Flow Technologies – Rakennusalan käytäntöjä mullistavia ratkaisuja

Teknologiayhtiö Flow Technologies Oy kehittää ratkaisuja, joiden avulla rakentamisen tehokkuus työmailla paranee ja rakentamisaika jopa puolitetaan. Yhtiön kehittämät teolliset menetelmät ovat herättäneet suurta kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Miksi?

Rakennustyömailla tehtävä työ mielletään useimmiten erillisinä projekteina, ei prosessimaisena työnä ja tekemisenä. Rakentamisen digitalisaatiossa ja käytäntöjen standardoinnissa on paljon mahdollisuuksia ja tehtävää.

Yksittäisissä rakennustyömaiden kohteissa työskennellään yleisesti vain 10–20 prosenttia ajasta. Muulloin kohde ovat tyhjillään odottamassa seuraavan työvaiheen alkua. Työmaiden käyttöasteessa ja siten myös rakentamisen virtauksessa on paljon parannettavaa. Tehokas rakentaminen tehostaisi niin pääomien käyttöä kuin halua investoida alaan.

Mitä ja miten?

Teknologiayhtiö Flow Technologies kehittää ohjelmistoja, tuotteita ja palveluita, joiden avulla työmaan käyttöaste sekä eri toimijoiden välinen kommunikaatio ja keskinäisriippuvuus paranevat. Työt on mahdollista aikatauluttaa jopa tunnin tarkkuudella.

Yhtiö on kehittänyt ohjelmiston, jonka avulla koko rakennustyömaata ja rakentamisen ketjua voi seurata ja ohjata digitaalisesti yhdeltä alustalta. Työmaan aikataulutus ja johtaminen muuttuvat reaaliaikaiseksi. Jokainen toimija tietää, missä vaiheessa työmaa on, ja milloin on oman osuuden vuoro. Parhaimmillaan työmaa voi hyödyntää teollisia tuotantomalleja ja pienentää rakentamisen ympäristöjalanjälkeä.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Rakentaminen on merkittävä toimiala myös globaalisti. Myös alan ongelmat, kuten heikko tuottavuus, ovat yhteiset. Flow Technologiesin kehittämät ohjelmistoratkaisut työmaiden virtauksen parantamiseksi ovatkin herättäneet suurta kiinnostusta niin Pohjoismaissa kuin eri puolilla maailmaa. Yhtiö tavoittelee kansainvälistymistä ensin pohjoisessa Euroopassa ja sitten muilla markkinoilla, missä rakentamisen kustannukset ovat suurimmat.

Flow Technologies ratkaisuja käyttää yli 70 yritystä noin 400 työmaalla. Niistä on Suomen ulkopuolella kymmenen prosenttia. Yhtiö kehittää palvelujaan yhteistyössä rakennusyhtiöiden kanssa.

Pääomasijoitusten merkitys

Pääomasijoitus tukee Flow Technologiesin kansainvälistymistä ja kasvua. Yhtiö on saanut kasvurahoitusta Tesiltä ja eläkeyhtiö Ilmariselta. Pääomasijoittajat tuovat uskottavuutta, kun yhtiö keskustelee kasvusta kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tesi on jo avannut oman verkostonsa kautta yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Tesi sijoittaa suoraan kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla. Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia startupeja ja kasvuyrityksiä onnistumaan. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

Rakennus- ja teknologiakonserni Fira jakautui keväällä 2022 Fira-konserniksi ja Flow Technologies -konserniksi. Flow Technologies -konsernin yhtiöt kehittävät rakentamisen virtausta parantavia ja ympäristöjalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Konsernin yhtiöstä Sitedrive Oy (aiemmin Fira Smart Services Oy) kehittää digitaalisia ratkaisuja ja palveluita, sekä tuottaa skaalautuvia ratkaisuja globaaleille markkinoille. Flow Modules Oy (aiemmin Fira Modules Oy) on älykkäitä talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleita kehittävä ja valmistava yhtiö.

Rakennusalan käytäntöjä mullistavia ratkaisuja