Tesin monimuotoisuuskatsaus: Naisten määrä tuplaantunut pääomasijoitusalan sijoitustiimeissä, työnsarkaa vielä jäljellä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin monimuotoisuuskatsaus pääomasijoitusalan sijoitustiimeistä osoittaa, että edistystä on vuosien aikana tapahtunut, mutta työtä monimuotoisuuden eteen on yhä jatkettava. Naisten määrä sijoitustiimeissä on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa ja nuorten määrä kasvanut tasaisesti. Sijoitustiimeihin tullaan kuitenkin yhä hyvin samanlaisista taustoista, ja vain joka viides tiimin jäsen on nainen.

Katsaus tehtiin nyt neljättä kertaa, ja se kattaa kaikkien suomalaisten pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöiden sijoitustiimit.

Katsaus osoittaa, että pääomasijoittajien sijoitustiimeissä työskentelevien määrä on kasvanut noin 40 % ja naisten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2019. Nykyisin joka viides sijoitustiimin jäsen on nainen. Eniten naisia on päällikkötasolla (42 %), mutta partneritasolla naisia on vain 13 %.

”Startup-sijoituksia tekevissä venture capital -tiimeissä naissijoittajien määrä manageritasolla on noussut jopa yli pääomasijoitusalan keskitason aina 46 %:iin. Näiden lukemien valossa odotan, että naisia nousee jatkossa yhä enemmän myös partneritasolle venture capital -tiimeissä. Tämän kehityksen toivoisin vielä vauhdittuvan, koska näissä tiimeissä on vielä toistaiseksi suhteellisesti vähiten naispartnereita koko pääomasijoitusalaan verrattuna”, kommentoi Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Monimuotoisuuskatsauksen tulosten mukaan pääomasijoittajien ikäjakauma on Suomessa hyvin tasainen, ja osaajat siirtyvät tasaisesti ylöspäin tiimeissä analyytikoista managereiksi ja edelleen partnereiksi. Nuorten määrä alalla on kasvanut tasaisesti neljän vuoden tarkastelujakson aikana, ja nykyään kolmasosa pääomasijoittajista onkin alle 35-vuotiaita.

”Yritysostoihin keskittyneissä buyout-tiimeissä on selvästi käynnissä sukupolvenvaihdos. Näissä sijoitustiimeissä alan konkarit ovat väistyneet tehden tilaa uusille osaajille”, toteaa Santavirta ja jatkaa: ”Pääomasijoitusalalle on tullut myös useita uusia harjoitteluohjelmia, joiden kautta yhä nuoremmat alasta kiinnostuneet pääsevät pääomasijoitusalalle töihin.”

Lähes 90 %:lla sijoitustiimeissä työskentelevistä on taustallaan tutkinto kauppatieteistä tai teknilliseltä alalta. Niin ikään yli puolella on työtaustaa rahoitusalalta tai konsultoinnista. Kolmasosa pääomasijoittajista on työskennellyt aiemmin muilla teollisuus- ja palvelualoilla. Venture capital -tiimeissä työskentelevien startup-sijoittajien työ- ja opintotausta on keskimäärin monipuolisinta. Tutkintojen määrässä naiset päihittävät miehet ja ovat miehiä kouluttautuneempia kautta linjan.

”Kestävyys ja sijoitustiimien monimuotoisuus sen osana ovat meille Tesillä erittäin tärkeitä. Tutkimustulosten julkaisemisella pyrimme kehittämään pääomasijoitusmarkkinaa. Haluamme tuoda avoimesti ja läpinäkyvästi esiin sen, miten toimialalle tärkeät teemat edistyvät”, kertoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut seniorianalyytikko Jens Färm.

Sijoitustiimien monimuotoisuus pääomasijoitusalalla Suomessa (suluissa vuoden 2021 luku)
  • Suomessa on 37 pääomarahastojen hallinnointiyhtiötä, joiden sijoitustiimeissä työskenteli vuoden 2022 lopussa noin 250 henkilöä.
  • Pääomasijoitusalalla sijoitustiimeissä naisten osuus on 21 % (18 %).
  • Sijoitustiimien analyytikoista naisia on 21 % (32 %), managereista 42 % (31 %) ja partnereista 13 % (11 %).
  • Alle 35-vuotiaiden osuus sijoitustiimeistä on 31 % (29 %) ja yli 55-vuotiaiden 12 % (14 %).
  • Sijoitustiimeissä työskentelevistä 88 %:lla on tutkinto kauppatieteistä tai teknilliseltä alalta.
  • Sijoitustiimeissä työskentelevistä 32 %:lla on aiempaa työkokemusta pääasiallisesti rahoitusalalta, 23 %:lla konsultoinnista ja 33 %:lla muilta teollisuuden- ja palvelualoilta.
Katso lisää:

 

Lisätiedot:
Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Tesi
040 546 7749
pia.santavirta@tesi.fi
Pia Santavirran kuva

Tutkimuksen toteutus:
Jens Färm, seniorianalyytikko, Tesi
040 566 0067
jens.farm@tesi.fi
Jens Färmin kuva

Viestinnän yhteys:
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, Tesi
040 593 4221
susanna.aaltonen@tesi.fi

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi  | Twitter  | LinkedIn | Uutiskirje