Traineena pääomasijoittamisen maailmassa: Rilla Saukkonen & Emil Männistö

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Traineena pääomasijoittamisen maailmassa -juttusarjassa pääsemme tutustumaan tarkemmin Tesin harjoittelijoihin. Tällä kertaa esittelyvuorossa ovat suorasijoitustiimien harjoittelijat Rilla Saukkonen ja Emil Männistö, jotka ovat harjoittelunsa aikana päässeet osallistumaan erilaisiin hankkeisiin ja tutustumaan mielenkiintoisiin toimialoihin.

Pääomasijoitusalaan perehtymisen ohella traineet elävöittävät Tesin työyhteisöä, tuovat mukanaan uusia ideoita ja näkemyksiä sekä testaavat Tesin arvopohjaa. Harjoittelijoilla onkin tärkeä rooli Tesin työyhteisön uudistumisessa ja pääomasijoitusalakin saa uusia osaajia pitkällä aikavälillä.

Syksyllä 2023 Tesin eri tiimeissä aloitti yhteensä viisi uutta loistavaa traineeta. Miten loppuvuosi on sujunut tuoreilla tesiläisillä? Millaisten työtehtävien parissa päivät ovat kuluneet? Entä mikä on päässyt yllättämään? Tällä kertaa omista kokemuksistaan kertovat suorasijoitustiimien harjoittelijat Rilla Saukkonen ja Emil Männistö.

Tiimien vaihto tekee suorasijoitusharjoittelusta monipuolisen, sillä puolen vuoden aikana pääsee tutustumaan hyvin molempien tiimien arkeen.

- Rilla Saukkonen & Emil Männistö

Kuka olet ja millainen tausta sinulla on?

Rilla: Rilla, teen parhaillaan taloustieteen maisterintutkintoa Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa. Opintojen ohella olen työskennellyt muun muassa kasvuyritysten ja
konsultoinnin parissa.

Emil: Emil, opiskelen valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistossa pääaineenani taloustiede,
lisäksi täydennän osaamistani Aalto-yliopistossa tieto- ja palvelujohtamisen maisteriopinnoissa.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Rilla: Nautin aktiivisesta arjesta, johon kuuluu töiden ohella ulkoilu ja kaikenlainen urheilu. Talvella paras keino rentoutua on avantouinti!

Emil: Vapaa-ajalla tykkään kesällä pelata kavereiden kanssa golfia ja talvella lasketella. Myös ruoan tekeminen on mukavaa arkipuuhaa.

Milloin ja missä roolissa aloitit harjoittelujakson Tesillä?

Aloitimme molemmat Tesillä samaan aikaan elokuun alussa. Rilla aloitti Venture Capital (VC) -tiimissä ja Emil Kasvu ja teolliset (K&T) -tiimissä, minkä jälkeen lokakuun kohdalla vaihdoimme tiimejä. Tiimien vaihto tekee suorasijoitusharjoittelusta monipuolisen, sillä puolen vuoden aikana pääsee tutustumaan hyvin molempien tiimien arkeen.

Mikä sai sinut kiinnostumaan pääomasijoitusalasta?

Pääomasijoitusala veti meitä molempia puoleensa sen vaihtelevuuden vuoksi. Työtehtävät ovat monipuolisia, ja jo puolen vuoden aikana pääsee laajasti tutustumaan eri toimialoihin,
metriikoihin sekä yrityksiin. Tämä mahdollistaa todella hyvän oppimiskäyrän työuran alkuun.

Miksi päädyit juuri Tesille harjoitteluun?

Rilla: Törmäsin työpaikkailmoitukseen LinkedInissä, ja koska olin kuullut Tesistä jo aiemmin hyvää sekä etsinyt harjoittelua pääomasijoitusalan parista, tiesin heti haluavani tänne töihin.

Emil: Osallistuin Tesin aamupalatilaisuuteen, jossa kuulin paljon hyvää Tesin toiminnasta. Suosittelenkin osallistumaan tilaisuuteen, sillä se voi sytyttää kiinnostuksen harjoitteluun.

Millainen on suorasijoitustiimien harjoittelijan tyypillinen työpäivä ja millaisia eroavaisuuksia tiimien välillä on?

Työpäivät vaihtelevat viikoittain ja omaa työtä saa organisoida hyvin vapaasti. Tyypillinen työpäivä voisi olla seuraavanlainen:

09:00: Toimistolle, työpäivän aloitus hankkeen arvioinnin parissa (esim. sijoitusesityksen
tekemistä)
11:00: Lounaalle muiden harkkareiden ja kollegoiden kanssa
12:00: Tapaaminen kohdeyrityksen, neuvonantajien tai muiden sidosryhmien kanssa
13:00: Mallinnusta Excelissä tai markkina-analyysin tekemistä
15:30: Sisäinen tapaaminen hankkeeseen liittyen
16:00: Tapaamisen perusteella muutoksien ja viilausten tekeminen
17:00: Kotiin

Isoimmat erot VC- ja K&T-tiimien välillä ovat työstettävät hankkeet: VC-tiimi katsoo aikaisen
vaiheen ns. mullistavaan teknologiaan keskittyviä yrityksiä. K&T-tiimi keskittyy puolestaan myöhemmän kasvuvaiheen yrityksien kasvurahoittamiseen. Kanssasijoittajat VC:ssä ovat yleisesti muut VC-toimijat, kun taas K&T-tiimissä voi olla myös pankkeja tai family officeja, jolloin neuvotteludynamiikka on hieman erilainen.

Mikä oli parasta harjoittelussa?

Rilla: Muutaman hankkeen kautta olen päässyt tutustumaan syvemmin itselle uusiin ja
mielenkiintoisiin toimialoihin, mikä on todella kiinnostavaa! Parasta on ehdottomasti ollut oppia
kollegoilta uusia taitoja ja viettää aikaa yhdessä!

Emil: Parasta on ollut eri toimialoihin tutustuminen ja niiden dynamiikan ymmärtäminen. Myös vastuun saaminen innostaa tekemään ja kehittymään nopealla tahdilla.

Mitä harjoittelun jälkeen?

Rilla: Kevään aion työstää gradua ja saattaa opinnot loppuun, minkä jälkeen työura
sijoituspuolella jatkuu.

Emil: Harjoittelun jälkeen jatkan sijoitusalalla listattujen yhtiöiden parissa.

Kenelle harjoittelu suorasijoitustiimeissä voisi sopia ja vinkit harjoitteluohjelmasta
kiinnostuneille?

Meidän mielestämme suorasijoitustiimeissä työskentely sopii loistavasti kenelle tahansa alasta
kiinnostuneelle koulutus- tai työtaustasta riippumatta. Tärkeintä on, että on motivoitunut ja valmis oppimaan uutta.

Joulu on jo aivan nurkan takana, joten kertoisitko loppuun vielä kevennyksenä suosikkijouluperinteesi?

Rilla: Hiihtämään pitää ainakin päästä!

Emil: Sukulaiskierroksella käyminen sekä rentoutuminen.

Tesin trainee-ohjelma tarjoaa opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tutustua pääomasijoittamisen maailmaan. Ohjelmassa traineet pääsevät tutustumaan pääomasijoitusalan eri työtehtäviin kokeneiden ammattilaisten johdolla ja näyttämään omaa osaamistaan Tesin monipuolisella yritys- ja rahastokentällä. Tesin sijoitustiimeihin trainee-haku on kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Muihin tiimeihin rekrytoidaan harjoittelijoita tilanteen mukaan.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin.
tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Uutiskirje