Tesiltä uusi hiilijalanjälkilaskuri ja infomateriaali

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesi on koonnut monipuolisen tietopaketin, joka sisältää sekä perusteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä että käytännön ohjeita ja esimerkkejä hiilijalanjäljen laskennan aloittamiseen. Lisäksi materiaalin kylkeen on tehty helppokäyttöinen Excel-pohjainen laskentatyökalu.

Infomateriaali on suunnattu sekä pääomasijoittajille että startup- ja kasvuyrityksille. Se on jaettu kolmeen osuuteen: ensimmäinen osa kuvaa tarkemmin ilmastonmuutoksen ja yritysten suhdetta ja yrityksen matkaa päästölaskennan aloittamisesta kohti hiilineutraalisuutta, toinen osa antaa käytännön vinkkejä päästölaskentaan muun muassa palveluntarjoaja- ja laskentapohjalistausten avulla, ja kolmas osuus sisältää laskentaesimerkkejä sekä pääomasijoittajalta että keskisuurilta yrityksiltä. Tietopaketti sopii erityisesti laskentaa aloitteleville sekä esimerkiksi yrityksen sisäiseksi koulutusmateriaaliksi.

Pdf-muotoisen infomateriaalin lisäksi mukana on Excel-pohjainen GHG-laskentaan sopiva työkalu, joka on suunnattu erityisesti ilman omaa tuotantoa toimiville pienille yrityksille esimerkiksi palvelu- ja ohjelmistoaloilla. Työkalu auttaa tutustumaan päästölaskentaan käytännönläheisemmin, ja sitä voidaan käyttää myös laskentaan.

”Laskuri on rakennettu niin, että se sopii mahdollisimman monen eri alan yrityksille, ja se toimii hyvänä pohjana päästölaskentaan perehtymiselle. Se on myös vapaasti kaikkien käytettävissä – olemme iloisia siitä, jos yritykset pääsevät tietopaketin ja laskurin avulla alkuun kestävyystyössä”, kertoo Selja Ryöppy, laskuria ja infomateriaalia rakentanut Tesin seniorianalyytikko.

”Pääomasijoittajilla on salkuissaan runsaasti eri kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Kohdeyrityksiä kehitetään myös kestävyyskulmasta, ja haluamme auttaa pääomasijoitustiimejä tarjoamalla heille sekä tietoa että käytännön työkaluja”, jatkaa Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Täytä tietosi ja lataa materiaalipaketti ja hiilijalanjälkilaskuri.

Tesi julkaisee kuluvan vuoden aikana kolme kestävyystyöhön liittyvää työkalua tai materiaalipakettia, ja hiilijalanjälkilaskuri on niistä toinen. Huhtikuussa julkaistiin yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan keskittyvä SG-matriisi, jonka löydät täältä. Syksyllä julkaisuvuorossa on laajempi ESG-käsikirja.