Paine kestävyyden seurantaan ja raportointiin kasvaa – yritysten aika toimia viimeistään nyt

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Selja Ryöppy

Kehityspäällikkö, kestävyysasiat

Tesin selvityksen mukaan suomalaiset pääomasijoittajat tavoittelevat entistä laajempaa vastuullisuuden ja vaikuttavuuden todentamista ja raportointia rahoitusta hakevista sekä jo omistamistaan yrityksistä. Startup- ja kasvuyrityksille näihin vaatimuksiin vastaaminen voi tarkoittaa lisääntynyttä painetta aloittaa kestävyysaiheiden kehittäminen. Toisaalta tämä myös kehittää kilpailukykyä. Koska yritysten onnistuminen on myös sijoittajan onnistumista, on rahoittajan etu auttaa yhtiöitä alkuun – ja kasvuun – myös kestävyydessä.

Sijoittajien, sääntelyn ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat

Startup- ja kasvuyrityksiin kohdistuu enenevässä määrin painetta kestävyyden, eli vastuullisuuden ja vaikuttavuuden, mittaamiseen ja kehittämiseen. Tesin vastikään julkaiseman selvityksen mukaan lähes kaikki suomalaiset pääomasijoittajat tavoittelevat aiempaa kokonaisvaltaisempaa vastuullisuuden ja vaikuttavuuden arviointia mahdollisissa sijoituksissaan. Tämä puolestaan edellyttää, että yritykset viestivät avoimesti kestävyysaihioistaan ja niihin liittyvistä tavoitteistaan.

Saavutusten todentaminen kasvurahoitusta hakiessa ei vielä riitä. Lähes kolme neljäsosaa pääomasijoittajista aikoo vastaisuudessa noudattaa entistä tarkempaa kestävyysaiheiden raportointia salkustaan. Koska reilusti alle puolet (39 %) keräävät vastuullisuusdataa kaikista omistamistaan yrityksistä, lisääntynevät startup- ja kasvuyrityksiin kohdistuvat vaatimukset mittaamisesta ja seurannasta.

Myös Euroopan unionin kiristyvä kestävyyssääntely lisää painetta. Muun muassa kestävyysraportointidirektiivi ja kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite koskevat kasvuyrityksiä vähintään välillisesti. Vaikka toistaiseksi onkin epäselvää, miten lainsäädäntö kokonaisuudessaan kehittyy, laajempaa markkinaa koskevat muutokset ovat huomionarvoista seurattavaa jo nyt.

Osalla yrityksistä kestävyysmatka vasta aluillaan – aika toimia on kuitenkin nyt

Vastuullisuuden hahmottaminen ja käytännön toimet ovat osalle yrityksistä päivänselviä, kun taas osalla matka on vasta alussa. Tesin marraskuussa 2022 julkaiseman yrityspulssin mukaan alle puolella kaikista kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä on konkreettisia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita (46 %). Suurimmalla osalla, eli noin 40 %:lla kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä, tavoitteet liittyvät ympäristön kuormitukseen tai päästöjen vähentämiseen.

Koska kasvurahoittajien vaatimukset ja sääntely kiristyvät, yhä useamman yrityksen kannattaisi ottaa kestävyysaiheet agendalle viimeistään nyt. Käytännössä mittaaminen vaatii usein harjoittelua ja sisäisten tiedonkeruuprosessien kehittämistä. Kestävyysymmärryksen laajamittainen yhdistäminen osaksi liiketoimintaa ei siis käy yhdessä yössä. Usein myös yrityksen käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, eli työn voi aloittaa vaikka vähitellen.

Kestävyydessä kannattaa nähdä myös sen mahdollisuudet. Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen ja kehittäminen vastaavat ulkoiseen paineeseen, mutta ne myös kasvattavat yrityksen arvoa esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden silmissä. Matkaan lähteneet yritykset voivat erottua edukseen muusta massasta. Tulevaisuuden kasvuyrityksillä kestävyyden tulisi jo olla osa DNA:ta.

Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen ja kehittäminen vastaavat ulkoiseen paineeseen, mutta ne myös kasvattavat yrityksen arvoa esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden silmissä.

Pääomasijoittajilta apua alkuun

Yksittäiselle startup- tai kasvuyritykselle alkuun pääseminen kestävyystyön viidakossa voi kuitenkin olla haastavaa. Toisaalta sijoittajien päätös vaatia yrityksiltä enemmän kestävyydessä kannustaa niitä myös tarjoamaan tukea ja opastusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Sijoittajaa ja yritystä yhdistää lisäksi sama päämäärä, sillä onhan kasvuyrityksen onnistuminen myös sijoittajan onnistumista.

Pääomasijoittajan vinkit voivat siis auttaa yritystä vauhtiin. Sijoittajan aikaisemmat kokemukset vastuullisuuden ylä- ja alamäissä voivat olla hyödyllisiä yrityksille, jotka aloittavat matkansa tyhjästä. Myös esimerkiksi sääntelyn ymmärtämisen eteen on tehty työtä jo pidemmän aikaa. Vaikka kestävyysaiheista löytyy materiaalia julkisista lähteistä mielin määrin, on kokemusasiantuntijan näkemys yhä arvokas.

Toivotan pääomasijoitusmarkkinan kestävyystavoitteet tervetulleiksi. Yhteinen päämäärä kasvattaa mahdollisuuksia laajempaan kestävyysmurrokseen ja suomalaisten yritysten menestykseen kestävyyden osaajina maailmalla. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä, ennen kuin kestävyyteen liittyvistä toimintatavoista tulee arkea kaikille markkinatoimijoille. Se vaatii kestävyyden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä, sekä tavoitteellista viestintää – niin kohdeyhtiöissä kuin sijoittajienkin keskuudessa.

 

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje

  • 26.1.2023
Tesin selvitys pääomasijoittamisen kestävyydestä

Tesin selvitys pääomasijoittamisen kestävyydestä

Lataa PDF
  • 1.12.2022
Tesin kasvuyrityspulssi, yhteenveto, marraskuu 2022

Tesin kasvuyrityspulssi, yhteenveto, marraskuu 2022

Lataa PDF
  • 1.12.2022
Tesin kasvuyrityspulssi, laaja tutkimus, marraskuu 2022

Tesin kasvuyrityspulssi, laaja tutkimus, marraskuu 2022

Lataa PDF