Pulssikysely: Pääomasijoitettujen yritysten jatkorahoitusmahdollisuudet hyvällä tasolla koronakriisin kuitenkin vaikuttaessa negatiivisesti liiketoimintaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin, Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin suomalaisille pääomasijoittajille toukokuussa tekemän markkinapulssikyselyn mukaan koronatilanne vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaan 49 prosentilla venture capital -kohdeyhtiöistä ja 61 prosentilla myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöistä. Sijoittajien arvio koronapandemian vaikutuksesta kohdeyhtiöiden liiketoimintoihin on säilynyt pitkälti ennallaan edelliseen, huhtikuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna. Sopeuttamistoimet ovat vaikuttaneet näkymän lievään parantumiseen.

Nykyisen rahoituksen riittävyys on parantunut erityisesti myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöissä. Edelleen keskimäärin 31 prosentilla yrityksistä on kuitenkin varoja alle puoleksi vuodeksi. Välittömässä likviditeettikriisissä on yhä harvempi yritys. Nykyomistajien jatkorahoituskyky on parantunut, mutta muiden rahoituslähteiden saatavuus on edelleen epävarmaa, erityisesti venture capital -kentässä.

Kyselyyn vastanneiden pääomasijoittajien rahastojen arvo on keskittynyt yrityksiin, joissa kriisin keskellä on keskimääräistä paremmat näkymät: lievempi negatiivinen vaikutus liiketoimintaan, nykyiset varat riittävät keskimääräistä pidemmälle ja jatkorahoituksen lähteet ovat paremmin tunnistettavissa.

”Entistä pienempi osa yrityksistä on välittömässä likviditeettikriisissä, mikä saattaa kertoa jo tehtyjen rahoitusjärjestelyjen ja tukitoimien riittävyydestä ja omistajien kyvystä reagoida nopeasti. Jo se on myönteistä, ettei lyhyen aikavälin ongelmia näyttäisi tulleen lisää. On kuitenkin tärkeää varmistaa yritysten jatkorahoitus siltä varalta, että kriisi pitkittyy vuoden tai kahden mittaiseksi ja ne tarvitsevat lisärahoitusta nykyomistajien tarjoaman rahoituksen rinnalle”, sanoo Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Tällä kertaa kyselyyn yhdistettiin myös bisnesenkeleiden näkymiä yhteistyössä Finnish Business Angels Networkin (FiBAN) kanssa laajemman tilannekuvan kartoittamiseksi heidän toteuttamiin jäsenkyselyihin tukeutuen. Sijoittajakyselystä käy ilmi, että vuodet 2018 ja 2019 olivat enkelisijoittajille ennätysmäisen aktiivisia, millä saattaa olla vaikutusta enkelisijoittajien sijoitusaktiviteettiin vuonna 2020. Enkelien näkemä hankevirta koki pienen notkahduksen maaliskuussa 2020, mutta on palautunut nopeasti normaalille tasolle.

Pulssikyselyn tavoite on luoda tilannekuvaa suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden nykyisten kohdeyritysten liiketoiminnallisesta ja rahoituksellisesta asemasta. Pulssikysely toteutettiin ensimmäisen kerran 9.-16.4. ja toisen kerran 15.-22.5.2020. Jälkimmäinen kattoi yhteensä 306 suomalaista pääomasijoitettua yritystä, joista reilu kolmasosa on kasvu- ja buyout-vaiheessa ja vajaat kaksi kolmasosa venture capital -vaiheessa. Yritysjoukko jakaantuu laajasti eri toimialoille sekä kehitysvaiheisiin ja edustaa hyvin suomalaisia pääomasijoitustaustaisia yrityksiä. Seuraava pulssikysely toteutetaan elo-syyskuussa.

Markkinapulssin tulokset

 

Lisätiedot:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset, Tesi
Matias.Kaila@tesi.fi, 040 720 1324

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII