On aika katsoa puolustusteknologiaa uusin lasein

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Keith Bonnici

Sijoitusjohtaja

Tesi pyrkii toiminnassaan positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, olipa kyse pääomasijoitustoiminnasta tai suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisestä. Geopoliittinen epävarmuus maailmalla jatkuu, ja onkin tärkeää, että tarkastelemme myös puolustusteollisuutta ja -teknologiaa uusin lasein. Teema on merkityksellinen erityisesti Suomen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien vuoksi.

Puolustusteknologialla ja strategiseksi sijoitusteemaksi määrittämällämme syväteknologialla (deep tech) on tiivis suhde, erityisesti kaksikäyttötuotteissa*. Sijoitussalkustamme löytyykin jo nyt korkean teknologian kaksikäyttötuotteita kehittäviä yrityksiä, kuten Iceye, IQM, Varjo Technologies ja Dispelix. Lisäksi olemme merkittävä sijoittaja Sisu Autossa ja Rauma Marine Constructionissa, jotka toimivat suoraan puolustusalalla. Tuttu teema antaakin meille hyvän pohjan tarkastella esimerkiksi tekoäly-, data-, koneautonomia- ja kvanttiteknologiasektoreita potentiaalisina sijoituskohteina, osaamiskeskittyminä ja yhteistyöareenoina. Nämä sektorit ovat myös NATOn teknologiaprioriteetteja.

Sijoitustoimintamme lisäksi kartoitamme tapoja, joilla Tesi voi kehittää ja kansainvälistää Suomen puolustusteollisuuden ekosysteemiä kaksikäyttötuotteiden osalta. Tässä avainasemassa on yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten kanssasijoittajien sekä suomalaisten yhteistyöverkostojen, kuten FiBANin (Finnish Business Angels Network), VTT:n, Business Finlandin ja Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n, kanssa. Lisäksi pyrimme aktiivisesti saattamaan suomalaisia yrityksiä yhteen alan pohjoismaisten, baltialaisten ja myös ukrainalaisten yritysten sekä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Osallistuimme esimerkiksi yhtenä järjestäjistä Riihimäellä 7.6. järjestettyyn Pitch DefSec -tapahtumaan ja olemme tukijakumppani Bridge of Trust -tapahtumassa Lvivissä syyskuussa 2024.

Strategiamme mukaisesti pyrimme saattamaan yrityksiä lisäksi EU-rahoituksen pariin. Puolustusteollisuuden yrityksille huomionarvoisia vaihtoehtoja ovat muun muassa:

Suomalaisen puolustusteknologiasektorin kehittämisen tulisi olla taloudellisen lisäksi myös strateginen investointi.

Suomi on jäsen sekä NATOssa että Tesin sijoituksella NATOn innovaatiorahastossa. Suomalaisilla yrityksillä ja niiden kasvua rahoittavilla pääomasijoittajilla onkin nyt pääsy entistä laajempiin puolustusalan verkostoihin, resursseihin ja osaamiseen. Tämä voi vauhdittaa innovaatioita, kasvua ja yritysekosysteemimme kehittymistä. Suomi ja NATOn tekevät yhteistyötä myös DIANA-kiihdyttämö- ja testikeskustoiminnassa, joka tarjoaa yrityksille testausmahdollisuuksia ja työkaluja esimerkiksi teknologiakehitykseen ja siten lisää eväitä kasvuun. Tällainen yhteistyö on tärkeää, jotta suomalaiset yhtiöt saavat väylän palautteeseen potentiaalisilta puolustusteollisuuden asiakkailta ja parhaimmillaan markkinoillepääsyn mahdollistavan referenssiasiakkuuden.

Suomalaisen puolustusteknologiasektorin kehittämisen tulisi olla taloudellisen lisäksi myös strateginen investointi. Tämä vahvistaa huoltovarmuutta ja teknologista itsenäisyyttä, erityisesti epävarmoina aikoina. Pelkkä yritysten ja järjestöjen yhteistyö ei riitä; ministeriöiden ja muiden valtiollisten toimijoiden on tiivistettävä yhteistyötään strategisen kehitystyön tehostamiseksi.

Investoinnit puolustusteollisuuteen, Tesin sijoitukset mukaan lukien, eivät edistä ainoastaan innovaatioita ja yritysten kasvua. Ne myös vahvistavat Suomen strategista globaalia asemaa puolustusteknologian saralla. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa kykenemme rakentamaan entistä vahvempaa ja omavaraisempaa puolustusteknologian ekosysteemiä.

* Materiaaleja, laitteita ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin