Deep tech – Suomen suuri mahdollisuus

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Deep tech – eli syväteknologiayritykset ovat voimakkaasti teknologiaan nojaavia yrityksiä, joiden taustat ovat liki aina akateemisessa tutkimuksessa. Yritykset tähtäävät harvoin laajoille kuluttajamarkkinoille nopeasti. Sen sijaan ne ratkovat, miten voimme hyödyntää avaruutta, tutkia kubittien liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tai vaikka poistaa hiilidioksidia mahdollisimman tehokkaasti ilmakehästä. Onnistuessaan juuri nämä yritykset pystyvät muuttamaan maailmaa ja turvaamaan hyvinvointivaltiomme tulevaisuutta.

Suomella kerrankin suhteellinen kilpailuetu

Deep tech -yritykset tarvitsevat ympärilleen kulttuurin, joka tukee korkean teknologian kehittymistä. Suomi ”insinöörivetoisena” maana tarjoaakin oivat puitteet. Ei olekaan suuri yllätys, että Suomi on kokoaan merkittävästi isompi toimija ja yritysten osuus on suomalaisessa kasvuyrityskentässä suuri suhteessa vertailumaihin. Määritelmästä riippuen n. 20–40 % Suomen pääomasijoituksista menee deep tech -yrityksille. Mikäli kasvulukuja ja arvostuksia on uskominen, tulee näiden yritysten rooli myös kansantalouden näkökulmasta kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa.

Tutkimuksemme mukaan markkinan kasvua on kuitenkin ajanut lähinnä olemassa olevien yritysten kasvu eikä varsinaisen yritysmäärän kasvu. Suomeen syntyy vuosittain noin 20 yritystä tähän kategoriaan, ja määrä on laskemaan päin. Trendin kääntämiseksi on virtaviivaistettava prosesseja, joilla aihiot siirtyvät akateemisesta maailmasta yrityksiksi. Esimerkiksi yrityksiin siirtyvien IPR-oikeuksien pelisääntöjen selkeys mahdollistaisi sen, että aihioita kaupallistavat tiimit keskittyvät olennaiseen eli yritystoiminnan käynnistämiseen ja ideoiden jatkokehittämiseen. Tämä auttaisi myös yksityisiä rahoittajia osallistumaan riskin jakamiseen ja sitouttamaan kehityksen jatkorahoittamiseen pitkällä aikavälillä.

Ihmiset keskiössä – tutkijat tähtinä

Tutkijat ovat deep tech -yritysten kiistattomia tähtiä. Hyvät tutkijat tarvitsevat tuekseen silti täydentävää osaamista. Tutkijoiden tulisi saada keskittyä heidän ydinosaamiseensa, jota harvoin on rahoituksen hakeminen, liiketoimintamallien suunnittelu tai vaativa kansainvälinen rekrytoiminen. Esimerkiksi Aalto yliopiston perusajatus on mahdollistaa eri osaajien tuominen yhteen jo ruohonjuuritasolla opiskeluvaiheessa, Slushista puhumattakaan. Vastaavasti VTT:n LaunchPad -yrityshautomo tekee asian parissa arvokasta työtä hieman pidemmälle edenneiden aihioiden kehittämisessä.

Kasvu myös vaatii tiimin jatkuvaa laajentamista. Perustamisen jälkeen deep tech -yritykset joutuvat heti kilpailemaan kansainvälisillä työmarkkinoilla, koska tarvittavaa, huippuosaavaa työvoimaa ei yksinkertaisesti löydy kotimaisilta markkinoilta. Tämä haastaa julkisen puolen prosessit, joiden parantamiseen onkin viime aikoina kiitettävästi herätty. Tutkijat tulevat Suomeen mielellään mahdollisuuksien perässä, mutta käytännössä perheen sujuva arki ajaa monesti niiden edelle. Työlupien lisäksi olisi varmistettava, että kykenemme yhteiskuntana tarjoamaan myös puolisoille työllistymismahdollisuuksia, perheen pienimmille pääsyn kuuluisaan koulutusjärjestelmäämme (englanniksi) ja mieluiten nopeasti myös pankkitunnukset sujuvan arjen mahdollistamiseksi. Näiden ongelmien ratkaisu ei saa olla aloittelevien yritysten harteilla.

Onnistuessaan juuri nämä yritykset pystyvät muuttamaan maailmaa ja turvaamaan hyvinvointivaltiomme tulevaisuutta.

- Henri Hakamo

Markkinat murroksessa

Viimeaikaiset globaalit mullistukset geopolitiikassa ovat myös muuttaneet voimakkaasti tulevaisuuden näkymiä. Eurooppalainen teknologinen huoltovarmuus on noussut puheissa keskiöön, ja EU suuntaa isoja panostuksia toimialalle. Suomen tulee olla hereillä, ettei se jää isompien maiden jalkoihin, kun yrityksiä pitää aidosti lähteä skaalaamaan merkittäviin kokoluokkiin. Tähän tarvitaan akateemisen, julkisen ja yksityisen sektorin saumatonta yhteistyötä.

Deep tech -yritysten tuotteille lienee enemmän kysyntää kuin koskaan aikaisemmin. Tämä yritysjoukko keskittyy ratkaisemaan kaikkien tiedossa olevia globaaleja haasteita ja ongelmia. Kysyntää riittää siis varmasti pitkälle tulevaisuuteen. Suomessakin on tähän asiaan herätty, ja t&k-investoinnit ovat herättäneet yksimielistä kannatusta.  Kilpailukykyistä Suomea on rakennettava rohkeasti ja on uskallettava panostaa uudistumiseen, hieman riskilläkin. Vaikka riskit yksittäisissä tapauksissa realisoituisivatkin, panostukset ovat tuottaneet uutta tietoja, ja tutkijat ovat entistä valmiimpia uusiin haasteisiin. Veronmaksajat ja yhteiskunta voittavat aina.

 

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi Twitter LinkedIn  Uutiskirje