Traineena pääomasijoittamisen maailmassa: Jenny Haapa ja oppeja vastuullisesta sijoittamisesta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin trainee-ohjelma tarjoaa opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tutustua pääomasijoittamisen maailmaan. Ohjelmassa traineet pääsevät tutustumaan pääomasijoitusalan eri työtehtäviin kokeneiden ammattilaisten johdolla ja näyttämään omaa osaamistaan Tesin monipuolisella yritys- ja rahastokentällä.

Pääomasijoitusalaan perehtymisen ohella traineet elävöittävät Tesin työyhteisöä, tuovat mukanaan uusia ideoita ja näkemyksiä sekä testaavat Tesin arvopohjaa. Harjoittelijoilla onkin tärkeä rooli Tesin työyhteisön uudistumisessa ja pääomasijoitusalakin saa uusia osaajia pitkällä aikavälillä.

Syksyllä 2021 Tesillä aloitti yhteensä neljä uutta ja innokasta traineeta sijoitus- ja kehitystiimeissä. Miten syksy on lähtenyt käyntiin uusilla tesiläisillä? Millaisten työtehtävien parissa päivät ovat kuluneet? Entä mikä on päässyt yllättämään?

Traineena pääomasijoittamisen maailmassa -juttusarjassa pääsemme tutustumaan tarkemmin kuhunkin Tesin traineeseen. Toisena vuorossa on sijoitusanalyytikko-trainee Jenny Haapa. Sarjan aiemman osan voit lukea täältä: Traineena pääomasijoittamisen maailmassa: Jesse Väisänen ja yllättävin havainto.

Olen päässyt omaksumaan erityisesti vastuullisen pääomasijoittamisen periaatteita sekä näkemään käytännössä miten aktiivisella omistajuudella voidaan luoda arvoa sekä yritys- että yhteiskunnallisella tasolla.

- Jenny Haapa, sijoitusanalyytikko-trainee

Kuka? Jenny Haapa, sijoitusanalyytikko-trainee Kasvu & teolliset – ja Venture capital -tiimeissä.

Mistä? Opiskelen kauppatieteitä Vaasan yliopistossa pääaineenani rahoitus ja sivuaineenani tuotantotalous. Ennen Tesille tuloa harjoittelukokemusta on kertynyt mm. yritysjärjestelyiden parista.

Mitä? Olen päässyt osana suorasijoitusten Kasvu & teolliset -tiimiä mukaan erilaisiin mielenkiintoisiin projekteihin liittyen sekä uusiin potentiaalisiin sijoituskohteisiin että jo olemassa oleviin portfolioyhtiöihin. Monipuoliset työtehtäväni ovat pitäneet sisällään mm. sijoitusesitysten laatimista, markkinatutkimusta, toimiala- ja yritysanalyysiä, mallinnusta, arvonmääritystä, erilaisia sidosryhmätapaamisia sekä muita Tesin sijoitustoimintaa tukevia adhoc-tehtäviä. Olen päässyt omaksumaan erityisesti vastuullisen pääomasijoittamisen periaatteita sekä näkemään käytännössä miten aktiivisella omistajuudella voidaan luoda arvoa sekä yritys- että yhteiskunnallisella tasolla.

Harjoittelujakso Tesillä on tähän mennessä ylittänyt odotukseni jo monin tavoin. Ensinnäkin on tietysti ollut erittäin mielenkiintoista päästä tutustumaan pääomasijoittajan arkeen sekä oppimaan laaja-alaisemmin toimialasta ja sen eri toimijoista. Minut on yllättänyt erityisesti se, miten aktiivinen omistaja Tesi pääomasijoittajana on, ja on ollut todella hienoa päästä läheltä seuraamaan miten Tesi omistajana pyrkii vastuullisuutta korostaen luomaan arvoa suoraan kohdeyhtiöissä sekä välillisesti kohdeyhtiöidensä kautta. Tämän lisäksi olen saanut tarkemmin syventyä erilaisiin yrityksiin, toimialoihin ja ilmiöihin markkinalla, mikä on ollut erittäin antoisaa ja mielenkiintoista, lukuisten muiden opittujen asioiden lisäksi.

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi @TesiFII