BC Platforms – sujuvampaa lääkekehitystä ja parempaa hoitoa

BC Platforms toimii globaalin lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välissä. Yrityksen kehittämä teknologia auttaa keräämään dataa terveysjärjestelmistä ja biopankeista tavalla, joka tehostaa sekä lääkkeiden kehitysprosessia että auttaa ymmärtämään, mitkä lääkkeet toimivat parhaiten eri potilaille.

Miksi?

Uuden lääkkeen matka kehitystyön aloittamisesta apteekin hyllylle voi kestää jopa kymmenen vuotta ja maksaa jopa kaksi miljardia euroa. Prosessin sujuvoittaminen ja parempi biologinen ymmärrys lääkkeen toiminnasta erilaisilla potilailla on niin potilaan, yhteiskunnan kuin lääketeollisuudenkin etu. RWD:llä (real world data) tarkoitetaan kaikkea sitä informaatiota, jota potilaista kertyy hoidon aikana ja jota voidaan käyttää myös tutkimustyöhön kansallisten ja ylikansallisten lakien määräämissä puitteissa. Esimerkiksi yhdistämällä terveystietoja, elintapatietoja ja geneettisiä tietoja voidaan tehdä tutkimusta sairastumisriskeistä, sairauksien ennaltaehkäisystä sekä erilaisten hoitojen ja lääkkeiden toimivuudesta ja sopivuudesta erilaisille potilaille. Jotta sensitiivistä terveystietoa voidaan hyödyntää, on se ensin jalostettava tutkimuskäyttöön viranomaisvaatimusten (esimerkiksi GDPR) mukaisesti.

Mitä ja miten?

BC Platformsin teknologiaratkaisut keräävät, anonymisoivat ja suojaavat sensitiivistä, terveysjärjestelmistä ja biopankeista tutkimuskäyttöön saatavaa dataa. Kerätyn datan hyödyntäminen tutkimuksessa auttaa mullistamaan niin lääkkeiden kehitystyötä kuin terveydenhuoltoakin. BC Platformsin ratkaisujen avulla lääkkeiden kehitysprosessi nopeutuu merkittävästi ja samalla tuottaa parempia lääkkeitä potilaille ja säästöjä yhteiskunnalle. Dataa voidaan hyödyntää niin varhaisen vaiheen lääketutkimustyöhön kuin osoittamaan lääkkeen todellista vaikuttavuutta markkinoille tulon jälkeen. Tämä auttaa muun muassa viranomaisia kohdentamaan korvauspäätöksiään järkevästi. Dataa voidaan käyttää esimerkiksi myös terveydenhuollon prosessien optimointiin sekä muihin lakien sallimiin tarkoituksiin.

Kasvu ja kansainvälistyminen

BC Platforms on jo nyt maailman johtavia terveysteknologioiden ja -tieteiden tietojärjestelmätoimittajia, jonka teknologia-alustoja käytetään kaikilla mantereilla. Yritys on viimeisten 6–7 vuoden aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuotekehitykseen sekä globaalin dataverkkonsa rakentamiseen. Tällä hetkellä verkkoon kuuluu sairaaloita 20 maasta, ja BC Platformsilla on pääsy yli 75 miljoonan yksilön anonymisoituihin tietoihin. Dataverkko kasvaa nopeasti. Samalla BC Platforms haluaa varmistaa palvelukyvykkyyttään Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Orgaanisten investointien lisäksi yritys on päättänyt kasvaa yritysostoilla vahvistaakseen teknologiaosaamistaan ja nopeuttaakseen ratkaisujensa kaupallistamista.

Pääomasijoitusten merkitys

Kumppanuudet ulkopuolisten sijoittajien kanssa ovat BC Platformsin kasvulle ja kansainvälistymiselle välttämättömiä. Dataverkon rakentamisen lisäksi yritys investoi merkittävästi kehittääkseen kilpailukykyistä, anonymiteetin ja potilasturvallisuuden varmistavaa teknologiaa tuottamaan reaaliaikaisesti tallentuvaa dataa eri lähteistä. Myös kasvusuunnitelman mukaiset yritysostot vaativat ulkopuolista pääomaa.

Tesi sijoittaa suoraan startup- ja kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla.Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia yrityksiä onnistumaan ja luoda osaamiskeskittymiä, esimerkiksi juuri terveysteknologian ja -tieteiden ympärille. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

BC Platforms on perustettu vuonna 1997 yhdysvaltalaisen, teknologiaopetuksestaan kuulun MIT-yliopiston Whitehead-instituutin vetämän uraauurtavan genomitutkimushankkeen ympärille. Takana on siis jo yli 25 vuoden yhteistyö johtavien tutkijoiden, kehittäjien ja teollisuuden kumppaneiden kanssa. BC Platformsin pääkonttori sijaitsee Zürichissa, minkä lisäksi yrityksellä on tuotekehitysyksiköt Espoossa ja Singaporessa sekä toimipisteet Lontoossa ja Bostonissa.

BC Platforms kehittää teknologia-alustoja, jotka keräävät ja analysoivat monimutkaista potilastietoa biopankeista ja terveydenhuollon järjestelmistä. Tämä mahdollistaa lääketeollisuudelle sujuvamman tutkimus- ja kehitystyön ja potilaille entistä paremman, kustannustehokkaan sekä henkilökohtaisemman hoidon.

Sujuvampaa lääkekehitystä ja parempaa hoitoa