Monimuotoisuuden edistäminen on strateginen päätös ja osa riskienhallintaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

Viime vuosina suomalaiset startup- ja kasvuyritykset sekä niiden kasvua rahoittava pääomasijoitusala ovat muuttuneet monimuotoisemmaksi: naisia on enemmän sekä yrittäjinä että sijoitustiimien jäseninä ja yhtiökumppaneina. Paljon on silti vielä tehtävä töitä asian eteen.

Työeläkeyhtiöiden rinnalla Tesi on yksi keskeisimmistä rahastosijoittajista Suomessa. Toisin sanoen sen lisäksi että sijoitamme suoraan suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin, sijoitamme myös niiden kasvua rahoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Siksi olemme Tesillä – rahastosijoittajana ja pääomasijoitusalan kehittäjänä – kiinnostuneita edistämään niiden tiimien muodostumista, joilla on eniten potentiaalia. Tämä tarkoittaa nimenomaan monimuotoisia tiimejä.

Taannoisen eurooppalaisen selvityksen (Women in VC) mukaan pääomasijoitusrahastojen yhtiökumppaneista kuitenkin vain 16 % on naisia. Viitteitä lupaavasta kehityksestä kuitenkin löytyy: yli puolet pääomasijoitusyrityksistä arvioi, että yhtiökumppaniksi valittavien naisten määrä kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Kasvavien suomalaisyritysten on tärkeää huomioida, että samalla kun pääomasijoitustiimien koostumukset muuttuvat, muuttuu myös yritysten kasvurahoitusympäristö. Esimerkiksi viimeaikaisisten tutkimusten mukaan naisyrittäjillä on usein parempi mahdollisuus saada rahoitusta, kun he esittelevät ideansa naispuolisille sijoittajille. Lupaavasta kehityssuunnasta huolimatta kuitenkin vain pieni osa eurooppalaisista pääomasijoituksista menee naisten perustamille yrityksille.

Eriarvoiseen tilanteeseen puuttumalla voidaan sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa yritysmaailmassa että hyödyntää naisyrittäjien valtavaa potentiaalia. Yhteiskunta hyötyisi paljon siitä, että naisyrittäjiä tuettaisiin heidän kasvattaessaan yrityksiään kansainvälisille markkinoille. Samalla myös yritysten hallituksiin saataisiin ajan saatossa enemmän naisia, mihin Tesin viimeisimmän hallituskokoonpanoselvityksen (julkaistu 27.9.2023) tulosten mukaan pitäisi todellakin kiinnittää enemmän huomiota. Monimuotoinen hallitus on loppu viimein myös yrityksen itsensä etu.

Kasvavien suomalaisyritysten on tärkeää huomioida, että samalla kun pääomasijoitustiimien koostumukset muuttuvat, muuttuu myös yritysten kasvurahoitusympäristö.

Pääomasijoitusala ja startup- ja kasvuyritysekosyystemi eivät muutu monimuotoisemmiksi yhdessä yössä. Jos emme kuitenkaan ryhdy konkreettisiin toimiin tilanteen kohentamiseksi, menetämme valtavasti potentiaalia. Muutos lähtee siitä, että monimuotoisuuden edistämistä ryhdytään pitämään strategisena päätöksenä ja osana riskienhallintaa. Näin kaikkien osaajien kohtelu tulisi tasa-arvoiseksi ikään kuin automaationa.

Uskon, että vaikutus on kumulatiivinen – mitä enemmän naisia toimii sijoittajina ja yrittäjinä, sitä useammat naiset alkavat pitää sijoittamista ja esimerkiksi teknologia-alan yrittäjyyttä varteenotettavana uravaihtoehtona. Verkostoja ei tule myöskään unohtaa, sillä naisena voi olla matalampi kynnys osallistua verkostoitumistapahtumiin, jos niihin osallistuu muitakin naisia.

Tesin kotisivuilta löytyy tukea monimuotoisuuden edistämiseen, esimerkiksi kehittämillämme ESG-työkaluilla. Konsteja on siis monia. Enää tarvitaan pääomasijoittajilta sekä yrityksiltä itseltään strategista silmää sekä halua ottaa härkää sarvista!

Blogi on ilmestynyt alunperin Viisas Raha -aikakauslehden numerossa 6/10. Irtonumeron voit ostaa täältä.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje