BMH Technology vie kiertotaloutta Kiinaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

BMH Technology on toimittanut Kiinaan kuusi laitteistoa, jotka valmistavat sekajätteestä korkealatuista kiinteää kierrätyspolttoainetta. Se on kuitenkin vasta alkua: omistuspohjaansa laajentanut yhtiö uskaltaa nyt suunnitella isommin ja kasvaa täysillä.

BMH Technology Oy:n ydinosaamista ovat vaativat jätteenkäsittelyratkaisut jätehuollon, energiantuotannon ja prosessiteollisuuden tarpeisiin sekä kiinteän biomassapolttoaineen käsittelyjärjestelmät voimalaitoksille. Tyrannosaurus®-prosessissa sekajätteestä valmistetaan korkealaatuista kiinteää kierrätyspolttoainetta (SRF Solid Recovered Fuel), jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita kuten esimerkiksi kivihiiltä.

BMH Technologyn suurin omistaja on Hollming-monialakonserni, joka on mukana muun muassa meri-, energia ja prosessiteollisuudessa.

”Edustan perheyrityksessämme neljättä sukupolvea. Isoisoisäni perusti yrityksen vuonna 1945 rakentamaan sotakorvauskuunareita, ja se on vähitellen kasvanut monialaiseksi konserniksi, joka omistaa ja kehittää yrityksiä”, kertoo Hollming Oy:n toimitusjohtaja Jouko Salo.

Hollming osti BMH Technologyn vuonna 2007, koska oivalsi, että yrityksen jätteenkäsittelyratkaisuilla oli hyvät mahdollisuudet menestyä myös maailmalla.

”Kun Kiinan markkinat avautuivat meille toden teolla pari vuotta sitten, ymmärsimme, että tarvitsemme vielä isompia hartioita. Pienen, perheomisteisen konsernin rahkeet eivät riittäneet uusien mahdollisuuksien täyteen hyödyntämiseen”, Salo sanoo.

Niinpä BMH Technology laajensi omistuspohjaansa jälleen kerran. Uusiksi vähemmistöomistajiksi tulivat suunnatulla osakeannilla Tesi ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, nykyinen Ilmarinen.

”Uusien omistajien myötä saimme lisää uskottavuutta ja laajemmat toimintamahdollisuudet. Meillä ja Tesillä on yhteinen visio: vihreän suomalaisen kiertotalousteknologian vieminen Kiinaan. Olemme nyt myös uskaltaneet tehdä suurempia kasvusuunnitelmia. Olemme tehneet vajaan 50 miljoonan liikevaihtoa, mutta ennusteemme vuodelle 2018 ovat vahvat”, Salo toteaa.

Kiinan sementtiteollisuus palkitsi

BMH on jo toimittanut kuusi ensimmäistä jätteenkäsittelyratkaisua Kiinaan. Erityisen merkittävä referenssi oli vuonna 2016 Beijing Building Material Groupille (BBMG) toimitettu laitteisto, jolla Kiinan suurimpiin sementin tuottajiin kuuluva yritys tekee jätteestä polttoainetta sementtiuuneille.

”Meille myönnettiin tästä toimituksesta Kiinan sementtiteollisuuden teknologiapalkinto joulukuussa 2017. Järjestöltä saatu tunnustus Handanin laitostoimituksesta merkitsi tärkeää päänavausta Kiinan vaativille sementtimarkkinoille”, Salo kertoo.

BMH on vahvimmillaan suuren kokoluokan teollisissa järjestelmissä, joiden markkinat ovat suurkaupungeissa. Kiinan suurkaupunkien jätehuolto on kehittymätöntä ja jätteet päätyvät usein kaatopaikoille. Samalla Kiina on maailman suurin sementin käyttäjä, jossa on 1 200 sementtitehdasta.

Jätteenkäsittelyn kehittäminen on kirjattu Kiinan valtion viisivuotissuunnitelman painopistealueeksi. Niinpä järjestelmille, jotka pystyvät tuottamaan polttoainetta jätteestä, on todellista tarvetta.

