Yhdessä kohti kestävää kasvua

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

Viime vuosina koko maailmaa ravistaneet koronapandemia, Ukrainan sota ja laaja taloudellinen taantuma ovat muuttaneet talouden perusasetuksia. Kustannukset kasvavat, toimitusketjut sakkaavat, kuluttajat kiristävät kukkaronnyörejään ja rahoitusta on saatavilla aiempaa niukemmin. Vaikka haasteita onkin, uskon, että kestävä kasvu rakennetaan rohkeilla innovaatioilla, vakaan rahoituspohjan päälle.

Muutaman viime vuoden aikana tapahtuneet heilahdukset globaalissa taloudessa eivät ole ensimmäisiä laatuaan. Vuosien saatossa turbulenssia on nähty, ja tuulisissa kohdissa Tesi on ollut vastasyklinen toimija: olimme vakauttamassa markkinaa muun muassa finanssikriisin ja koronakriisin aikaan. Halusimme olla pitämässä Suomea kasvusuunnassa vaikeista ajoista huolimatta.

Tesi on yksi Euroopan pisimpään toimineista valtion pääomasijoitusyhtiöistä. Se perustettiin liki kolmekymmentä vuotta sitten kehittämään kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa. Ala on kehittynyt huimaa vauhtia: uusia rahastoja on perustettu, ja ne ovat rahoittaneet jopa kansainvälisiksi kasvuraketeiksi nousseita suomalaisyrityksiä. Rahastoihin sijoittaneet, kuten esimerkiksi kotimaiset eläkevakuutusyhtiöt, ovat saaneet sijoituksilleen tuottoa: edellisen kymmenen vuoden aikana kotimaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot ylittivät sekä eurooppalaiset verrokkinsa että listatun osakemarkkinan tuotot.

Tesi on yksi Euroopan pisimpään toimineista valtion pääomasijoitusyhtiöistä.

- Pia Santavirta

Pääomasijoitusmarkkinan ja erityisesti varainkeruuympäristön kehittämistyö jatkuu edelleen. Toimimme muun muassa linkkinä kansainvälisen ja kotimaisen välillä: Euroopan Unionin rahoitusta kanavoituu kauttamme suomalaisille yrityksille, ja NATO-jäsenyyden myötä suomalaisyrityksillä on mahdollista saada sijoituksia puolustusliiton yrityskiihdyttämöltä ja innovaatiorahastolta.

Rahastosijoitusten lisäksi sijoitamme myös suoraan kasvuyrityksiin. Suorien sijoitusten avulla voimme vaikuttaa nopeasti vahvistamalla osaamiskeskittymien syntymistä esimerkiksi terveysteknologian ja syväteknologian saralla.

Luotamme vankan kokemuksen lisäksi tutkittuun tietoon. Koostamme ja jaamme markkinatietoa, ja pyrimme ennakoimaan sen avulla tulevaa.

Markkinaehtoisuus on ollut Tesin toimintaa määrittävä tekijä aivan alusta saakka. Sijoitamme lupaaviin rahastoihin ja yrityksiin samoilla ehdoilla yksityisen rahan kanssa. Se on kannattanut: Olemme toimintamme aikana pystyneet kaksinkertaistamaan aikanaan saamamme pääomituksen, ja olemme palauttaneet omistajallemme, Suomen valtiolle, yli 130 miljoonan euron arvosta pääomia.

Yhä vahvemman jalansijan Tesin toiminnassa on saanut yritysvastuu ja kestävyystyö, johon suhtaudumme kunnianhimoisesti. Vaikutamme laajaan yritysjoukkoon: Autamme sekä kohderahastojamme että kohdeyrityksiämme kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan, ja tarjoamme koulutusta ja käytännön työkaluja kehitystyön tueksi.

Aikakautemme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos ja energiantuotanto, tullaan ratkaisemaan rohkeiden kasvuyrittäjien avulla.

- Pia Santavirta

Tällä hetkellä olemme Tesissä uuden äärellä. Hallitusohjelmassa esitetty fuusio valtion pääomasijoitusmarkkinan toimijoiden kokoamisesta saman katon alle on käynnistynyt, ja näen siinä paljon mahdollisuuksia: voimme yhdessä auttaa suomalaisyritysten kasvua vielä aiempaa monipuolisemmin.

Kestävälle pohjalle rakennettu talouskasvu on paitsi välttämätöntä, myös valtava kilpailuetu: uskon, että aikakautemme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos ja energiantuotanto, tullaan ratkaisemaan rohkeiden kasvuyrittäjien avulla.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje