco Seed Fund Ky on perustettu

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Wedeco Groupin uusimman pääomarahaston, Wedeco Seed Fund Ky:n, perustamiskokous pidettiin 16.3.2005. Rahaston pääomat ovat perustamisvaiheessa noin 2 miljoonaa euroa, ja rahastoa voidaan kasvattaa 4 miljoonaan euroon vuoden 2006 loppuun mennessä.

Oy Wedeco Management Ab:n hallinnoima pääomasijoitusrahasto Wedeco Seed Fund Ky tekee sijoituksia pääsääntöisesti alkuvaiheen (siemen-, käynnistys- ja aikaisessa kasvuvaiheessa oleviin) yrityksiin, jotka toimivat Länsi-Suomen, ensi sijassa vanhan Vaasan läänin, alueella. Wedeco-ryhmän muut rahastot taas sijoittavat enimmäkseen myöhäisemmän kasvuvaiheen yrityksiin ja ovat mukana erilaisissa omistusjärjestelyissä, kuten yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Rahaston tavoitteena on olla yrittäjän tukena sekä pääomalla että osaamisella yritystoiminnan alkuvaiheessa. Rahasto toimii kohdeyrityksessä aina vähemmistöomistajana. Pääomasijoittaja on mukana hallitustyöskentelyn kautta mm. yritysstrategian luomisessa ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä.

Tarvittaessa rahasto on mukana yrityksen rahoituksen kokonaisjärjestelyissä. Pääomasijoittajan mukanaolo ja usko yritykseen lisää yrityksen uskottavuutta ja parantaa myös muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta.

Uuden rahaston sijoittajat ovat:

Suomen Teollisuussijoitus Oy

475 t euroa

Kokkolan kaupunki

300 t euroa

Vaasan kaupunki

200 t euroa

Pietarsaaren kaupunki

100 t euroa

Närpiön kaupunki

25 t euroa

Osuuspankkiryhmä

248 t euroa

Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia

100 t euroa

Kokkolanseudun Kehitys Oy

100 t euroa

Vaasanseudun Kehitys Oy

100 t euroa

Wedeco ja Wedeco Management

227 t euroa

Yhteensä

1.875 t euroa

Päätökset uusista sijoituskohteista tekee hallinnointiyhtiön esityksen perusteella rahaston sijoitusneuvosto, johon kuuluvat seuraavat edustajat:

 • Mika Räsänen
  Suomen Teollisuussijoitus Oy:n edustaja
 • Jan-Christer Eriksson
  Wedeco-ryhmän ja Närpiön kaupungin edustaja
 • Ulf Nylund
  Osuuspankkien edustaja
 • Jarmo Nissi
  Kokkolan kaupungin edustaja
 • Jorma J. Pitkämäki
  Vaasan kaupungin edustaja
 • Antti Porko
  Kosekin edustaja
 • Bo Forsström
  Pietarsaaren kaupungin ja Concordian edustaja
 • Pekka Haapanen
  Vasekin edustaja

Uuden rahaston myötä Wedeco Group on varmistanut, että vuodesta 1988 jatkunut pääomasijoitustoiminta saa uutta pääomaa sijoitettavaksi alueen yritysten kehittämiseksi, ja tarjoaa näin lisäksi osaamista ja laajan kontaktiverkoston alkuvaiheen yritysten käyttöön. Wedeco Groupin käytettävissä olevat pääomat ovat 26 miljoonaa euroa.

Wedeco-ryhmän muodostavat emoyhtiö Oy Wedeco Ab, hallinnointiyhtiö Oy Wedeco Management Ab sekä viisi rahastoa, Metal Fund Ky, Etelä-Pohjanman Rahasto Ky, Wedeco Fund III Ky, Lapuan Pääomarahasto Ky sekä edellä mainittu Wedeco Seed Fund Ky.


Lisätietoja:

johtaja Mika Räsänen
puh. (09) 6803 6817, 050 352 9984