Tesiltä ESG-käsikirja yritysten kestävyystyön tueksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Uunituore ESG-käsikirja on kattava tietopaketti, joka sisältää 17 kestävyyden eri osa-aluetta.  Se auttaa yrityksiä kiinnittämään kestävyyden osaksi strategiaa ja tunnistamaan yritykselle tärkeimmät kestävyyden osa-alueet ja luomaan selkeitä prosesseja asioiden mittaamiseen ja kehittämiseen.

ESG-käsikirja on suunnattu sekä pääomasijoittajille että startup- ja kasvuyrityksille. Siitä on erityisesti hyötyä niille yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa kestävyystyötään. Kattava tietopaketti on tarkoitettu yritysten kestävyystyön tueksi. Se ohjaa käytännön esimerkkien kautta strategiatyön ja ESG-kokonaisuuden yhdistämisen perusteet, sekä antaa vinkkejä sekä kestävyystyö aloitteleville että siinä parhaita käytäntöjä hakeville yrityksille.

PDF-muotoinen materiaali rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Kaksi ensimmäistä pureutuvat kestävyyden ja strategian yhdyskohtiin: kuinka määritetään yritykselle olennaiset E-, S- ja G-aiheet, ja kuinka olennaisiksi valitut fokusalueet viedään osaksi yrityksen strategiaa. Viimeinen osuus sisältää tiivistelmät 17:sta kestävyyden osa-alueesta, ja se tarjoaa käytännön neuvoja kehittämisen alkutaipaleelle.

”Kestävyys on kokonaisuutena suuri, ja erityisesti nuorelle yritykselle aiheeseen tarttuminen voi tuntua valtavalta ponnistukselta. Monia kestävyyteen liittyviä teemoja on kuitenkin hyvä pohtia jo yrityksen alkuvaiheessa saakka: ne voivat esimerkiksi olla ehtona rahoituksen saamiselle. Käsikirjaa kannattaa käyttää siinä avuksi, sillä siihen on koottu tärkeitä kestävyysteemoja sopiviksi paloiksi”, kertoo käsikirjan kokoamisesta vastannut Tesin seniorianalyytikko Selja Ryöppy. 

”Katsomme Tesissä kestävyyttä kahdesta näkökulmasta. Sijoitamme kestävyyshaasteita ratkaiseviin yrityksiin, kuten kiertotalous- ja ruokateknologiayrityksiin, eli pyrimme sijoituksillamme vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan – tällä hetkellä noin kaksi kolmesta suorasta sijoituksestamme edistää puhdasta siirtymää”, sanoo Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

”Sen lisäksi kehitämme yritysten omaa kestävyystyötä – esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämistä ja diversiteetin edistämistä – tarjoamalla käytännön työkaluja ja opastusta sekä pääomasijoitusrahastoille että yrityksille”, jatkaa Santavirta.

ESG-käsikirjan saat ladata täältä

Tesi julkaisee vuoden 2023 aikana kolme kestävyystyöhön ja yritysvastuuseen liittyvää, kaikille vapaasti käytettävää työkalua, joista ESG-käsikirja on kolmas. Aiemmat työkalut löydät täältä:

SG-matriisi (julkaistu 27.4.2023)
Hiilijalanjälkilaskuri ja tukimateriaali (julkaistu 20.6.2023)

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje

Haluatko kuulla lisää Tesin kestävyystyökaluista?
Ota yhteyttä:
Selja Ryöppy
Kehityspäällikkö, kestävyysasiat