Yritysjärjestelyllä Nordic TANK Pohjoismaiden suurimmaksi säiliöperävaunujen valmistajaksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomalaisten Jyki Group Oy:n tytäryhtiöiden Site Oy:n ja Interconsult i Falkenberg Ab:n, sekä OBAS Oy:n kuorma-autojen säiliöperävaunujen ja säiliöpäällirakenteiden valmistus yhdistetään yritysjärjestelyllä uudeksi Nordic TANK Oy:ksi. Yhtiöstä tulee Pohjoismaiden suurin raskaiden säiliöperävaunujen ja säiliöpäälirakenteiden valmistaja.

Nordic TANKin omistavat Teknoventure Management Oy:n hallinnoimat rahastot, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Jyki Group Oy ja uuden yhtiön toimitusjohtajaksi tuleva OBAS Oy:n toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Mika Rytky. Järjestelyn kauppahintaa ei julkistettu.

Nordic TANKin asiakkaat ovat pääasiassa pohjoismaisia ja venäläisiä kuljetusyrityksiä sekä teollisuusyrityksiä. Säiliöperävaunuilla ja -yhdistelmillä kuljetetaan esimerkiksi rakeisia ja jauhemaisia tuotteita kuten viljaa ja sementtiä; nestemäisiä elintarvikkeita kuten maitoa ja olutta; polttonesteitä ja öljyjä; nestemäistä jätettä; kemikaaleja; sekä nestemäisiä kaasuja.

Yhtiön liikeidea on täyden palvelun malli, jossa asiakas saa yhdeltä toimijalta kaikki palvelut tuotteen koko elinkaaren ajan: uudet tuotteet, vuositarkastukset, huollot sekä tehdaskunnostuksen tai kierrätyksen.

– Osalla asiakkaista on varmasti kiinnostusta myös vuokrata ajoneuvosäiliöitä ja säiliöperävaunuja, sillä kuljetusyhtiöiden sopimukset teollisuuden kanssa ovat nykyään verraten lyhyitä. Näin kuljetusyritykset voivat vapauttaa pääomiaan muuhun liiketoimintaansa ja pienentää investointeihin liittyviä riskejä, toimitusjohtaja Rytky kertoo.

– Venäjällä markkinat ovat heräämässä, ja seuraaviksi 3-10 vuodeksi voi ennustaa voimakastakin kasvua, sijoitusjohtaja Mauri Visuri Teknoventuresta arvioi.

– Suurena yrityksenä Nordic TANK saa kustannusetuja keskitetyllä ostotoiminnalla, toisiaan tukevilla tuoteperheillä sekä ennen kaikkea laajentamalla palvelutoiminta säiliöauton koko elinkaarelle. Huollosta on mahdollista rakentaa suhdannevaihteluita tasaava kannattava liiketoiminta, Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Antti Kummu perustelee.

Nordic TANKin kotipaikka on Oulu. Valmistus on keskitetty kolmeen tehtaaseen Kuortaneelle, Ouluun ja Ruotsin Falkenbergiin. Yhtiön huoltopalveluverkoston muodostavat Oulu, Jyväskylä, Lieto ja Hamina Suomessa sekä Nyköping ja Falkenberg Ruotsissa, Oslo Norjassa, sekä lisäksi myyntiyhtiö Pietarissa, Venäjällä.

Perustettavassa konsernissa työskentelee noin 250 henkilöä.

 

SITE valmistaa jauheiden ja rakeiden, polttonesteiden ja myös maidon kuljettamiseen tarkoitettuja säiliörakenteita. Yhtiö tarjoaa lisäksi huolto- ja varaosapalveluja Kuortaneella. Yhtiö on perustettu 1975 .
www.site.fi

Interconsult valmistaa säiliörakenteita jauheiden ja rakeiden, maidon kuljettamiseen ja myös alipaine-/painelaitteita nestemäisten jätteiden kuljettamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa huolto- ja varaosapalveluja Nyköpingissä, Falkenbergissä ja Oslossa. Yhtiö on perustettu 1947.
www.interconsult.se

OBAS valmistaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliörakenteita ja on alallaan johtava kemikaalikuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvosäiliöiden ja säiliöperävaunujen valmistaja Skandinaviassa. Lisäksi OBAS huoltaa, korjaa ja tarkastaa raskasta ajoneuvokalustoa Oulussa, Jyväskylässä, Liedossa ja Haminassa. OBAS on perustettu vuonna 1993.
www.obas.fi

Jyki Group Oy kuuluu Suomen merkittävimpiin päälirakenne- ja perävaunuvalmistajiin. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat JYKI puutavaraperävaunut, lavaperävaunut, perävaunualustat, telirakenteet ja jalkarungot sekä FOKOR lämpötilasäädellyt korit, jakelukorit, vaihtokuormatilat sekä kevytkorit. Lisäksi yhtiö tarjoaa huolto- ja varaosapalveluja Jämsässä ja Forsassa.
www.jyki.fi

Teknoventure Management Oy on valtakunnallinen alueellisesti toimiva pk-sektorin pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi viittä rahastoa, joiden yhteenlasketut sijoitusvarat ovat noin 50 miljoonaa euroa. Yrityksen toimipaikkana on Oulu. Teknoventure Management Oy kuuluu Profita Groupiin, jolla on toimistot Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. Ryhmän palveluksessa on 20 pääomasijoittamisen ammattilaista ja ryhmän hallinnoimat rahastopääomat ovat noin 200 miljoonaa euroa.
www.Teknoventure.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 640 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Mika Rytky, Nordic TANK Oy,
matkapuh. 040 757 6665, mika.rytky (at) obas.fi

– sijoitusjohtaja Mauri Visuri, Teknoventure Management Oy,
matkapuh. 040 865 7946, mauri.visuri (at) profitagroup.fi

– sijoitusjohtaja Antti Kummu, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 432 4486, antti.kummu (at) teollisuussijoitus.fi

– toimitusjohtaja Aki Sirén, Jyki Group Oy,
matkapuh. 0400 541 303, aki.siren(at) jyki.fi