Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila Invest Europe -kattojärjestön rahastosijoittajien neuvoston jäseneksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) rahastosijoitustoiminnasta vastaava johtaja Matias Kaila on valittu eurooppalaisia pääomasijoitustahoja edustavan Invest Europe -järjestön Limited Partners Platform -neuvoston jäseneksi. Neuvosto on keskeinen elin, joka pyrkii edistämään pääomasijoitusrahastojen ja rahastosijoittajien (LP, limited partner) välistä yhteistyötä sekä pääomasijoitusalan kehitystä Euroopan tasolla.

Olen erittäin innoissani päästessäni mukaan edistämään pääomasijoitustoimialan kehitystä Euroopan tasolla. Pääomasijoittaminen on tärkeä väline edistää kasvua ja uusia innovaatioita. Suomen näkökulmasta näen ensiarvoisen tärkeänä, että pääomasijoitusmarkkina Euroopassa kehittyy entistä enemmän maarajat ylittäväksi toiminnaksi. Rajat ylittävissä LP-sijoituksissa on vielä paljon kehityspotentiaalia, jotta pääomat Euroopassa kohtaisivat parhaat kasvun paikat ja saisivat siten myös parhaan tuoton”, Kaila kommentoi uutta rooliaan.

Tesin visiossa Suomeen syntyy Euroopan vahvin ja kilpailukykyisin startup- ja kasvuyritysten ekosysteemi. Yksi askel tätä kohti on rahoituspohjan vahvistaminen Suomessa: Tesi tavoittelee suomalaisten pääomasijoitusrahastojen koon puolitoistakertaistumista kohti kansainvälistä tasoa. Tässä kansainvälisten LP-sijoittajien merkitys korostuu.

Lisätietoja:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset
+358 40 720 1324
matias.kaila@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn |  Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje

Invest Europe on järjestö, joka edustaa Euroopan pääomasijoitus-, venture- ja infrastruktuurisektoreita sekä niiden sijoittajia. Meillä on yli 650 jäsentä, jotka jakautuvat tasaisesti pääomasijoittajiin, riskipääomasijoittajiin ja rajoitetuiksi kumppaneiksi – sekä noin 110 liitännäisjäsentä, jotka edustavat ekosysteemimme neuvonantajia. Jäsenemme sijaitsevat 57 maassa, joista 42 on Euroopassa, ja hallinnoivat 60 % Euroopan pääomasijoitus- ja riskipääomamarkkinoiden biljoonan euron hallinnoitavista varoista. Yritykset, joilla on yksityistä pääomasijoitusta, työllistävät 10,9 miljoonaa ihmistä ympäri Eurooppaa, mikä on 5 % alueen työvoimasta. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.investeurope.eu.