Yhä useampi yritys sai kasvusijoituksen

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) ovat keränneet vuoden 2014 tilastoja yksityissijoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden tekemistä sijoituksista kasvuyrityksiin Suomessa.

Suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma oli 206 M€ vuonna 2014, joista kotimaisia pääomasijoituksia 73 M€, ulkomaisia suoria sijoituksia 89 M€, kotimaisten bisnesenkeleiden sijoituksia 33 M€ sekä muita sijoituksia 11 M€. Edellisvuoden ennätykselliseen kokonaissummaan 279 M€ vaikutti vahvasti Supercellin 100 M€ rahoituskierros.

Suomen kasvurahoituksen kenttä on vireä

 • Ennätysmäärä yrityksiä sai kasvurahoitusta FiBANin ja FVCAn jäseniltä
 • Yksityisen rahoituksen saatavuus ei ole esteenä kasvuhakuisten, innovatiivisten yritysten kasvulle.
 • Kasvurahoituksen kenttä on Suomessa myös laadullisesti hyvässä kehityksessä.


Kuva: FVCA


BISNESENKELIT (FIBAN)

Yksityiset bisnesenkelit sijoittivat ennätykselliset 21 M€ 238:aan yritykseen. FiBANin keräämän sijoitussumman lisäksi bisnesenkelit sijoittivat 12 M€ yhdessä Finnveran kanssa, eli todettuja bisnesenkelisijoituksia oli yhteensä yli 33 M€ vuonna 2014. FiBANin verkosto ja sen kautta sijoitettava pääoma ovat suurimpia Euroopassa. Mediaanisijoitus oli 25.000 € kuten edellisenä vuonna. Keskimäärin bisnesenkeli teki 1,6 uutta sijoitusta vuonna 2014.

Bisnesenkeleiden rooli ja merkitys alkuvaiheen kasvuresurssina kasvaa. Sijoitukset loivat vuoden 2014 aikana yli 1200 työpaikkaa ja olivat siten tehokas ja konkreettinen tapa vaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn.

Vuonna 2013 käyttöön otettu bisnesenkeleiden verokannustin ei ole saavuttanut toivottua suosiota. Bisnesenkelikannustin toimii kuitenkin erinomaisena symbolisena viestinä edistämään kiinnostusta yksityiseen kasvuyrityssijoittamiseen Suomessa. FiBAN toivoo verokannustimen kehittämisen jatkamista.

Lyhyesti

 • Ennätyksellinen sijoitussumma 21 M€. Sijoituksen saaneita yksittäisiä yrityksiä oli 238 kpl. Lisäksi Finnveran kanssa bisnesenkeleiden sijoituksia 12 M€.
 • CleanTech (14%) ja Mobile (21%, josta mobiilipelit 17%) kasvoivat, HealthTech pieneni 5%:iin.
 • Kuudessa kymmenestä irtaantumisesta sijoittaja sai voittoa, joka kuudennessa 10x tai yli.
 • Vastanneita yli 200 hlö, vastausprosentti n. 40%.

Lisätietoja: www.fiban.org/bisnesenkeliaktiivisuus-2014

 

PÄÄOMASIJOITUSYHTIÖT (FVCA)

 • Ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä sai pääomasijoituksen. Yhteensä 202 (177) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna 2014. Se oli kaikkien aikojen ennätys ja kasvua edelliseen vuoteen oli 14 %.
 • Siemenvaiheen sijoitukset nousivat merkittävästi. Nelinkertainen määrä suomalaisia alkavan vaiheen yrityksiä sai siemenrahoitusta edelliseen vuoteen verrattuna. Siemenrahoitusta sai yhteensä 45 (11) yritystä.
 • PK-yritysten kasvuun tähtäävä rahoitus on noussut kaksinkertaiselle tasolle 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna. Suomalaiset buyout-sijoittajat sijoittivat kasvuyrityksiin viime vuonna yhteensä 477 M€ (456 M€), kun vielä vuosituhannen alussa vuosittaiset sijoitusmäärät olivat keskimäärin 250 M€.
 • Pääomasijoitusrahastojen varainkeruu korkeimmillaan sitten finanssikriisin. Suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät 585 M€ (423 M€) uusia kasvuyrityksiin sijoitettavia varoja.

Suluissa vuoden 2013 vastaavat luvut

Lisätietoja: http://fvca.fi/tietokeskus/tilastot

 

LISÄTIETOJA

Jan Oker-Blom, FiBAN ry, toimitusjohtaja
jan(at)fiban.org, (+358) 40 5517551

Marika af Enehjelm, FVCA ry, toimitusjohtaja
marika.af.enehjelm(at)fvca.fi, (+358) 40 5536934

 

FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK (FIBAN)
FiBAN on kansallinen, voittoa tavoittelematon yksityissijoittajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 450 hyväksyttyä bisnesenkeliä, jotka katsovat satoja yrityksiä vuodessa. FiBAN on myös yksityissijoittajien kansallinen etujärjestö. www.fiban.org/about

SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (FVCA)
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat. www.fvca.fi