”Jos jossakin päin maailmaa tätä liiketoimintaa kannattaa harjoittaa niin siellä”, Salo toteaa. 

Jouko Salo sanoo, että yhteistyö Tesin kanssa on palkitsevaa, koska heillä on kokemusta pitkäjänteisen kehittämisen merkityksestä.

Haastava ja kiinnostava markkina

BMH ei lähtenyt valloittamaan Kiinan markkinoita kylmiltään, sillä Hollming-konserniin kuuluvalla Auramarinella on ollut Kiinassa tuotantolaitos jo 15 vuotta. Salon mukaan kulttuurieroja on paljonkin, mutta niiden kanssa pystyy elämään, kun on valmis ymmärtämään erilaisuutta ja sopeutumaan.

”Esimerkiksi kaupantekemisen ja projektinjohtamisen tavat ovat erilaisia. Monet ongelmat kuitenkin ratkeavat kommunikoimalla”, hän sanoo.

Valtiollisen toimijan mukanaolo on erityisen tärkeää aasialaisessa kaupanteossa, ja siksi Tesin mukanaolo antaa BMH:lle uutta uskottavuutta. Uuden pääoman myötä se pystyy vastaamaan nopeammin kysynnän kasvuun.

Salon kokemuksen mukaan Kiina on haastava markkina, koska kehitys on valtavan nopeaa ja päätöksiä tehdään aikailematta. Toisaalta Kiinan markkinoiden seuraaminen on hyvin kiinnostavaa.

Vastuullisuus on tärkeä arvo

Salon mielestä on innostavaa olla mukana ratkaisemassa maailman ongelmia. Hän uskoo, että vuonna 2050 kaikki kannattavat liiketoiminnat ovat kestävään kehitykseen liittyviä liiketoimintoja. Perheyritykselle vastuullisuus on tärkeä arvo.

”Meillä ovat ykkössijalla henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus, koska yritys koostuu ihmisistä ja työyhteisössä meitä ensimmäisenä mitataan. Seuraavaksi nousevat luonnollisesti ympäristöasiat.”

”Biopolttoaineiden käyttö ja polttoaineen tekeminen jätteestä hillitsevät ilmaston lämpenemistä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Kummatkin ovat vahvasti kytkeytyneet energiamarkkinoiden mullistukseen ja päästöttömän sekä vähäpäästöisen energian tuotantoon. Nämä asiat ovat meille sydäntä lähellä”, hän kertoo.

Salo kokee, että vastuullinen liiketoiminta tuo kilpailuetuna ennen kaikkea jatkuvuutta.

”Maailmassa säädösympäristö kehittyy koko ajan vaativampaan suuntaan, ja meidän liiketoimintamme auttaa asiakkaitamme noudattamaan tiukkenevia ympäristövaatimuksia. ”

BMH Technology Oy on toimittanut tähän mennessä yli 70 Tyrannosaurus-järjestelmää ja yli 150 biomassan käsittelyjärjestelmää maailman eri kolkille. Yhtiön toiminta ympäristö- ja energia-alalla perustuu omaan teknologiaan, projektinhallintaan sekä valmistus- ja asennusosaamiseen. Yhtiön Raumalla sijaitsevaa pääkonttoria tukevat myyntikonttorit Kiinassa, Ruotsissa ja Puolassa.

”On palkitsevaa tehdä yhteistyötä Tesin kanssa. Heillä on kokemusta pitkäjänteisen kehittämisen merkityksestä ja tekemisen aikajänne on samanlainen kuin perheyrityksessä”, Salo kiittää.


BMH Technology Oy

  • Mitä tekee: Vaativia jätteenkäsittelyratkaisuja jätehuollon, energiantuotannon ja prosessiteollisuuden tarpeisiin sekä kiinteän biomassapolttoaineen käsittelyjärjestelmiä voimalaitoksille.
  • Kotipaikka: Rauma.
  • Liikevaihto (2017 arvio): 42 M €.
  • Toimialan markkinoiden koko: 25 miljardia euroa.
  • Pääomistajat: Hollming Oy, Teollisuussijoitus Oy, Ilmarinen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Tesin vuosikertomuksessa.