Tuore vaikuttavuuskatsaus: Kolme vuosikymmentä markkinaehtoista sijoittamista on rakentanut kasvua, työtä ja hyvinvointia Suomeen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) taloudellinen kädenjälki näkyy vuosittain noin 450 suomalaisessa yrityksessä, joissa Tesi on omistajana joko suorien sijoitustensa tai välillisesti rahastosijoitustensa kautta. Nämä yritykset tuovat vuositasolla 12 miljardia euroa liikevaihtoa ja 64 000 työpaikkaa. Vuonna 2022 näiden yritysten verokertymä Suomeen oli 1,1 miljardia euroa.

Taloudellinen kädenjälki on osa Tesin vuosittaista vaikuttavuusseurantaa yhdessä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien asioiden kanssa. Vastasyklisenä toimijana Tesi on vakauttanut markkinaa muun muassa finanssikriisin ja koronapandemian aikaan, kanavoi Suomeen EU-rahaa ja hallinnoi yhteistyökumppaneidensa kanssa luotuja rahastoja. Kestävyys on toiminnan läpileikkaava teema.

Tesi on markkinaehtoinen pääomasijoittaja, jolla on kuitenkin selkeä yhteiskunnallinen ja teollisuuspoliittinen tehtävä. Me rakennamme kasvua yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja pidämme kasvun rattaat pyörimässä, myös taloudellisesti haastavampina aikoina”, kertoo Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Tesi hallinnoi lähes 500 miljoonan edestä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidensa varoja. Tesin sijoituksella Suomi pääsi mukaan Naton miljardin euron Innovaatiorahastoon.

”Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisten yritysten kasvuun on meidän eritysfokuksessamme: Esimerkiksi Euroopan investointipankki tekee sijoituksia suomalaisiin yrityksiin yhdessä rakentamiemme ja Tesin hallinnoimien rahoitusinstrumenttien kautta, ja nyt olemme mukana sijoittajana myös NATO:n innovaatiorahastossa, josta suomalaiset teknologiayritykset voivat hakea rahoitusta”, Santavirta taustoittaa.

”Keskeinen tehtävämme on sijoittaa lupaaviin rahastoihin ja kasvuyrityksiin vähemmistösijoittajana ja samoilla ehdoilla yksityisten sijoittajien kanssa. Se on kannattanut: Olemme liki kolmekymmentävuotisen toimintamme aikana pystyneet kaksinkertaistamaan aikanaan saamamme pääomituksen, ja luoneet näin suomalaisille startupeille ja kasvuyrityksille lisää kasvupääomaa”, Santavirta jatkaa.

Keskeinen tehtävämme on sijoittaa lupaaviin rahastoihin ja kasvuyrityksiin vähemmistösijoittajana ja samoilla ehdoilla yksityisten sijoittajien kanssa. Se on kannattanut: Olemme liki kolmekymmentävuotisen toimintamme aikana pystyneet kaksinkertaistamaan aikanaan saamamme pääomituksen, ja luoneet näin suomalaisille startupeille ja kasvuyrityksille lisää kasvupääomaa.

- Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja

Tesin omistamien yritysten vastuullisuustyössä isoja askelia eteenpäin

Tesi seuraa vastuullisuuden edistymistä niissä lähes 450 suomalaisessa startup- ja kasvuyrityksessä, joissa se on suoraan tai välillisesti pääomarahastojen kautta mukana omistajana. Viimeisin yrityskysely osoittaa, että ympäristömittareita seuraavien yritysten määrä on kaksinkertaistunut vuodessa ja yritysvastuupolitiikka ja whistleblowing-kanava on käytössä lähes puolella yrityksistä. Kehitettävää kuitenkin löytyy: 61 prosentissa selvityksen yritysten hallituskokoonpanoista ja lähes kolmanneksella johtoryhmistä ei ole lainkaan naisjäseniä.

”Olemme tänä vuonna panostaneet merkittävästi kestävyystyökalujen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen markkinaan. On ilo huomata, että Tesin omassa sijoitussalkussa olevissa yrityksissä ja startup- ja kasvuyrityksissä laajemminkin on vuoden aikana ote kehittynyt erityisesti ympäristöön ja hyvään hallintotapaan liittyvissä vastuullisuusasioissa”, sanoo Santavirta.

”Kestävälle pohjalle rakennettu talouskasvu on paitsi välttämätöntä, myös valtava kilpailuetu: uskon, että aikakautemme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos ja energiantuotanto, tullaan ratkaisemaan uusien innovaatioiden ja rohkeiden kasvuyrittäjien avulla”, Santavirta päättää.

Tesin vaikuttavuuskatsaus täydentää vuosikertomuksen osana julkaistavaa vastuullisuusraportointia ja havainnollistaa erityisesti toiminnan välillisiä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikuttavuuskatsaus julkaistaan alkusyksystä, koska osa raporttiin tarvittavasta tiedosta on saatavilla vasta vuosiraportoinnin jälkeen. Katsauksessa on käytetty vuoden 2022 lopun tilinpäätöslukujen lisäksi keväällä 2023 tehdyn yrityskyselyn tuloksia sekä tietomallinnettuja lukuja. Tesin vaikuttavuuskatsaus kattaa ne suomalaiset lähes 450 startup- ja kasvuyritystä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti mukana omistajana.

Katso lisää:

Tesin vaikuttavuuskatsaus 31.8.2023

Lisätiedot

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Tesi, 040546 7749, kuvalinkki

Tesin viestinnän yhteys: Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen@tesi.fi, 040593 4221

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje