Meeat – muutosruokaa Suomesta maailmalle

Muutosruokayhtiö Meeat myy lihajalosteiden kaltaiseksi valmistettuja kasviproteiineja ja kehittää tulevaisuuden ruokatuotteita. Kasvurahoituksen avulla Meeat pyrkii valloittamaan Muu-tuotteillaan myös Eurooppaa.

Miksi?

Huoli ilmaston lämpenemisestä ja tarve eläinproteiineihin liittyvän ruoantuotannon muuttamisesta kestävämmäksi on lisännyt ihmisten kiinnostusta kasvipohjaisiin proteiininlähteisin. Globaali ruoantuotanto aiheuttaa merkittävän osan maailman kasvihuonepäästöistä, ja vaihtoehtoiset proteiinit ovat yksi keino pienentää ruoantuotannon kasvihuonepäästöjä.

Meeatin missiona on tehdä lihan syöminen tarpeettomaksi ja kasviproteiinien käyttö niin helpoksi kuluttajille, että syytä syödä lihaa ei enää ole. Tavoitteena on luoda niin hyviä tuotteita, että ne korvaavat lihan tarpeen.

Mitä ja miten?

Meeatin Muu-tuotteiden kehityksessä lähtökohtana on, että kuluttajat ovat pragmaattisia ja turvallisuushakuisia ostaessaan tuotteita. Totuttuja kulutus- ja toimintatapoja on vaikea muuttaa: jos kuluttaja on syönyt ikänsä makkaraa päivittäin, kynnys vaihtaa tuote kasviproteiiniin on korkea. Muu-tuotteista ja niiden suutuntumasta pyritään siksi luomaan mahdollisimman samankaltaisia tuttujen lihajalosteiden kanssa, jotta kasviproteiinien käyttö olisi helppo omaksua ja maku mahdollisimman lähellä aiempia makumuistoja.

Meeat käynnistyi oivalluksesta, että samoilla laitteilla, joilla käsitellään lihaa, voidaan tehdä myös kasvipohjaisia tuotteita. Syntyi “kasviliha”, joka nimenä kiellettiin, mutta tuotteet löysivät nopeasti paikkansa suomalaisten ostokoreissa. Tehtaiden muuntaminen kasvistuotantoon on Meeatin ydinosaamista.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Monet markkinoilla olevat kasvisproteiinit ovat ruoanlaittokomponentteja, jotka vaativat valmistelua. Meeatin pitkälle jalostetut Muu-kasvisproteiinituotteet erottuvat joukosta, ja kysyntää tuotteille on tunnistettu myös Suomen ulkopuolella. Meeatin tavoitteena on olla Pohjoismaiden merkittävin kasvisproteiiniyhtiö, ja myös Baltia on tärkeä markkina. Suurimmiksi potentiaalisiksi kasvumarkkinoiksi on silti tunnistettu Saksa ja Iso-Britannia, joihin Meeat nyt keskittyy kansainvälistymisstrategiassaan.

Merkittävä osa yrityksen identiteettiä on Suomessa pilotoidun toimintamallin monistaminen muille markkinoille ja tuotteiden sovittaminen paikalliseen makuun. Teknologiaan liittyvän osaamisen hyödyntäminen ja tuotekehityksen tärkeys esimerkiksi uudenlaisten, mahdollisimman vähän jalostettujen tuotteiden kehittämisessä ovat tärkeä osa kasvua.

Pääomasijoitusten merkitys

Meeat varmisti toukokuussa 2022 kahdeksan miljoonan euron rahoituskierroksen, jonka ensimmäisessä sulkemisessa yhtiöön sijoittivat sveitsiläinen pääomasijoitusyhtiö Emerald Technology Ventures, Tesi ja suomalainen KVKI Capital. Kerätyllä kasvurahoituksella Meeat pystyi vahvistamaan asemaansa kasvavassa kasviproteiinimarkkinassa ja hakemaan kansainvälistä kasvua.

Tesi sijoittaa suoraan startupeihin ja kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla. Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia startupeja ja kasvuyrityksiä onnistumaan. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

Liikeidea kasvipohjaisista Muu-proteiinituotteista syntyi vuonna 2019, ja Meeat Food Tech Oy perustettiin lokakuussa 2020. Ensimetreillä yritys toimi Poutun alla.

Vuonna 2022 kerätyn rahoituskierroksen jälkeen Meeat on kiristänyt tahtia, ja liikevaihto on kolmessa vuodessa kehittynyt kolmesta miljoonasta kymmenen miljoonan euron pintaan.

Muutosruokaa Suomesta maailmalle

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje