Tesin pitkäjänteinen pääomasijoittaminen on osoittanut toimivuutensa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Gösta Holmqvist

Talousjohtaja

Tesi on yksi Euroopan pisimpään toimineista pääomasijoitusyhtiöistä. Yhtiö perustettiin liki kolmekymmentä vuotta sitten kehittämään pääomasijoitusmarkkinaa suomalaisten yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi. Haastavissa taloustilanteissa Tesi on vastasyklisenä toimijana vakauttanut markkinaa.

Tesin tase on tehokkaassa käytössä, Suomi tarvitsee lisää yksityistä pääomaa

Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että valtionyhtiöiden pääomien käyttö on oltava tehokasta ja mahdolliset ylipääomitukset puretaan. Valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä toiminta Tesiin.

Tesillä on näyttöä pääomasijoittamisesta, joka rahoittaa itse itseään, pitää pääomat tehokkaassa kierrossa ja kanavoi, omien sijoituksiensa lisäksi, isoilla kertoimilla yksityistä pääomaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, startupeille ja kasvuyrityksille. Suomalaisissa pääomasijoitusrahastoissa tuo kerroin on viimeisen viiden vuoden aikana ollut kotimaisen pääoman osalta seitsemän ja ulkomaisen 1,5. Markkinan kehittymisen kannalta onkin olennaista houkutella Suomeen lisää kansainvälistä pääomaa ja kasvattaa sitä kautta suomalaisten pääomasijoitusrahastojen kokoa kohti kansainvälistä tasoa.

Tesillä on näyttöä pääomasijoittamisesta, joka rahoittaa itse itseään, pitää pääomat tehokkaassa kierrossa ja kanavoi, omien sijoituksiensa lisäksi, isoilla kertoimilla yksityistä pääomaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, startupeille ja kasvuyrityksille.

- Gösta Holmqvist

Markkinaehtoinen toiminta näkyy myös hallinnoitavien varojen määrässä. Tesi on voittovaroillaan kaksinkertaistanut saamansa pääomitukset noin kahteen miljardiin ja hallinnoi lisäksi myös yhteistyökumppaneidensa noin puolen miljardin euron varoja. Tavoitteemme on edelleen laajentaa rahoituspohjaa ja varmistaa, että suomalaiset startupit ja kasvuyhtiöt hyötyvät entistä paremmin myös EU:n ja Naton mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Kassa näyttää hunajapurkilta, mutta se on korvamerkitty tehtyjä sitoumuksia varten

Keskustelua on käyty myös valtionyhtiöiden kassavaroista ja näissä listauksissa Tesi on sijoittunut kärkipäähän. Vaikka silmissä kiiltäisi hunajapurkki, realiteetti on, että kassaa tarvitaan tehtyjen sitoumusten hoitamiseen. Varat on siis jo peruuttamattomasti luvattu eteenpäin, ja vielä enemmän. Juuri markkinaehtoinen ja pitkällä aikavälillä kannattava toiminta mahdollistaa pääoman palautukset tuottoineen ja sitä kautta todellista kassaa suuremmat annetut sijoitussitoumukset.

Pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jonka aikajänne on huomattavasti yhtä hallituskautta pidempi.

Tesin likvidit varat 28.8.2023

Pääomasijoitetut yritykset kasvavat ja työllistävät tutkitusti enemmän

Pääomasijoitusalan kehittämisellä on suuri vaikuttavuus, koska pääomasijoitetut yhtiöt ovat tutkitusti kasvuhakuisia ja kykenevät myös toteuttamaan kasvutavoitteet. Pääomasijoituksen saaneet yritykset kasvavat huomattavasti nopeammin muihin saman kokoluokan ja saman toimialan yrityksiin verrattuna. Pääomasijoittajat ry:n mukaan liikevaihdon kasvu on kahdeksan ja henkilöstön kasvu jopa 20 kertaa nopeampaa kuin vertailujoukossa, tutkittaessa vuosittaista kasvua kolmen vuoden ajanjaksolla.  Markkinaehtoinen pääomasijoittaminen on siis monella tapaa tehokasta taseen käyttöä.

Katso myös TEM:in teettämä ja 4Frontin toteuttama, elokuussa 2023 julkaistu arviointi Tesin toiminnasta.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje