Voland – vastuullisuudesta lisäarvoa kasvuyrityksille

Voland sijoittaa kasvuvaiheessa oleviin hyviin, tulosta tekeviin teknologiayrityksiin. Vähemmistösijoittajana ja kanssayrittäjänä se rakentaa yhdessä yrittäjien kanssa vastuullisesti menestyviä kasvuyhtiöitä.

Miksi?

Volandin rahasto (Voland Technology Growth Fund I) keskittyy ensimmäisenä kasvurahastona Suomessa erityisesti teknologiayrityksiin. Rahasto tekee vähemmistösijoituksia liikevaihdoltaan 5–25 miljoonan euron teknologiayrityksiin, jotka tekevät jo positiivista kassavirtaa ja ovat kasvuhakuisia. Näin rahasto korjaa vähemmistösijoittajana yhtä kasvurahoituksen kentän puutetta Suomessa.

Rahasto on sitoutunut sijoituskohteidensa vastuullisuusajattelun kehittämiseen. Ympäristötietoisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hyvän hallintotavan (ESG) huomioiminen yritysten kasvustrategioissa on osa menestymistä ja kasvattaa yritysten arvoa.

Mitä ja miten?

Volandin osakkailla on pitkä kokemus teknologiayrityksistä sekä niiden kasvusta ja kansainvälistymisestä. Vastuullisuuden ja teknologia-alan osaaminen, kokemus ja verkostot tuodaan mukaan rahaston sijoituskohteiden kehittämiseen, kasvustrategioiden luomiseen ja kansainvälistymiseen. Tällä yhdistelmällä yrityksille luodaan kasvua ja arvoa, kestävästi ja vastuullisesti.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Sijoituskohteiden kasvun tukeminen käynnistyy omistajastrategiasta, huolella tehdystä kasvustrategiasta ja siihen pohjautuvista konkreettisista ohjelmista, joilla kasvutavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi Voland auttaa yrityksiä parantamaan kasvupolkuun keskeisesti kuuluvia operatiivisia prosesseja, löytämään oikeita asiakkaita ja kehittämään vastuullista yrityskulttuuria.

Voland auttaa yrityksiä löytämään parhaan väylän kansainvälistymiseen. Huolelliset markkinatutkimukset ja kansainvälistymistä tukeva osaava hallitustiimi auttavat yrittäjiä oikeilla markkina-alueilla kasvamiseen.

Tesin rooli rahastossa

Tesi ja sen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto (KRR IV) ovat Volandin ensirahaston ankkurisijoittajia. Tesin tavoitteena on tuoda pääomasijoitusmarkkinaan uusi toimija ja sen uudenlainen kasvurahasto tukemaan suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tesi sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

Vuonna 2022 perustetun Voland Technology Growth Fund I -rahaston tavoitekoko on 80 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajina Tesi ja sen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto (KRR IV) ovat sijoittaneet Volandin rahastoon yhteensä 20 miljoonaa euroa. Rahasto noudattaa vastuullisen sijoittamisen SFDR 8+ -artiklaa. Rahaston ensimmäinen portfolioyritys on Cloud1, joka on datavetoisiin pilvipalveluihin keskittynyt suomalainen asiantuntijayritys.

Vastuullisuudesta lisäarvoa kasvuyrityksille

Tesi on ollut meille äärimmäisen tärkeä kumppani ja sparraaja uudenlaisen kasvurahaston rakentamisessa.

- Veera Sylvius, Managing Partner, Voland Partners